Uppkopplade enheter - IoT

Aleksandr Värä

Aleksandr Värä

Head of IoT

Tekniska innovationer inom IoT är här för att stanna. När enheter är anslutna över hela branscher möjliggörs nya banbrytande affärsmodeller som levererar värde över hela produktens livscykel. Kundupplevelsen får en helt ny betydelse eftersom det är helt avgörande att få kunden att stanna, och få ut så mycket information som möjligt från användarna för att kontinuerligt kunna leverera högsta värde över tid.

När allt fler enheter blir uppkopplade i människors hem, bilar, hissar, sjukvårdsprodukter och annan känslig utrustning är det uppenbart att kundens säkerhet och sekretess måste skyddas till varje pris. För att vinna kundernas förtroende och lojalitet är investeringar i transparens och säkerhet en vinnande strategi som kan ge avsevärda konkurrensfördelar.

Nixus säkerhetstekniker och F&U-team för säkerhet har många decenniers erfarenhet inom IoT och anslutna, inbäddade enheter. Våra kunder kommer från en mängd olika branscher med olika affärsmodeller, tekniker och plattformar. Vi ger din innovation utrymme genom att garantera säkerheten för din immaterialrättsliga egendom, dina kunddataekosystem och din sekretess.

För att du ska kunna lyckas med dina målsättningar anställer vi kontinuerligt marknadens bästa talanger och erbjuder en arbetsmiljö med nya yrkesmässiga utmaningar, så att våra fler än 300 medarbetare håller sig på topp, och våra tjänster håller bäst kvalitet i Europa. Våra kunder har vunnit priser inom IoT-säkerhet vilket ger oss energi att fortsätta leverera perfekta resultat och ge våra kunder stöd i innovationen.

Nixu’s security engineering and secure R&D teams have decades of experience in IoT and connected, embedded devices. Our customers come from a variety of industries, with different business models, technologies and platforms. We enable your innovation by ensuring your success when it comes to securing your intellectual property, your customer data ecosystems and your privacy.

In order to succeed in our mission, we constantly employ the best professionals on the market and provide an environment with new professional challenges to ensure that our team of more than 300 people remains the best and our services are of the highest quality in Europe. Our customers have won prizes in IoT security, which enables us to keep up the good work and support our customers in their innovations.

Tjänster

Nixu Cyber Defense Center

Nixu Cyber Defense Center protects your core processes and people. It offers return-on-investment tools for non-technical business owners who want to secure the continuity of their trade. It creates value by offering security that your customers trust. Our specialists and systems monitor, contain and remediate security threats within your business processes. Unlike basic security tools such as virus software, we can monitor your whole information ecosystem. Our response team leads the investigation whenever there is a recognized threat.

Psirt services

For customers with product security teams, Nixu offers coaching services as well as major security incident exercises based on realistic scenarios created through threat modeling exercises and penetration testing activities. Our goal is to ensure that your company has the necessary security controls and practices in place to handle massive security breaches and to minimize the incident impact.

IoT Ecosystem Security

IoT devices are becoming smarter by the day. The data gathered from devices is used to make significant business decisions. The ability to trust the data coming from devices as well as fast, secure, and reliable software update delivery is necessary. Our job is to ensure that the integrity of your device components, software, and data is solid. Additionally, we make sure that tampering with your device components or reverse engineering your software functionality will be close to impossible.

Security by design

Applying security as part of your design and product development enables your products to be capable of avoiding and withstanding security breaches. Our goal is to tailor a security framework within your existing product development process that meets your industry standards. We utilize known methodologies such as BSIMM, SAMM or Microsoft SDL, which include a variety of security controls and activities such as threat modeling, business impact assessments, code reviews, and more.

Privacy by design

Our Privacy by Design service aims at introducing privacy-related actions and controls as part of your product development and maintenance process. Our goal is to make your teams self-sufficient, by transferring skills and methods such as privacy impact assessments, and creating privacy requirements for your development teams. Additionally, we will support your legal with contractual reviews and work with your business to help you differentiate on your market via privacy.

Secured Digital Identity

Providing the best customer experience is key to achieving customer intimacy. Our digital identity services enable you to get the most from advanced identity management solutions in order to provide your customers with functionalities such as fleet management without tradeoffs in customer experience, security, or privacy.
The digital identity service includes technology evaluations, implementation, maintenance, and feature development to enable the most secure device management via secured communication.

Secure development lifecycle

In the modern world, security plays a crucial part in overall product quality. We will help you to embed cybersecurity into your DevOps by applying security controls, practices, and security testing technology. We will also enable visibility into your product security quality by creating security coverage dashboards that visualize the security state of your product.

Penetration testing

Before launching your product onto the market, it is crucial to test the product for vulnerabilities. Our penetration testing service helps you to verify the security quality of the product, thus minimizing the possibility of a security breach that may affect many of your customers. Nixu’s penetration testing service varies based on your needs, from security assessments based on industry standards all the way to a hacker attack simulation –digital and physical.

Bloggar