Pilvipalvelujen tietoturva

Markku Rapo

Markku Rapo

Market Unit Lead Finland

Hyödynnä pilvipalveluja luotettavasti ja tietoturvallisesti. Me autamme. Pilvipalvelujen tietoturvaan perehtyneiden asiantuntijoidemme avulla voit olla varma, että rakentamasi tai käyttöön ottamasi pilvipalvelu on tietoturvallinen ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla.

Ympäristöjen ja palvelujen siirtämisestä pilveen on paljon hyötyä, mutta siirtoon liittyy myös riskejä, jotka on käsiteltävä asianmukaisesti. Varmistamme, että pilviympäristösi perustetaan oikein – olipa kyseessä sitten IaaS:n tai PaaS:n hyödyntäminen omien sovellusten rakentamisessa, nykyisten järjestelmien siirtäminen pilveen tai SaaS:n hyödyntäminen yksittäisissä toiminnoissa.

Lue lisää palveluistamme alla tai ota yhteyttä niin varmistamme yhdessä, että siirtyminen pilveen hoidetaan asianmukaisella tavalla.

Palvelut

Jatkuva tietosuojatuki

Tarjoamme tietosuoja-asiantuntijat organisaatiosi tietosuojakäytäntöjen kehittämiseen ja ylläpitoon. Tietosuojan asiantuntijapalvelumme kattaa niin vuosikelloon kirjatut tehtävät, päivittäisen työn ohessa nousevat käytännön kysymykset kuin yllättävät kriisitilanteetkin ja tarjoaa asiantuntemusta jatkuvaan tietosuojan kehitysohjelman suunnitteluun ja läpivientiin organisaatiossasi. Palvelua johtaa nimetty tietosuoja-asiantuntija tukenaan kattava tiimi tietoturvan, teknologian, pääsyn- ja identiteetinhallinan ja juridiikan asiantuntijoita Nixulta. Jatkuva tietosuojatuki skaalautuu kaikenkokoisille organisaatioille ja räätälöidään tarpeidesi mukaan. 

Pilvipalvelujen identiteetin- ja pääsynhallinta

Kun pilvipalveluita otetaan käyttöön kasvavalla tahdilla, voidaan joutua tilanteeseen, jossa pilviekosysteemi on hajaantunut moniin organisaatioihin ja kokonaisuuden kontrollointi on haastavaa. Pilven ketterän luonteen vuoksi käyttäjien identiteetti tulee hallita oikein tukemaan palvelun elinkaarta. Autamme yritystäsi löytämään oikean identiteetin- ja pääsynhallintaratkaisun, joka tukee pilvitransformaatiota. Voimme auttaa hyödyntämään jo tehtyjä investointeja ja laajentaa näitä ratkaisuja ja prosesseja hybridipilvessä tai auttaa kehittämään uusia toimintatapoja, kun otetaan käyttöön uusia pilvipalveluita. Varmistamme, että oikeat ihmiset ja laitteet saavat pääsyn oikeisiin sovelluksiin, dataan sekä palveluihin oikeista liiketoimintasyistä johtuen. Tämä on erityisen arvokasta pilvitransformaatiossa, missä muutoksen tahti kasvaa jatkuvasti.

Lue lisää

Pilvipalvelujen tarjoajan arviointi

Uudet ja vanhat pilvipalvelujen tarjoajat ovat alkaneet tarjota spesifejä palveluita eri liiketoimintayksiköille yhä kasvavissa määrin. Nämä palvelut antavat liiketoimintayksiköille usein selkeitä liiketoimintahyötyjä, kuitenkin ennen kuin kriittisiä toimintoja ja dataa siirretään pilveen tulisi näihin palveluntarjoajiin pystyä luottamaan. Voimme auttaa arvioimaan pilvipalvelujen tarjoajiin liittyviä riskejä, oli kyseessä tekninen tai hallinnollinen arviointi.

Näillä voidaan varmistaa, että olennaiset menetelmät ja kontrollit suojaavat liiketoimintaanne. Voimme myös auttaa varmistamaan, että pilvipalvelujen tarjoajien sertifikaatit vastaavat tarvettanne sekä suojaavat relevantit osat toiminnoistanne.

Pilvipalvelun uhkamallinnus

Otettaessa käyttöön pilvipalveluita voi olla haastava nähdä koko projektiin liittyvä riski- ja uhkamaisema. Ilman selkeää lähestymistä voi olla haastava nähdä, mikäli tehdyt tietoturvainvestoinnit ovat järkeviä ottaen huomioon kyseisen käyttötapauksen. Meillä on laaja kokemus uhkamallinnuksien tekemisestä erilaisille tuotteille ja palveluille. Suurin hyöty uhkamallinnuksen tekemisessä on identifioida relevantit uhat sekä riskit, joka tarjoaa arvokasta tietoa järkevien tietoturvainvestointien sekä -päätösten tekemiseksi. Voimme auttaa teitä varmistamaan, että pilveen siirryttäessä relevantit riskit ovat identifioitu ja ne voidaan käsitellä tarvittavalla tavalla.

Pilvipalvelun tietoturvaviitekehys

Yleisesti pilvipalveluja käyttöön ottavat organisaatiot noudattavat pilvistrategiaansa tai näkevät selkeät käyttötapaukset, joiden hyötyjen perusteella on tehty laskelmat. Kuitenkin usein käyttötapausten riskejä ei ole määritelty riittävällä tasolla, jos lainkaan. Tällöin liiketoimintapäätöksiä tehdään puutteellisilla tiedoilla, jolloin pahimmassa tapauksessa toteutuneita riskejä yritetään lieventää jälkikäteen.

Voimme auttaa teitä kehittämään tietoturvaviitekehyksen pilvipalveluille tukemaan pilvitransformaatiotaanne. Tämä perustuvat menetelmiin, joita olemme kehittäneet vuosien varrella eri asiakkaiden ja organisaatioiden kanssa. Tietoturvaviitekehyksen tarkoitus on määritellä sekä lieventää riskit turvallisten toimintatapojen ja ohjeiden avulla.

Pilvialustan tietoturva

Otettaessa käyttöön pilven IaaS- tai PaaS-toimitusmalleja, useiden toimittajien lukuisia palveluita voidaan hyödyntää ketterästi tukemaan omien palvelujen tai tuotteiden nopeaa julkaisua. Toisaalta kaikkien näiden toimittajien ja palvelujen tietoturvakäytäntöjen yhteensovittaminen voi olla haastavaa. Jos näitä taas ei oteta huomioon voi lopputulos olla tietoturvan kannalta puutteellinen. Näiden puutteiden korjaaminen myöhemmin palvelun elinkaaressa voi olla kallista ja aikaa vievää ja johtaa liiketoiminnan katkoihin ja pahimmassa tapauksessa kriittisen liiketoimintadatan ja maineen menettämiseen.

Asiantuntijamme tukevat pilviympäristönne rakentamista toimittajien suositusten sekä oman osaamisemme avulla, jonka olemme kehittäneet työskennellessämme useiden pilviteknologioiden kanssa. Lisäksi olemme myös Cloud Security Alliancen (CSA) jäsen.

  • Whitepaper: Your to do list for a secure cloud – no more learning the hard way
  • Markku Rapo

    Markku Rapo

    Market Unit Lead Finland

Blogeja