Kyberturvallisuuden ulkoistaminen

Markku Rapo

Markku Rapo

Sales Manager

Sertifioidut asiantuntijamme voivat ottaa haltuun organisaatiosi koko kyberturvaympäristön, henkilöstön prosessit ja teknologian – tai vain osan siitä, jos jostakin osasta on jo huolehdittu. Olipa organisaatiosi käytössä teollisuuden valvontajärjestelmiä tai perinteisiä IT-ympäristöjä, kyberturvallisuuden asiantuntijamme varmistavat, että liiketoiminnastanne huolehtivat aina alan osaavimmat ammattilaiset.

Kyberturvallisuuden vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Kyberuhkien lukumäärän kasvaessa haavoittuvuuksia hyväksikäytetään päivittäin uusin tavoin, tällöin ajan tasalla pysyminen on äärimmäisen vaikeaa. Tarvittavat taidot omaavien asiantuntijoiden löytäminen on haastavaa ja henkilöstön kouluttaminen sisäisesti vie liikaa aikaa, sillä kyberturvauhat eivät odota. Mikä tahansa yritys voi altistua niin suorille tai epäsuorille hyökkäyksille tai satunnaisille tietoturvaloukkauksille. Kun liiketoiminta muuttuu yhä riippuvaisemmaksi digitalisaatiosta, seuraukset voivat olla yrityksen toiminnalle kohtalokkaita, jos järjestelmät kaatuvat tai tärkeitä tietoja joutuu ulkopuolisten käsiin.

Palvelut

Nixu Cyber Defense Center

Nixu Cyber Defense Center on jatkuva tietoturvapalvelu, joka valvoo ja suojaa yrityksesi prosesseja ja tietojärjestelmiä puolestasi 24/7. Asiantuntijamme ja järjestelmämme valvovat sekä hallitsevat liiketoimintaasi kohdistuvia tietoturvauhkia. Seuraamme ydinprosessiesi kaikkia vaiheita, emme vain yksittäisiä järjestelmiä. Tietoturvaryhmämme johtaa tutkimuksia, kun tarvitset apua havaitun uhan selvittämisessä. Avullamme havaitset ongelmat ajoissa ja korjaat seuraukset vauhdilla.

Palvelumme auttaa saamaan kyberturvallisuuden hallintaan. Se laskee ja selvittää selkokielellä tietoturvainvestointien kannattavuuden. Sen avulla hallitset riskejä ja todistat asiakkaillesi miten prosessisi on suojattu.

Jatkuva tietosuojatuki

Tarjoamme tietosuoja-asiantuntijat organisaatiosi tietosuojakäytäntöjen kehittämiseen ja ylläpitoon. Tietosuojan asiantuntijapalvelumme kattaa vuosikelloon kirjatut tehtävät, työn ohessa nousevat käytännön kysymykset sekä yllättävät kriisitilanteet. Jatkuva asiantuntijapalvelumme tarjoaa asiantuntemusta päivittäiseen tietosuojatyöhön, vankkaa tukea kriisitilanteisiin ja tarkoituksenmukaisesti hallinnoidun tietosuojaohjelman. Palvelua johtaa nimetty tietosuoja-asiantuntija tukenaan kattava tiimi tietoturvan, teknologian, pääsyn- ja identiteetinhallinan ja juridiikan asiantuntijoita Nixulta.

Lue lisää

Cybersecurity Roadmap

Muutokset digitaalisessa toimintaympäristössäsi voivat olla erittäin nopeita. Voit kuitenkin varmistaa, että teet oikeita asioita kehittääksesi kyberturvallisuutta silti optimaalisesti. Autamme sinua parantamaan organisaatiosi kyberturvakyvykkyyttä ja laatimaan etenemissuunnitelman. Näin voit sekä suunnitella että priorisoida tehokkaasti investointeja kyberturvallisuuteen. Tarjoamme 360 asteen näkymän organisaatiosi kyberturvan kypsyystasoon ja vertaamme sitä kansainvälisiin viitekehyksiin ja alan parhaisiin käytäntöihin.

Nixu Academy

Nixu tarjoaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä koulutuspalveluita kaikille organisaatioille ja kaikille organisaatiotasoille johdosta teknisiin asiantuntijoihin. Tavoitteena on varmistaa, että heillä on tarvittavat tiedot ja taidot kriittisten tietojen ja järjestelmien suojaamiseksi ja uusien digitaalisten palveluiden käyttöönottoon. Haluamme kasvattaa työntekijöiden motivaatiota ja kykyä havaita kyberriskejä ja toimia turvallisesti. Palveluihimme kuuluvat muun muassa erilaiset kybersimulaatioharjoitukset, verkko-oppimismateriaalit, työpajat, koulutukset ja kyberkampanjat.

Tietoturvaryhmä palveluna

Johdamme tietoturvaa puolestasi ja vastaamme siitä, että kaikki toimii ja tiedät missä mennään. Emme ainoastaan luo riskeihin perustuvaa tietoturvaohjeistoa, vaan jalkautamme asiat antamalla välitöntä palautetta. Huolehdimme koeteltujen mallien avulla siitä, että prosessit ja ihmiset toimivat oikein ja johto tietää missä mennään. Saatuamme suojaukset kuntoon testaamme puolustuksen hyökkäämällä kimppuusi. Testaamme järjestelmiesi lisäksi ihmiset sosiaalisen hakkeroinnin keinoin. Vuosisopimuksemme takaa, että saat palvelupäällikön vetämän huipputiimin täydentämään omaa organisaatiotasi.

Tietosuojavastaava (DPO) palveluna

Tietosuojavastaavapalvelumme varmistaa, että organisaatiosi nimetyllä tietosuojavastaavalla on laaja juridinen, tekninen ja johtamisosaaminen. Organisaatiollesi nimetään Nixulta tietosuojavastaava, jonka tukena on eri osa-alueiden erityisosaajien ammattitaitoinen tiimimme. Tiimi takaa tietosuojaosaamisen saatavuuden myös lomakausien ja muiden poikkeustilanteiden aikana. Tietosuojavastaava hoitaa ja koordinoi asiantuntijana ei-operatiivisia tietosuoja-asetuksesta juontuvia tehtäviä, kuten yhteydenpidon viranomaisiin, tietosuojakoulutukset, asiantuntevan neuvonnan vaikutustenarviointeja tehtäessä, osoitusvelvollisuutta toteuttavan dokumentaation tarkastelut ja tietosuojaloukkausten hallinnan. Tietosuojavastaavapalvelumme on aina ajan tasalla tietosuojalainsäädännön kanssa ja varmistaa, että organisaatiosi tietosuojan ohjausryhmässä käsitellään tarpeelliset aiheet.

Lue lisää

Turvallinen ohjelmistokehitys

Turvallinen ohjelmistokehitys varmistaa ohjelmiston turvallisuuden jo sen rakentamisvaiheessa, sillä tietoturvan rakentaminen jälkikäteen on kallista. Kehitämme yrityksen sovelluskehitysmenetelmiä siten, että käytössä oleviin kehitysmenetelmiin lisätään tietoturvallisuuden parantamiseen tarvittavia elementtejä. Elementit voidaan määrittää asiakkaan tarpeen mukaan, ja ne voivat olla esimerkiksi uhkatyöpajoja, koodikatselmointeja tai kehittäjien valmennusta turvallisissa käytännöissä. Toimimme kehitystiimin sisäisenä tukena. Neuvomme ja sparraa tiimiä kohti turvallista ohjelmistotoimitusta.

Blogeja