Kyberturvallisuuden ulkoistaminen

Markku Rapo

Markku Rapo

Head of Sales

Sertifioidut asiantuntijamme voivat ottaa haltuun organisaatiosi koko kyberturvaympäristön, henkilöstön prosessit ja teknologian – tai vain osan siitä, jos jostakin osasta on jo huolehdittu. Olipa organisaatiosi käytössä teollisuuden valvontajärjestelmiä tai perinteisiä IT-ympäristöjä, kyberturvallisuuden asiantuntijamme varmistavat, että liiketoiminnastanne huolehtivat aina alan osaavimmat ammattilaiset.

Kyberturvallisuuden vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Kyberuhkien lukumäärän kasvaessa haavoittuvuuksia hyväksikäytetään päivittäin uusin tavoin, tällöin ajan tasalla pysyminen on äärimmäisen vaikeaa. Tarvittavat taidot omaavien asiantuntijoiden löytäminen on haastavaa ja henkilöstön kouluttaminen sisäisesti vie liikaa aikaa, sillä kyberturvauhat eivät odota. Mikä tahansa yritys voi altistua niin suorille tai epäsuorille hyökkäyksille tai satunnaisille tietoturvaloukkauksille. Kun liiketoiminta muuttuu yhä riippuvaisemmaksi digitalisaatiosta, seuraukset voivat olla yrityksen toiminnalle kohtalokkaita, jos järjestelmät kaatuvat tai tärkeitä tietoja joutuu ulkopuolisten käsiin.

Palvelut

Nixu Cyber Defense Center

Nixu Cyber Defense Center on jatkuva tietoturvapalvelu, joka valvoo ja suojaa yrityksesi prosesseja ja tietojärjestelmiä puolestasi 24/7. Asiantuntijamme ja järjestelmämme valvovat sekä hallitsevat liiketoimintaasi kohdistuvia tietoturvauhkia. Seuraamme ydinprosessiesi kaikkia vaiheita, emme vain yksittäisiä järjestelmiä. Tietoturvaryhmämme johtaa tutkimuksia, kun tarvitset apua havaitun uhan selvittämisessä. Avullamme havaitset ongelmat ajoissa ja korjaat seuraukset vauhdilla.

Palvelumme auttaa saamaan kyberturvallisuuden hallintaan. Se laskee ja selvittää selkokielellä tietoturvainvestointien kannattavuuden. Sen avulla hallitset riskejä ja todistat asiakkaillesi miten prosessisi on suojattu.

Turvallinen ohjelmistokehitys

Turvallinen ohjelmistokehitys varmistaa ohjelmiston turvallisuuden jo sen rakentamisvaiheessa, sillä tietoturvan rakentaminen jälkikäteen on kallista. Kehitämme yrityksen sovelluskehitysmenetelmiä siten, että käytössä oleviin kehitysmenetelmiin lisätään tietoturvallisuuden parantamiseen tarvittavia elementtejä. Elementit voidaan määrittää asiakkaan tarpeen mukaan, ja ne voivat olla esimerkiksi uhkatyöpajoja, koodikatselmointeja tai kehittäjien valmennusta turvallisissa käytännöissä. Toimimme kehitystiimin sisäisenä tukena. Neuvomme ja sparraa tiimiä kohti turvallista ohjelmistotoimitusta.

Cybersecurity Roadmap

Muutokset digitaalisessa toimintaympäristössäsi voivat olla erittäin nopeita. Voit kuitenkin varmistaa, että teet oikeita asioita kehittääksesi kyberturvallisuutta silti optimaalisesti. Autamme sinua parantamaan organisaatiosi kyberturvakyvykkyyttä ja laatimaan etenemissuunnitelman. Näin voit sekä suunnitella että priorisoida tehokkaasti investointeja kyberturvallisuuteen. Tarjoamme 360 asteen näkymän organisaatiosi kyberturvan kypsyystasoon ja vertaamme sitä kansainvälisiin viitekehyksiin ja alan parhaisiin käytäntöihin.

Tietosuojavastaava (DPO) palveluna

Tietosuojavastaavapalvelumme varmistaa, että organisaatiosi saa laajaa juridista, teknistä ja johtamisosaamista tietosuojan osalta. Organisaatiollesi nimetään Nixulta tietosuojavastaava, jonka tukena on eri osa-alueiden erityisosaajien ammattitaitoinen tiimimme. Tietosuojavastaava hoitaa ja koordinoi asiantuntijana tietosuoja-asetuksesta juontuvia tehtäviä, kuten tietosuojakoulutusten järjestämisen, asiantuntevan neuvonnan vaikutustenarviointeja tehtäessä, osoitusvelvollisuutta toteuttavan dokumentaation tarkastelut, tietosuojaloukkausten selvitystyön hallinnan ja yhteydenpidon viranomaisiin. Tietosuojavastaavapalvelumme on aina ajan tasalla tietosuojalainsäädännön kanssa ja varmistaa, että organisaatiosi tietosuojan ohjausryhmässä käsitellään tarpeelliset aiheet.

Lue lisää

Tietoturvatarkastukset

Tukeaksemme erilaisia sovellus- ja tuotekehitysmalleja, tarjoamme tietoturvatarkastuspalveluita aina perinteisestä auditoinnista automatisoituun skannauspalveluun sekä bug bounty -ohjelmiin. Lisäksi Security Engineering -tiimimme auttaa kehitysprojektin aikana arvioimaan tietoturvan tasoa ja tukee kehittäjiä parantamaan sovelluksen tai tuotteen sisäänrakennettua tietoturvaa ja -suojaa. Tämä on tavallisesti kaikkein kustannustehokkain tapa parantaa tietoturvan tasoa ja auttaa varmistamaan, että tietoturvan parantamiseen sijoitetut rahat käytetään siellä missä niitä eniten tarvitaan.

Bug bounty -haavoittuvuuspalkkio-ohjelma

Entistä useammalla organisaatiolla on käytössään laajalti sovelluksia ja palvelimia, joilla he palvelevat asiakkaitaan, kumppaneitaan ja työntekijöitään. Tuloksena on monimutkainen kokonaisuus, jota on hankala hallita. Yksityisessä bug bounty -ohjelmassa järjestelmiesi tietoturvaa arvioidaan etsivän kyberrikollisen silmin. Vaikka bug bounty ei voi kokonaan korvata kaikkea tietoturvatestausta tai tietoturvasuunnittelua, se täydentää niitä kustannustehokkaasti ja auttaa parantamaan tietoturvaasi ketterällä tavalla.

Järjestämme haavoittuvuuspalkkio-ohjelman puolestasi. Teemme yhteistyötä johtavien haavoittuvuuspalkintoalustojen kanssa, ja asiantuntijamme auttavat sinua määrittämään digitaaliset puitteet, joiden sisällä valkohattuhakkerit saavat toimia. Ammattitaitoiset haavoittuvuustestaajamme etsivät järjestelmistäsi sellaisia heikkouksia, joita pahantahtoinen toimija voisi käyttää. Kun heikkous on löydetty ja vahvistettu, raportoimme siitä ja autamme sinua korjaamaan vian.

 Ota yhteyttä ja kysy lisää haavoittuvuuspalkkio-ohjelmista.

Tietoturvaryhmä palveluna

Johdamme tietoturvaa puolestasi ja vastaamme siitä, että kaikki toimii ja tiedät missä mennään. Emme ainoastaan luo riskeihin perustuvaa tietoturvaohjeistoa, vaan jalkautamme asiat antamalla välitöntä palautetta. Huolehdimme koeteltujen mallien avulla siitä, että prosessit ja ihmiset toimivat oikein ja johto tietää missä mennään. Saatuamme suojaukset kuntoon testaamme puolustuksen hyökkäämällä kimppuusi. Testaamme järjestelmiesi lisäksi ihmiset sosiaalisen hakkeroinnin keinoin. Vuosisopimuksemme takaa, että saat palvelupäällikön vetämän huipputiimin täydentämään omaa organisaatiotasi.

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi - DPIA

Asiantuntijamme tukevat tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin tekemisessä. Takaamme luotettavan ja todennetun GDPR:n mukaisen riskien hallintaprosessin, joka kattaa sekä tekniset että juridiset tietosuojanäkökulmat. Menetelmämme koostuu käyttötapaus- ja prosessityöpajoista. Niihin kuuluu teknisten ja juridisten seikkojen tarkastelu, mahdollisten tietovuokaavioiden laatiminen tietojen käsittelyn kuvaamiseksi, kokonaisvaltainen riskinarviointi eri näkökulmista sekä kattava raportti tehdystä arvioinnista. Vaikutustenarvioinnin tulokset raportoidaan järjestelmällisesti. Raportti sisältää kattavan kuvauksen käsittelystä ja mahdolliset tietovuokaaviot, asiantuntijoidemme arviot käsittelyn välttämättömyydestä ja oikeasuhteisuudesta, asetuksessa vaadittu ja kattava yksilöön kohdistuvien riskin arviointi sekä oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet riskin korjaamiseksi. Tuotettu vaikutustenarviointiraportti toimii myös todisteena viranomaisille ja kumppaneille tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin vastaamisesta.

Nixu Academy

Nixu tarjoaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä koulutuspalveluita kaikille organisaatioille ja kaikille organisaatiotasoille johdosta teknisiin asiantuntijoihin. Tavoitteena on varmistaa, että heillä on tarvittavat tiedot ja taidot kriittisten tietojen ja järjestelmien suojaamiseksi ja uusien digitaalisten palveluiden käyttöönottoon. Haluamme kasvattaa työntekijöiden motivaatiota ja kykyä havaita kyberriskejä ja toimia turvallisesti. Palveluihimme kuuluvat muun muassa erilaiset kybersimulaatioharjoitukset, verkko-oppimismateriaalit, työpajat, koulutukset ja kyberkampanjat.

  • Markku Rapo

    Markku Rapo

    Head of Sales

Blogeja