Industriell säkerhet

När traditionell industriautomatisering och andra verksamheter med avgörande säkerhetskrav befinner sig mitt i en digital transformation blir säkerhet extra viktigt för tillförlitlighet och trygghet. Blandningen av uppkopplade maskiner och gamla, potentiellt sårbara system skapar en miljö där storskaliga IT-attacker möjliggörs, vilket äventyrar både tillförlitligheten och den fysiska säkerheten i industrimiljön.

Nixus expertis inom säkerhet och tillförlitlighet omfattar industriapplikationer i branscher som olja och gas, energiproduktion (kärnkraft och konventionella system), energidistribution, komponent-/produkttillverkning och marina system och produkter. Vårt övergripande mål är att se till att din digitala transformation blir framgångsrik genom att ge dig stöd i din strategis alla delar; från inköp av nya produkter till att säkerställa att viktiga ICS-funktioner förblir intakta samtidigt som avgörande konnektivitet till andra funktioner upprätthålls. Vi samarbetar också med internationella organisationer som IAEA för att utveckla och dela best praxis inom IT-säkerhet.

Hos oss kan du vara trygg med att säkerheten i din nya miljö konstrueras på rätt sätt och blir tillförlitlig på riktigt – vare sig det handlar om att köpa in nya maskiner/applikationer till befintliga miljöer eller bygga en ny miljö från grunden.

Tjänster

ICS säkerhetsvalidering och "red teaming"

Vare sig det rör sig om validering av dina defensiva förmågor eller leverans av en ny industriell miljö, så kan vi hjälpa dig att utvärdera fysiska och logiska säkerhetskontroller i din ICS-miljö och din förmåga att reagera på en säkerhetsincident. Beroende på omfattningen kan våra tjänster användas för allt från utvärdering av säkerhet för ICS-miljöer, till simulering av statsfinansierade angrepp mot kritisk infrastruktur.

Säker utveckling för Industri

Er säkerhet och kontinuitet är vår högsta prioritet. Därför tar vi gärna en ledande roll för att utveckla och underhålla säkerheten i er ICS-miljö. Förutom att implementera relevanta säkerhetspolicys, riktlinjer och tekniska kontroller så utför vi benchmark-tester för att garantera att er säkerhetsnivå är i linje med bransch-standard samt hjälper er att identifiera er nivå av risk-acceptans för att sedan optimera säkerheten mot den och er hotbild.

  • Whitepaper: Tehtaan tietoturvallisuus

Bloggar