Uppkopplade enheter - IoT

Aleksandr Värä

Aleksandr Värä

Head of IoT

Tekniska innovationer inom IoT är här för att stanna. När enheter är anslutna över hela branscher möjliggörs nya banbrytande affärsmodeller som levererar värde över hela produktens livscykel. Kundupplevelsen får en helt ny betydelse eftersom det är helt avgörande att få kunden att stanna, och få ut så mycket information som möjligt från användarna för att kontinuerligt kunna leverera högsta värde över tid.

När allt fler enheter blir uppkopplade i människors hem, bilar, hissar, sjukvårdsprodukter och annan känslig utrustning är det uppenbart att kundens säkerhet och sekretess måste skyddas till varje pris. För att vinna kundernas förtroende och lojalitet är investeringar i transparens och säkerhet en vinnande strategi som kan ge avsevärda konkurrensfördelar.

Nixus säkerhetstekniker och F&U-team för säkerhet har många decenniers erfarenhet inom IoT och anslutna, inbäddade enheter. Våra kunder kommer från en mängd olika branscher med olika affärsmodeller, tekniker och plattformar. Vi ger din innovation utrymme genom att garantera säkerheten för din immaterialrättsliga egendom, dina kunddataekosystem och din sekretess.

För att du ska kunna lyckas med dina målsättningar anställer vi kontinuerligt marknadens bästa talanger och erbjuder en arbetsmiljö med nya yrkesmässiga utmaningar, så att våra fler än 300 medarbetare håller sig på topp, och våra tjänster håller bäst kvalitet i Europa. Våra kunder har vunnit priser inom IoT-säkerhet vilket ger oss energi att fortsätta leverera perfekta resultat och ge våra kunder stöd i innovationen.

Nixu’s security engineering and secure R&D teams have decades of experience in IoT and connected, embedded devices. Our customers come from a variety of industries, with different business models, technologies and platforms. We enable your innovation by ensuring your success when it comes to securing your intellectual property, your customer data ecosystems and your privacy.

In order to succeed in our mission, we constantly employ the best professionals on the market and provide an environment with new professional challenges to ensure that our team of more than 300 people remains the best and our services are of the highest quality in Europe. Our customers have won prizes in IoT security, which enables us to keep up the good work and support our customers in their innovations.

Tjänster

Nixu Cyber Defense Center

At the core of our Cyber defense service is Nixu Cyber Defense Center where our cybersecurity specialists and systems monitor, contain and remediate security threats on your behalf 24/7. We protect your core processes and people and provide you with ability to detect early and react quickly. Nixu Cyber Defense Center offers return-on-investment tools for non-technical business owners who want to secure the continuity of their trade. It creates value by offering security that your customers trust. Unlike basic security tools such as virus software, we can monitor your whole information ecosystem. Our team hunts for threats, monitors data and alerts from customer environments, and flags anomalies. Our response team leads the investigation whenever there is a recognized threat.

Psirt services

For customers with product security teams, Nixu offers coaching services as well as major security incident exercises based on realistic scenarios created through threat modeling exercises and penetration testing activities. Our goal is to ensure that your company has the necessary security controls and practices in place to handle massive security breaches and to minimize the incident impact.

Penetration testing

Before launching your product onto the market, it is crucial to test the product for vulnerabilities. Our penetration testing service helps you to verify the security quality of the product, thus minimizing the possibility of a security breach that may affect many of your customers. Nixu’s penetration testing service varies based on your needs, from security assessments based on industry standards all the way to a hacker attack simulation –digital and physical.

Privacy by design

Nixus Privacy by Design syftar till att bygga in privacyrelaterade åtgärder och kontroller i dina utvecklings- och förvaltningsprocesser. Vår målsättning är att göra ditt team självgående genom att ge dem kunskap och metoder, såsom förmåga att utvärdera privacypåverkan eller skapa privacyskrav. Dessutom ger vi din juridiska avdelning stöd vid upprättandet av avtal. Med hjälp av ett professionellt privacyarbete skapar vi tillsammans konkurrensfördelar.

Security by design

Genom att inkludera säkerhet i din design- och produktutveckling blir dina produkter rustade att motstå och undvika säkerhetsintrång. Vi kan hjälpa dig med ett säkerhetsramverk som del av din befintliga utvecklingsprocess som bygger på industristandards och gällande praxis. Vi använder välkända metoder som BSIMM, SAMM och Microsoft SDL, vilka omfattar en mängd säkerhetskontroller och aktiviteter som hotmodellering, analys av affärspåverkan, kodgranskning, mm.

Secured Digital Identity

Providing the best customer experience is key to achieving customer intimacy. Our digital identity services enable you to get the most from advanced identity management solutions in order to provide your customers with functionalities such as fleet management without tradeoffs in customer experience, security, or privacy.
The digital identity service includes technology evaluations, implementation, maintenance, and feature development to enable the most secure device management via secured communication.

IoT Ecosystem Security

IoT devices are becoming smarter by the day. The data gathered from devices is used to make significant business decisions. The ability to trust the data coming from devices as well as fast, secure, and reliable software update delivery is necessary. Our job is to ensure that the integrity of your device components, software, and data is solid. Additionally, we make sure that tampering with your device components or reverse engineering your software functionality will be close to impossible.

Säker livscykel för systemutveckling

Säkerhet kritiskt för den övergripande produktkvaliteten i moderna system. Vi hjälper dig att inkludera cybersäkerhet som en del av DevOps-metodiken, genom att tillämpa säkerhetskontroller, processer och tekniker för säkerhetstestning. Vi tillhandahåller metoder för att uppnå transparens och synlighet vad gäller din produkts säkerhetskvalitet, via säkerhetskontrollpaneler som visualiserar din produkts säkerhetstillstånd.

  • Quick guide on how to make IoT a security enabler
  • Aleksandr Värä

    Aleksandr Värä

    Head of IoT

Bloggar