Julkaisu: GDPR ja ilmoitusvelvollisuus tietoturvaloukkauksissa

Lokakuu 26, 2017 at 14:17

 

Onko yrityksesi valmistautunut ilmoitusvelvollisuuteen tietoturvaloukkauksissa?

GDPR sisältää ilmoitusvelvollisuuden tietoturvaloukkauksesta sekä viranomaiselle että rekisteröidyille henkilöille. Viranomaiselle ilmoitus on toimitettava viimeistään 72 tunnin kuluessa henkilötietoihin kohdistuneen tietoturvaloukkauksen havaitsemisesta, rekisteröidyille taas ilman aiheetonta viivästystä. Onko yrityksesi valmistautunut ilmoitusvelvollisuuteen tietoturvaloukkauksissa?