Palvelumme

Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi.

nixu services

Kun kyberturvallisuus askarruttaa, me autamme. Olemme puolueeton kyberturva-asiantuntija: valitsemme parhaan teknologian aina asiakkaan tarpeen mukaan, emmekä ole sidottuja tiettyyn ratkaisuun. Olemme kokonaisvaltainen kyberturvakumppani: saat meiltä kaikki kyberturvallisuuteen liittyvät palvelut, joten sinä voit keskittyä rauhassa omaan liiketoimintaasi. Meillä työskentelevät alan parhaat asiantuntijat, ja kyberturvallisuus on intohimomme.

Pilvipalvelujen tietoturva

Autamme hyödyntämään pilvipalveluja luotettavasti ja tietoturvallisesti. Varmistetaan yhdessä, että hankkeesi riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla.

PALVELUT

Pilvipalvelujen identiteetin- ja pääsynhallinta
Jatkuva tietosuojatuki
Pilvipalvelun uhkamallinnus
Pilvialustan tietoturva
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi - DPIA

Digitaalinen identiteetti

Mahdollistamme luotettavan digitaalisen transformaation liiketoiminnan ehdoilla.

PALVELUT

Nixu Cyber Defense Center
Identiteetin- ja pääsynhallinta
Tietoturvatarkastukset
Tietosuojavastaava (DPO) palveluna
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi - DPIA

Kyberhyökkäysten torjunta

Kyberturvallisuuden lähtökohta on uhkien tehokas ennakointi. Palvelumme tarjoaa mahdollisuuden havaita uhat ajoissa sekä reagoida nopeasti.

PALVELUT

Nixu Cyber Defense Center
Uhkien metsästys
Uhkatieto
Digitaalinen forensiikka ja tietoturvaloukkausten selvitys (DFIR)
Managed Detection & Response (MDR)
Tietoturvatiedon ja -tapahtumien keruu (SIEM)
Haavoittuvuuksien hallinta
Red Teaming -hyökkäystestaus

Kyberharjoittelu ja koulutus

Parannamme organisaatiosi kykyä toimia poikkeamatilanteissa ja lisäämme kyberturvaturvatietoisuuttanne.

PALVELUT

Käyttäjän manipulointi
Pakohuone
Kyberturvakoulutus
Simuloitu tietojenkalastelu
Tietoturvatapahtuma
Turvallisuustietoisuuden kehittäminen
Kyberharjoittelu

IoT

Autamme turvaamaan verkkoon liitetyt laitteet. Tarjoamme tietoturvaosaamista yritystasolta aina sulautettujen järjestelmien tietoturvatoteutuksiin asti.

PALVELUT

Nixu Cyber Defense Center
Cybersecurity Roadmap
IoT:n turvallisuus
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi - DPIA
Murtotestaus
PSIRT-palvelut

Turvallisuus ja käyttövarmuus

Turvaamme teollisen tuotannon jatkuvuuden verkottuneessa maailmassa varmistamalla, että kyberturva toteutetaan oikein turvallisuudesta ja käyttövarmuudesta huolehtien.

PALVELUT

Nixu Cyber Defense Center
Cybersecurity Roadmap
Red Teaming -hyökkäystestaus
Alihankkijoiden tietoturvatarkastus
Teollisuuslaitosten tietoturvan kehittäminen ja ylläpito
SCADA-järjestelmien koventaminen

Vaatimustenmukaisuus ja sertifiointi

Autamme todentamaan digitaalisen liiketoiminnan uskottavuuden.

PALVELUT

Jatkuva tietosuojatuki
Tietosuojavastaava (DPO) palveluna
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi - DPIA
Alihankkijoiden tietoturvatarkastus

Kyberturvallisuuden ulkoistaminen

Huolehdimme yrityksesi koko kyberturvaympäristöstä – tai sen osasta.

PALVELUT

Nixu Cyber Defense Center
Jatkuva tietosuojatuki
Cybersecurity Roadmap
Tietoturvaryhmä palveluna
Tietosuojavastaava (DPO) palveluna
Turvallinen ohjelmistokehitys