Varmista IoT-innovaatioidesi tietoturva ja saavuta merkittävää kilpailuetua

Sulautetut laitteet, puettava teknologia ja esineiden internet (Internet of Things, IoT) ovat tulleet jäädäkseen. Internetiin yhdistetyt laitteet kuluttaja- ja teollisuusympäristöissä ovat mahdollistaneet aivan uudenlaisia liiketoimintamalleja, joilla tuotetaan arvoa tuotteen koko elinkaaren ajan. Kun internetiin yhdistetyt laitteet valtaavat kodit, autot, hissit ja terveydenhuoltoalan tuotteet, on selvää, ettei asiakkaiden tietoturvasta ja yksityisyydensuojasta voida tinkiä. 

Nixun tietoturvallisuussuunnitteluun ja tuotekehityksen tietoturvallisuuteen keskittyvillä tiimeillä on vuosikymmenten kokemus esineiden internetistä ja internetiin yhdistettävistä sulautetuista laitteista. Menestyksemme takana ovat alan parhaat ammattilaiset, jotka ratkovat uusia ja haastavia tietoturvaongelmia päivittäin. Autamme sinua:

Suunnittelemaan ja toteuttamaan IoT-laitteita tietoturvallisesti ja yksityisyyttä suojaavalla tavalla. Asiakkaamme toimivat useilla eri teollisuudenaloilla, joten meillä on laajalti kokemusta erilaisista liiketoimintamalleista, teknologioista ja alustoista. Autamme sinua luomaan asianmukaiset ja riskiperusteiset tietoturvavaatimukset IoT-tuotteillesi sekä niihin liittyviin palveluihin. Lisäksi voimme toteuttaa kaikki tarvittavat tietoturvaominaisuudet osana tuotekehitystiimiäsi.

Luomaan tietoturvallisia, hallittavia ja vaatimuksenmukaisia tuotteita. Toimitamme kokonaisen alustan, joka on suunniteltu laitteesi resurssit huomioiden ja sisältää sopivan laitehallintaratkaisun tietoturvallisesti tarjottavia langattomia (Over-the-Air) päivityksiä varten. Kaikki ratkaisumme tarjotaan jatkuvana tietoturvapalveluna. Tämä mahdollistaa, että voit keskittyä vain tärkeimpään, eli sovelluksiin. Laitteesi tietoturva varmistetaan ja sitä valvotaan jatkuvasti haavoittuvuuksien ja tietomurtojen varalta. 

Julkaisemaan ja ottamaan käyttöön perusteellisesti varmistettuja IoT-tuotteita. Autamme sinua integroimaan automaattisia tietoturvan todennustyökaluja osaksi kehitysprosessiasi ja mukautamme niiden asetukset sovelluksiisi sopiviksi niin, että olet aina tietoinen kaikkien tuotteidesi tietoturvallisuudesta. Testaamme ohjelmistosi ja laitteesi myös alan testauskriteerien mukaisesti ja teemme perusteellisia murtotestejä.

Suojaamaan tuotantoympäristösi ja julkaistut tuotteesi. Autamme sinua ottamaan käyttöön oikeanlaiset tietoturvatestaustyökalut, jotta voit löytää tunnettuja haavoittuvuuksia kehitys- ja tuotantoympäristöistäsi. Kun panostat läpinäkyvyyteen ja tietoturvaan, asiakkaasi luottavat sinuun ja saavutat merkittävän kilpailuedun.

Asiakkaidemme IoT-tietoturvaratkaisut ovat voittaneet lukuisia innovaatiopalkintoja, ja tämä on kannustanut meitä jatkamaan hyvää työtämme ja olemaan osana asiakkaidemme innovaatioprosesseja. Haluatko liittyä joukkoomme? Lue lisää ja ota meihin yhteyttä. Yhdessä voimme löytää parhaan ratkaisun, jonka avulla innovaatiosi menestyvät ja varmistat tuotteidesi tietoturvallisuuden.

Palvelut

Murtotestaus

Oletko koskaan miettinyt, kuinka helposti järjestelmääsi voidaan murtautua? Ammattitaitoiset murtotestaajamme tutkivat tuotteitasi ja IT-infrastruktuuriasi kuin verkkorikolliset – etsien puolustuksesi heikointa lenkkiä. Murtotestausmenetelmämme keskittyy haavoittuvuuksiin: voidaanko niitä käyttää tietojen vuotamiseen, poikittaisliikkeisiin tai koodin etäsuorittamiseen? Käytämme huippuluokan testaustyökaluja, tarkastelemme lähdekoodia ja hyödynnämme ammattilaistemme kokemusta hyvishakkereina. Meiltä saat:

 • Asiantuntijan laatiman analyysin löydetyistä ja todennetuista haavoittuvuuksista sekä tarkat haavoittuvuustiedot ja kriittisyysarviot. Kaikki turvallisuusraporttimme ovat ihmisten – ei robottien – laatimia ja selittämiä.
 • Ohjeita suojauskeinojen ja korjausehdotusten toteuttamiseksi.
 • Parannussuosituksia vastaavanlaisten haavoittuvuuksien estämiseksi tulevaisuudessa.

Skaalaamme murtotestauksen tarpeidesi ja järjestelmän riskitason mukaan. Voimme auttaa sinua varmistamaan tuotteesi laadun ennen julkaisua, tarkistamaan kaikki yrityksesi IT-kohteet tai jopa simuloimaan hyökkäyksen voimalaitosta vastaan. Ota yhteyttä ja kysy lisää

Tietoturvallinen laitehallinta

Haluatko hallita IoT-laitteitasi yhtä turvallisesti kuin yrityksesi työasemia ja käyttäjätilejä? Keskitetty laite-, käyttäjä- ja pääsynhallinta, tietoturvapäivityksiä, tietoturvapoikkeamailmoituksia – saat kaikki nämä IoT-laitteillesi tietoturvallisen laitehallintapalvelumme avulla. Palvelumme avulla saavutat uudenlaisen kilpailuedun maailmassa, joka keskittyy entistä enemmän kyberturvallisuussääntelyyn ja -standardeihin. Asiakkaasi odottavat, että tuotteidesi tietoturvallisuus on varmennettavissa. Myös kuluttajat haluavat turvallisia, luotettavia ja heidän yksityisyyttään suojaavia tuotteita, ja he ovat valmiita maksamaan enemmän näistä ominaisuuksista. 

Tietoturvallinen laitehallinta on avaimet käteen -ratkaisu, jonka avulla saat tietoturvallisen ja tietoturvallisesti hallinnoidun IoT-laitekannan. Nixun tietoturvallinen laitehallinta sisältää seuraavat ominaisuudet:

 • Vaivaton käyttöönotto
 • Monitasoinen laitehallinta ja langattomat päivitykset
 • Haavoittuvuuksien hallinta 
 • Julkisten avainten hallintajärjestelmä (Public Key Infrastructure eli PKI)
 • Identiteetin- ja pääsynhallinta
 • Tietoturvavalvonta
 • Laitteiston suojaama tietoturvallinen laiteympäristö
 • Automaattinen laitteen provisiointi (0-touch provisioning)

Tietoturvallisen laitehallinnan avulla varmistat IoT-laitteidesi tietoturvan koko niiden elinkaaren ajan. Voit olla varma, että tuotteesi ovat tarvittavien kyberturvallisuusstandardien mukaisia, budjettiisi sopivia ja nopeammin saatettavissa markkinoille. Palvelumme avulla voit keskittyä sovelluksiesi kehittämiseen, sillä palvelumme vaatii vain vähäistä räätälöintiä eikä se ole riippuvainen mistään tietystä pilvipalvelusta. Lopputuloksena saat turvallisen, vaatimustenmukaisen ja hallittavan laitekannan. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

IoT-valvonta ja poikkeamanhallinta

Kun haluat varmistaa asiakkaidesi tyytyväisyyden, sinun tulee valvoa IoT-ekosysteemiäsi haitallisen toiminnan ja toimintahäiriöiden varalta ja reagoida poikkeamiin nopeasti. IoT-valvontaratkaisumme sisältää IoT-laitteiden ja niihin liittyvien palveluiden valvonnan. Palvelumme sisältää:

 • Asiantuntijoiden tietotaitoa ja teknologiaa yhdistävän lähestymistavan, joka tarjoaa tietoa verkkoihisi ja laitteisiisi kohdistuvista häiriöistä ja uhkista.
 • Valittujen ympäristöjen tietoturvavalvonnan työpäivän aikana tai ympärivuorokautisesti ympäri vuoden.
 • Hälytykset häiriötilanteista.
 • Paikan päällä tai etänä tarjottavan tuen toimintahäiriöiden analysointia varten.
 • Paikan päällä tai etänä tarjottavan tuen tietoturvaloukkauksiin reagointia ja niiden tutkintaa varten.

Autamme sinua reagoimaan nopeasti IoT-kyberturvallisuushäiriöihin ja palaamaan takaisin normaalioloihin mahdollisimman nopeasti. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

DevSecOps – jatkuva tietoturvan varmistaminen

Tarvitsetko automatisoitua tietoturvaa ja nopeasti? DevSecOps – jatkuva tietoturvan varmistaminen on palvelupohjainen ratkaisu, joka tarjoaa automatisoitua tietoturvaa hallittuna palveluna. Saat käyttöösi tarvittavat tekniset ratkaisut ja asiantuntevan tuen tietoturvatyökalujen käyttöönottoon ja käyttöön. Voimme hoitaa kaikki DevSecOps-toimintaasi liittyvät kehitys- ja käyttötarpeet:

 • Suunnittelu – autamme sinua suunnittelemaan työkalu- ja käyttöönottoaikataulun, jolla saat tuloksia nopeasti.
 • Työkalujen asennus ja integrointi ympäristöösi.
   
 • Luokittelu – autamme sinua analysoimaan ja luokittelemaan automaattisten tietoturvaskannereiden havainnot.
 • Koulutus – autamme sinua saamaan kaiken irti työkaluistasi ja raporteistasi sekä luomaan tietoturvallisen toimintatavan organisaatioosi. 

DevSecOps-palvelumme mahdollistaa haavoittuvuuksien löytämisen ja korjaamisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin voit keskittyä kaikista kriittisimpien osa-alueiden hoitamiseen. Saat jatkuvaa tietoa sovelluksiesi tietoturvallisuudesta, mikä auttaa nopeuttamaan niiden markkinoille saattamista. 

DevSecOps-palvelumme avulla voit keskittyä kehitystyöhön ja nauttia automaattisten tietoturvatyökalujen tuloksista. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Turvallinen DevOps

Nykymaailmassa tietoturva on olennainen osa tuotteen kokonaislaatua. Tuomme kyberturvanäkökulman DevOps-toimintamalliin tietoturvakontrollien ja -käytäntöjen sekä testaustekniikan muodossa. Tuotteiden tietoturvatason seurantaa tukevat havainnolliset, yrityksesi tarpeisiin rakennetut mittarinäkymät.

IoT-kyberturvallisuuden kehitysohjelma

Internetiin yhdistetyt laitteet ja IoT-ekosysteemit ovat helppoja kohteita automatisoiduille hyökkäyksille. Harvat käyttäjät muistavat kuitenkaan päivittää IoT-laitteitaan, sillä he olettavat niiden olevan tietoturvallisia ja yksityisyyttä suojaavia ja ovat valmiita maksamaan enemmän näistä ominaisuuksista. Kyberturvallisuusstandardien noudattaminen on useammalla alalla pakollista – terveydenhuoltoalalla, teollisuusautomaatiossa ja muilla säännellyillä aloilla vaaditaan tietoturvan todentamista ja kyberturvallisuussertifiointia, ennen kuin tuote voidaan saattaa myyntiin.

IoT-kyberturvallisuuden kehitysohjelman avulla luot IoT-tuotteita ja -palveluita, joiden tietoturva ja yksityisyydensuoja edustavat alasi kirkkainta kärkeä. IoT:hen ja sulautettujen ratkaisujen, ohjelmistokehityksen ja pilvipalveluiden tietoturvaan erikoistuneet asiantuntijamme tutkivat tuotteesi arkkitehtuuria, kehityskaarta ja pilviarkkitehtuuria, jotta he voivat antaa käytännönläheisiä suosituksia. Kehitysohjelman avulla:

 • Saat tietoa IoT-ekosysteemisi tietoturvaratkaisujen vahvuuksista ja heikkouksista. Samalla voit verrata, miten ne vastaavat niihin odotuksiin ja uhkiin, jotka liitetään digitaalisessa maailmassa toimimiseen.
 • Voit verrata, kuinka hyvin täytät tuotteisiisi sovellettavien standardien, määräyksien sekä alan parhaiden käytäntöjen asettamat tietoturvavaatimukset.
 • Saat vaiheittaisen kehitysohjelman, jonka avulla varmistat koko ekosysteemisi tietoturvan liiketoimintatavoitteidesi mukaisesti.
 • Saavutat kestävän tietoturvatason budjettiisi sopivalla tavalla.
 • Saat asiakkaidesi ja käyttäjiesi luottamuksen.

Kyberturvallisuuden avulla IoT-tuotteesi erottuvat joukosta. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Tuotekehityksen tietoturva

Kun sisällytät tietoturvan osaksi suunnittelu- ja tuotekehitysprosessiasi, tuotteesi välttyvät tietoturvaloukkauksilta. Tavoitteenamme on räätälöidä yrityksesi tuotekehitysprosessiin ja toimialasi standardeihin sopiva tietoturvakokonaisuus. Käytämme tunnettuja menetelmiä ja standardeja (BSIMM, SAMM, Microsoft SDL, IEC 62443-4-1), jotka sisältävät erilaisia tietoturvavalvontaan ja -toimintoihin liittyviä menetelmiä, kuten uhkamallinnuksia, liiketoimintavaikutusten arviointeja, koodikatselmointeja sekä paljon muuta.

 • Quick guide on how to make IoT a security enabler

Blogeja