Digitaalinen identiteetti

Harri Laakko

Harri Laakko

IAM Sales Manager

Digitaalisten palveluiden ja koko alustatalouden ytimessä on asiakkaasta kerätty data ja digitaalinen identiteetinhallinta. Se tuo yritykselle merkittävää kilpailuetua, mutta aiheuttaa myös huolenaiheen tietosuojan ja tietoturvan osalta. Dataa käsittelevien järjestelmien tulee olla luotettavia, jotta yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus voidaan varmistaa digitaalisen transformaation aikana ja sen jälkeen.

Tietoturvallisuus ei saa estää liiketoiminnan nopeaa kehitystä eikä olla sujuvan asiakaskokemuksen esteenä, vaan juuri päinvastoin. Onnistunut asiakaskokemus perustuu toimivaan identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisuun. Me mahdollistamme luotettavan digitaalisen transformaation liiketoiminnan ehdoilla.

Lue lisää digitaalisen identiteetinhallinnan palveluistamme ja ota yhteyttä, niin tulemme auttamaan!

Tee identiteetin- ja pääsynhallinnan kypsyystesti.

Palvelut

Nixu Cyber Defense Center

Nixu Cyber Defense Center on jatkuva tietoturvapalvelu, joka valvoo ja suojaa yrityksesi prosesseja ja tietojärjestelmiä puolestasi 24/7. Asiantuntijamme ja järjestelmämme valvovat sekä hallitsevat liiketoimintaasi kohdistuvia tietoturvauhkia. Seuraamme ydinprosessiesi kaikkia vaiheita, emme vain yksittäisiä järjestelmiä. Tietoturvaryhmämme johtaa tutkimuksia, kun tarvitset apua havaitun uhan selvittämisessä. Avullamme havaitset ongelmat ajoissa ja korjaat seuraukset vauhdilla.

Palvelumme auttaa saamaan kyberturvallisuuden hallintaan. Se laskee ja selvittää selkokielellä tietoturvainvestointien kannattavuuden. Sen avulla hallitset riskejä ja todistat asiakkaillesi miten prosessisi on suojattu.

Bug bounty -haavoittuvuuspalkkio-ohjelma

Entistä useammalla organisaatiolla on käytössään laajalti sovelluksia ja palvelimia, joilla he palvelevat asiakkaitaan, kumppaneitaan ja työntekijöitään. Tuloksena on monimutkainen kokonaisuus, jota on hankala hallita. Yksityisessä bug bounty -ohjelmassa järjestelmiesi tietoturvaa arvioidaan etsivän kyberrikollisen silmin. Vaikka bug bounty ei voi kokonaan korvata kaikkea tietoturvatestausta tai tietoturvasuunnittelua, se täydentää niitä kustannustehokkaasti ja auttaa parantamaan tietoturvaasi ketterällä tavalla.

Järjestämme haavoittuvuuspalkkio-ohjelman puolestasi. Teemme yhteistyötä johtavien haavoittuvuuspalkintoalustojen kanssa, ja asiantuntijamme auttavat sinua määrittämään digitaaliset puitteet, joiden sisällä valkohattuhakkerit saavat toimia. Ammattitaitoiset haavoittuvuustestaajamme etsivät järjestelmistäsi sellaisia heikkouksia, joita pahantahtoinen toimija voisi käyttää. Kun heikkous on löydetty ja vahvistettu, raportoimme siitä ja autamme sinua korjaamaan vian.

 Ota yhteyttä ja kysy lisää haavoittuvuuspalkkio-ohjelmista.

Tietosuojavastaava (DPO) palveluna

Tietosuojavastaavapalvelumme varmistaa, että organisaatiosi saa laajaa juridista, teknistä ja johtamisosaamista tietosuojan osalta. Organisaatiollesi nimetään Nixulta tietosuojavastaava, jonka tukena on eri osa-alueiden erityisosaajien ammattitaitoinen tiimimme. Tietosuojavastaava hoitaa ja koordinoi asiantuntijana tietosuoja-asetuksesta juontuvia tehtäviä, kuten tietosuojakoulutusten järjestämisen, asiantuntevan neuvonnan vaikutustenarviointeja tehtäessä, osoitusvelvollisuutta toteuttavan dokumentaation tarkastelut, tietosuojaloukkausten selvitystyön hallinnan ja yhteydenpidon viranomaisiin. Tietosuojavastaavapalvelumme on aina ajan tasalla tietosuojalainsäädännön kanssa ja varmistaa, että organisaatiosi tietosuojan ohjausryhmässä käsitellään tarpeelliset aiheet.

Lue lisää

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi - DPIA

Asiantuntijamme tukevat tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin tekemisessä. Takaamme luotettavan ja todennetun GDPR:n mukaisen riskien hallintaprosessin, joka kattaa sekä tekniset että juridiset tietosuojanäkökulmat. Menetelmämme koostuu käyttötapaus- ja prosessityöpajoista. Niihin kuuluu teknisten ja juridisten seikkojen tarkastelu, mahdollisten tietovuokaavioiden laatiminen tietojen käsittelyn kuvaamiseksi, kokonaisvaltainen riskinarviointi eri näkökulmista sekä kattava raportti tehdystä arvioinnista. Vaikutustenarvioinnin tulokset raportoidaan järjestelmällisesti. Raportti sisältää kattavan kuvauksen käsittelystä ja mahdolliset tietovuokaaviot, asiantuntijoidemme arviot käsittelyn välttämättömyydestä ja oikeasuhteisuudesta, asetuksessa vaadittu ja kattava yksilöön kohdistuvien riskin arviointi sekä oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet riskin korjaamiseksi. Tuotettu vaikutustenarviointiraportti toimii myös todisteena viranomaisille ja kumppaneille tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin vastaamisesta.

Fintech-tietoturva ja PSD2

EU:n uusi maksupalveludirektiivi PSD2 pakottaa pankit avaamaan rajapintoja asiakastileihin ja maksamiseen. Tämä mahdollistaa uuden markkinapaikan innovatiivisille finanssipalveluiden tarjoajille. PSD2 ja GDPR tuovat toimijoille haasteita saavuttaa vaatimuksenmukaisuus riskipohjaisessa tietoturvan hallinnassa, jatkuvassa tietoturvan monitoroinnissa ja tietoturvapoikkeamien raportoinnissa. Tarjoamme asiantuntemustamme tietoturvan ja tietosuojan vaatimusten toteuttamisessa kaikissa digitaalisten palveluiden elinkaaren vaiheissa. Autamme varmistamaan vaatimuksenmukaisuuden PSD2:n ja GDPR:n osalta.

Tietoturvatarkastukset

Tukeaksemme erilaisia sovellus- ja tuotekehitysmalleja, tarjoamme tietoturvatarkastuspalveluita aina perinteisestä auditoinnista automatisoituun skannauspalveluun sekä bug bounty -ohjelmiin. Lisäksi Security Engineering -tiimimme auttaa kehitysprojektin aikana arvioimaan tietoturvan tasoa ja tukee kehittäjiä parantamaan sovelluksen tai tuotteen sisäänrakennettua tietoturvaa ja -suojaa. Tämä on tavallisesti kaikkein kustannustehokkain tapa parantaa tietoturvan tasoa ja auttaa varmistamaan, että tietoturvan parantamiseen sijoitetut rahat käytetään siellä missä niitä eniten tarvitaan.

Identiteetin- ja pääsynhallinta

Huono asiakaskokemus salasanojen takia voi haudata monet innovatiiviset digitaaliset palvelut. Näin ei tarvitse olla. On olemassa lukuisia parempia käyttäjän vaiheittaiseen tunnistamiseen soveltuvia ratkaisuja. Lisäksi, kun tunnistetun käyttäjän linkittää asiakkaan digitaalisen identiteettiin, siihen liitettävästä asiakastiedosta saa erinomaista hyötyä liiketoiminnan kehittämisessä. Helpommalla asiakkaan tunnistamisella voit parantaa digitaalisen kanavan myyntiä. Kokemuksemme digitaalisen identiteetin hallinnasta ja käyttäjän tunnistamisesta auttaa sinua saavuttamaan digitalisaation hyödyt. 

Tutustu oman yrityksesi identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) tasoon vastaamalla muutamaan kysymykseen: nixu.com/fi/DI

Blogeja