Turvallisuus ja käyttövarmuus

Digitalisoi teollisuusympäristösi tietoturvallisesti

Teollisuusautomaatio ja yhteiskunnan kannalta kriittiset alat ovat digitalisoitumassa nopeaa vauhtia, eikä tietoturvasta ja käyttövarmuudesta voi puhua mainitsematta kyberturvallisuutta. IT- ja OT-järjestelmien lähentyminen ja verkottuneiden laitteiden käyttöönotto vanhojen ja mahdollisesti tietoturvattomien järjestelmien kanssa luovat ympäristön, jossa kyberhyökkäyksillä voi olla vakavia seurauksia sekä digitaalisessa että fyysisessä maailmassa. Ulkomaailmaan kytketävien laitteiden kasvava määrä kasvattaa myös yhteiskunnan kannalta kriittisten alojen, kuten energiantuotannon, jakelun ja valmistuksen, uhkaympäristöä ja tehneet niissä käytettävistä automaatio- ja ohjausjärjestelmistä houkuttelevia kohteita kyberrikollisille, kohdistetuille hyökkäyksille ja haktivisteille. Jopa yksinkertaiset ja opportunistiset haittaohjelmahyökkäykset voivat pysäyttää kokonaisia tuotantolinjoja ja aiheuttaa merkittäviä keskeytyksiä. Lisäksi nykymarkkinoilla edellytetään monenlaisia vaativia kyberturvallisuussertifikaatteja.

Tavoitteenamme on varmistaa digitaalisen muutoksesi onnistuminen ja teollisuusympäristösi tietoturvallisuus. Autamme sinua menestymään seuraavilla osa-alueilla: 

ICS-ympäristöjen kyberturvallisuuden ohjaus. Autamme sinua laatimaan kyberturvallisuusstrategian ja kehitysohjelman, joiden avulla voit parantaa teollisuusautomaatiojärjestelmiesi tietoturvan tasoa. Autamme määrittämään tarvittavat riskilähtöiset turvallisuusvaatimukset ja käytännöt itsellesi ja toimittajillesi.

ICS-ympäristöjen kyberturvallisuuden hallinta. Autamme sinua sisällyttämään tietoturvan hallinnan toimintaohjeisiisi, tekemään sisäisiä arviointeja ja luomaan raportteja, joiden avulla pysyt ajan tasalla järjestelmäsi tietoturvallisuudesta ja saat kokonaisvaltaista tilannekuvaa koko toimintaympäristöstäs. Voimme tehdä vaatimustenmukaisuuden arviointeja ja auttaa sinua lisäämään koko organisaatiosi turvallisuustietoisuutta koulutuksien ja harjoitusten avulla.

ICS-ympäristöjen tekninen kyberturvallisuus. Autamme sinua parantamaan teknistä tietoturvaasi ja sisällyttämään tietoturvavalvontaa, joka vastaa organisaatiosi ja toimialasi riskitasoa. Murtotestauksen ja haavoittuvuuksien hallinnan lisäksi autamme sinua tekemään tietoturvallisia arkkitehtuurivalintoja ja kehittämään turvallisia koodauskäytäntöjä. ICS-arkkitehtimme varmistavat, että ICS-ympäristösi on rakennetty tietoturvallisesti alan vallitsevien kyberturvallisuusstandardien, kuten ISC62443-3-3:n, mukaisesti.

ICS-ympäristöjen kyberpuolustus. Autamme havaitsemaan, reagoimaan ja vastaamaan haitalliseen toimintaan ja muihin tietoturvahäiriöihin. Uhkatietotiimimme keräämien tietojen avulla voit puolustaa ympäristöjäsi uusilta kyberuhkilta ennakoivasti. Digitaaliseen forensiikkaan ja tietoturvaloukkausten selvitykseen erikoistunut tiimimme auttaa sinua tutkimaan tapahtunutta loukkausta ja palaamaan takaisin normaalioloihin nopeasti.

Teollisuusautomaation kyberturvallisuus tarkoittaa tietoturvan varmistamista aina yksittäisistä komponenteista teollisuusjärjestelmien toimitusketjuihin, toimintoihin ja hallintaan asti. Meillä on kokemusta ICS-ympäristöjen turvaamisesta usealla eri teollisuudenalalla, kuten energia-, kemian-, meri-, metsä- ja komponenttiteollisuudessa sekä tuotevalmistuksessa. Teemme yhteistyötä myös kansainvälisten järjestöjen kuten IAEA:n kanssa kehittääksemme ja jakaaksemme parhaita kyberturvallisuuskäytäntöjä. 

Meillä ilmaisut älykäs, teollinen, kyberturvallisuus ja käyttövarmuus eivät ole pelkkää sanahelinää. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ymmärtääksemme heidän tarpeensa, teollisen prosessin ominaisuudet ja yrityksen suunnitteluperiaatteet. Tällöin voimme olla varmoja siitä, että huomiomme kiinnittyy kaikista kriittisimpiin resursseihin ja prosesseihin. Autamme sinua varmistamaan liiketoimintasi jatkuvuuden ja saamaan kaiken irti kyberturvallisuusinvestoinneistasi. Lue lisää palveluistamme ja ota meihin yhteyttä.

Palvelut

Tietoturvallinen hankinta

OT-järjestelmäsi turvallisuus perustuu toimitusketjusi ja siinä olevien yksittäisten komponenttien turvallisuuteen. Joidenkin pienempien toimittajien järjestelmät on suunniteltu suorituskykyä eikä kyberturvallisuutta silmällä pitäen, mikä voi osoittautua ongelmaksi, kun kyseessä on kriittinen komponentti. Kolmannet osapuolet tarvitsevat usein myös pääsyn OT-järjestelmäsi keskiöön, ja heidän järjestelmässään oleva tietoturva-aukko voi vaarantaa sinunkin tuotantosi. Siksi on tärkeää varmistaa, että toimittajasi ja kumppanisi noudattavat IEC62443-standardissa määritettyjä vaatimuksia sekä muita hyviä kyberturvallisuuskäytäntöjä.

Autamme sinua arvioimaan toimittajiesi ja kumppaniesi kyberturvavalmiudet sekä heidän tarjoamiensa järjestelmien ja laitteiden kyberturvallisuuden tilan. OT- ja ICS-järjestelmiin erikoistuneet tietoturva-ammattilaisemme analysoivat järjestelmäsi ja yhteistyökumppaneillesi paljastetut kriittiset resurssit ja arvioivat koko järjestelmälle aiheutuvat riskit. Samalla he tarkistavat, että yhteistyökumppanisi seuraavat sopimuksissaan määritettyjä turvallisuusvaatimuksia ja -menetelmiä. Asiantuntijamme tarjoavat myös alan standardeihin perustuvia lisäsuosituksia järjestelmäsi riskitason ja alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti, jotta voit toteuttaa kokonaisuuden turvallisesti. Palveluumme sisältyy toistuvia tarkastuksia sekä itsearviointeja, joiden avulla voit varmistaa teollisuusympäristösi tietoturvan.

Sopivien kyberturvallisuusvaatimuksien määrittäminen heti alusta alkaen on tehokkain ja halvin tapa lisätä kyberturvallisuuden valvonta järjestelmääsi ja toimitusketjuusi. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

ICS-ympäristön valvonta ja poikkeamanhallinta

Kun haluat varmistaa tärkeimpien palveluidesi saatavuuden, sinun tulee valvoa teollista ympäristöäsi haitallisen toiminnan ja toimintahäiriöiden varalta ja reagoida poikkeamiin nopeasti. ICS/OT-valvontaratkaisumme sisältää teollisuusautomaatiojärjestelmien valvonnan, resurssien havaitsemisen sekä organisaatiosi toimintaympäristöön liittyvät toiminta-, verkko- ja tietoturvatapahtumat. Palvelumme sisältää:

  • Asiantuntijoiden tietotaitoa ja teknologiaa yhdistävän lähestymistavan, joka tarjoaa tietoa häiriöistä ja uhkista.
  • ICS/OT-ympäristöjen tietoturvavalvonnan työpäivän aikana tai ympärivuorokautisesti ympäri vuoden.
  • Hälytykset häiriötilanteista.
  • Paikan päällä tai etänä tarjottavan tuen toimintahäiriöiden analysointia varten.
  • Paikan päällä tai etänä tarjottavan tuen tietoturvaloukkauksiin reagointia ja niiden tutkintaa varten.

Autamme sinua reagoimaan nopeasti ICS-kyberturvallisuushäiriöihin ja palaamaan takaisin normaalioloihin mahdollisimman nopeasti. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

ICS-ympäristön kyberturvallisuuden kehitysohjelma

Miten voit parhaiten löytää tasapainon kyberturvallisuuden ja fyysisen turvallisuuden välillä, kun teollisuusympäristöt digitalisoituvat? Autamme sinua laatimaan käytännönläheisen kehitysohjelman, joka parantaa ICS/OT-ympäristöjesi kyberturvallisuuden tasoa. Näin voit tehokkaasti suunnitella ja priorisoida kyberturvallisuuteen liittyviä investointejasi.

Aloitamme nykytila-analyysilla, jossa otetaan huomioon yrityksessäsi olevat työntekijät, prosessit ja teknologia. Saat 360 asteen näkymän kyberturvallisuutesi tasoon ja keskeisiin ominaisuuksiin kansainvälisten viitekehysten, alan standardien ja parhaiden käytäntöjen perusteella.

Autamme sinua määrittämään haluamasi tavoitetilan kyberturvallisuudellesi eri riskien, vaatimusten ja aiemman kokemuksemme perusteella. Samalla laadimme kehitysohjelman, jonka avulla voit luoda varman perustan kyberturvallisuusprosesseillesi ja suojata ICS/OT-ympäristöjäsi, havaita ja reagoida häiriöihin ja toipua haitallisista tapahtumista.

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, kuinka voit jatkuvasti parantaa ICS-kyberturvallisuutesi tasoa.

ICS-ympäristön tietoturva-arviointi

Haluatko tietää, miten luotettava ICS-ympäristösi on? ICS-ympäristön tietoturva-arviointimme vertaa tietoturvaprosessejasi, järjestelmäarkkitehtuuriasi ja verkkosi tietoturvaa perusteellisesti alalla vallitseviin kyberturvallisuusstandardeihin, kuten IEC 61511:een ja IEC 62443:een, sekä muihin vaadittaviin alakohtaisiin (sähkö-, merenkulku-, kemian alan) standardeihin. ICS-tietoturva-asiantuntijamme hyödyntävät sekä arkkitehtuuri- ja prosessiarviointeja että uhkamallinnusta ja teknistä tietoturvatestausta. Meiltä saat:

  • Katsauksen tietoturvavalvontasi ja -prosessiesi heikkouksista. Kaikki turvallisuusraporttimme ovat ihmisten – ei robottien – laatimia ja selittämiä.
  • Analyysin mahdollisista sisäisistä ja ulkoisista uhkatekijöistä, jotka voivat vaarantaa järjestelmäsi.
  • Yksityiskohtaisia ja vaiheittaisia suosituksia tietoturvallisuutesi parantamiseen.  

Autamme sinua testaamaan puolustusvalmiuksiasi. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

ICS-ympäristön tietoturvan kehittäminen ja ylläpito

Tietoturvallisuutesi ja liiketoimintasi jatkuvuuden varmistaminen on ensisijaisen tärkeää meille. Siksi olemme valmiita ottamaan ohjat ICS-ympäristösi tietoturvan kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Asianmukaisten tietoturvakäytäntöjen, -ohjeiden ja teknisten valvontatoimien lisäksi vertaamme ympäristöjäsi alan standardien mukaisesti. Teemme yhteistyötä kanssasi varmistaaksemme, että kyberturvallisuutesi on optimoitu uhkaympäristösi ja riskinsietokykysi mukaan, häiritsemättä tuotantoa. Kokeneilla asiantuntijoillamme on runsaasti kokemusta erityisesti öljy-, kaasu- ja ydinteollisuudessa käytettävien ICS-ympäristöjen tietoturvan varmistamisesta.

 

  • Whitepaper: Tehtaan tietoturvallisuus

Blogeja