Helppo tapa kasvattaa luottamusta ja myyntiä – hoida henkilötietojen käsittely ja hallinnointi kuntoon

Marraskuu 27, 2019 at 13:50

Monet yhdistävät digitaaliset identiteetit pelkkään kirjautumisprosessiin ja jättävät samalla ison liiketoimintamahdollisuuden huomioimatta. Hyvin hoidettu henkilötietojen käsittely ja hallinnointi kasvattaa asiakkaiden luottamusta ja tuo lisämyyntiä.

Digitaalinen identiteetti kokoaa tietoja käyttäjästä

Digitaalinen identiteetti muodostuu asiakkaasta kerättävästä tunnistus- ja profiilitiedosta sekä yksilöivästä tunnisteesta, jonka voit jakaa omien myyntiprosessiesi sekä taustajärjestelmiesi kesken.

Digitaaliseen identiteettiin liitetään tietoa käyttäjän suhteista muihin myyntiprosessin kohteisiin. Esimerkiksi digitaalinen henkilötieto kertoo, mihin asiakkuuteen tai asiakkuuksiin kyseisen identiteetin haltija liittyy. Asiakkuustieto itsessään on tallennettu esimerkiksi asiakastietojärjestelmään (CRM).

Henkilötietojen huolellinen käsittely ja hallinta kasvattaa luottamusta ja myyntiä.

Myös digitaalisten identiteettien välisistä suhteista voidaan kerryttää tietoa palveluiden sekä liiketoiminnan hyödynnettäväksi. Näin ollen esimerkiksi perheen vanhemmat voidaan liittää alaikäisten lasten edunvalvojaksi, jolloin lasten asioinnille voidaan asettaa rajoituksia tai vanhemmille voidaan tuoda hyväksyttäväksi lasten aloittamia tapahtumia. Samalla voidaan kartuttaa asiakastietoa perhesuhteista.

Asiakastiedot ovat uusi plutonium, joten pidä niistä huolta

Asiakastuntemuksessa on nykyään paljon mahdollisuuksia, mutta palveluntarjoajat voivat menettää ne, jos tiedoista ei pidetä hyvää huolta. Digitaalinen palvelu voi osoittaa vastuullisuutensa informoimalla asiakasta tietojen käytöstä ja kysymällä suostumuksen tietojen luovutukseen asiakkaalta selkeästi.  

Hyvin toteutettu identiteetin- ja pääsynhallinta huolehtii käyttäjän yksityisyydensuojasta ja tuo asiakkaille paremman asiakaskokemuksen. Lisäksi myös luottamus palveluntarjoajaa kohtaan kasvaa, jolloin asiakas todennäköisemmin myös luovuttaa itsestään tietoa palveluntarjoajalle.

Kun tunnistetun käyttäjän asiointitapahtumat eri kanavissa yhdistetään digitaaliseen identiteettiin, asiakastuntemus kasvaa harppauksittain. Kun asiakassuhde on kestävällä pohjalla, kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää analytiikan tarkoituksiin.

Digitaalinen identiteetti on välttämätön digiliiketoiminnan mahdollistaja

Monet kansainvälisetkään toimijat eivät ole vielä ymmärtäneet asiakaskokemuksen tärkeyttä identiteetin- ja pääsynhallinnan luomisessa ja hyödyntämisessä. Isoimpien verkkokauppojen rekisteröinti ja kirjautuminen nojaa vielä paljolti salasanaan, niiden mobiilisovelluksessa luotua istuntoa ei pääse hyödyntämään mobiiliselaimessa, eikä perhesuhteisiin tai edustajuuteen pohjautuvaa asiointia käytännössä ole. Toisaalta myös samalla käyttäjällä saattaa olla yksityis- ja yritysasiakkaana toimiessaan kaksi erillistä identiteettiä.

Hyvin suunniteltu identiteetin- ja pääsynhallinta tarjoaa mahdollisuuden kerätä asiakkaan tiedot yhteen solmukohtaan, josta niitä on helppo hyödyntää liiketoiminnan tarkoituksiin. Digitaalinen identiteetti on digiliiketoiminnan kannalta välttämätön silta asiakkaan ja asiakastietojen, sopimusten sekä edustajuuksien välillä.

Henkilötietojen huolellisesta hallinnasta hyötyvät kaikki

Digitaalisten identiteettien kerryttämillä asiakastiedoilla palveluntarjoaja voi saavuttaa nopeasti ison kilpailuedun muihin toimijoihin nähden.

Hyvin toteutusta digitaalisten henkilötietojen hallinnasta hyötyy siis yksityisyydensuojasta huolestunut kansalainen, sujuvia palveluita kaipaava asiakas sekä suurempiä myyntejä tavoitteleva palveluntarjoaja.

 

Miten sinun palvelusi hyödyntää digitaalisen identiteetin tarjoamia mahdollisuuksia? Testaa organisaatiosi identiteetin- ja pääsynhallinnan taso 3 minuutissa: nixu.com/fi/DI

 

Related blogs