Uppkopplade enheter - IoT

StenBergKratz

Sten BergKratz

Sales Manager

Tekniska innovationer inom IoT är här för att stanna. När enheter är anslutna över hela branscher möjliggörs nya banbrytande affärsmodeller som levererar värde över hela produktens livscykel. Kundupplevelsen får en helt ny betydelse eftersom det är helt avgörande att få kunden att stanna, och få ut så mycket information som möjligt från användarna för att kontinuerligt kunna leverera högsta värde över tid.

När allt fler enheter blir uppkopplade i människors hem, bilar, hissar, sjukvårdsprodukter och annan känslig utrustning är det uppenbart att kundens säkerhet och sekretess måste skyddas till varje pris. För att vinna kundernas förtroende och lojalitet är investeringar i transparens och säkerhet en vinnande strategi som kan ge avsevärda konkurrensfördelar.

Nixus säkerhetstekniker och F&U-team för säkerhet har många decenniers erfarenhet inom IoT och anslutna, inbäddade enheter. Våra kunder kommer från en mängd olika branscher med olika affärsmodeller, tekniker och plattformar. Vi ger din innovation utrymme genom att garantera säkerheten för din immaterialrättsliga egendom, dina kunddataekosystem och din sekretess.

För att du ska kunna lyckas med dina målsättningar anställer vi kontinuerligt marknadens bästa talanger och erbjuder en arbetsmiljö med nya yrkesmässiga utmaningar, så att våra fler än 300 medarbetare håller sig på topp, och våra tjänster håller bäst kvalitet i Europa. Våra kunder har vunnit priser inom IoT-säkerhet vilket ger oss energi att fortsätta leverera perfekta resultat och ge våra kunder stöd i innovationen.

 

Tjänster

Nixu Cyber Defense Center

​​​​​​Kärnan i Nixus tjänst för cyberförsvar heter Nixu Cyber Defense Center (CDC). Där våra specialister och system övervakar, begränsar och åtgärdar säkerhetshot åt er 24/7.

Vi skyddar era viktiga processer och medarbetare samt erbjuder kapacitet att varna tidigt och reagera snabbt vid en incident. Nixu Cyber Defense Center erbjuder ROI-verktyg för att minimera missförstånd och ge en korrekt och tydlig bild av tjänstens värde till styrelse och ledning. Till skillnad från vanliga säkerhetsverktyg som antivirus så kan vi övervaka hela det ekosystem där er information finns.

Vårt team letar aktivt efter hot, övervakar data och larmsignaler från företagets miljöer samt noterar avsteg från normalläget. När ett hot har uppmärksammats leder vår incidenthanteringsgrupp undersökningen och utredningen.

 

Privacy by design

Nixus Privacy by Design syftar till att bygga in privacyrelaterade åtgärder och kontroller i dina utvecklings- och förvaltningsprocesser. Vår målsättning är att göra ditt team självgående genom att ge dem kunskap och metoder, såsom förmåga att utvärdera privacypåverkan eller skapa privacyskrav. Dessutom ger vi din juridiska avdelning stöd vid upprättandet av avtal. Med hjälp av ett professionellt privacyarbete skapar vi tillsammans konkurrensfördelar.

Security by design

Genom att inkludera säkerhet i din design- och produktutveckling blir dina produkter rustade att motstå och undvika säkerhetsintrång. Vi kan hjälpa dig med ett säkerhetsramverk som del av din befintliga utvecklingsprocess som bygger på industristandards och gällande praxis. Vi använder välkända metoder som BSIMM, SAMM och Microsoft SDL, vilka omfattar en mängd säkerhetskontroller och aktiviteter som hotmodellering, analys av affärspåverkan, kodgranskning, mm.

Penetrationstester

Innan ni lanserar eller driftsätter en produkt är det viktigt att säkerställa att den inte har några sårbarheter. Penetrationstester hjälper er att verifiera produktens säkerhet för att minimera sannolikheten att en incident ska inträffa och påverka er eller era kunder. Vi anpassar tester efter era behov och genomför allt från bedömningar baserade på bransch-standarder till att simulera digitala och fysiska fientliga attacker mot er verksamhet.  

Säkra digitala identiteter

Ett säkert sätt att bygga långvarigt förtroende hos sina kunder är att erbjuda en väl genomtänkt kundupplevelse. Med vår tjänst för digitala identiteter kan ni till fullo utnyttja potentialen i avancerade identitetshanteringslösningar för att erbjuda era kunder funktionalitet helt utan kompromisser för kundupplevelse, säkerhet eller personlig integritet.

Vår tjänst för digital identitetshantering inkluderar utvärdering av teknologiska lösningar, implementation, underhåll och utveckling av funktionalitet. Allt för att erbjuda säker hantering av enheter över säkra kanaler.

Säkerhet för IoT-ekosystem

IoT-enheter blir smartare för var dag. Data som samlas in från dessa enheter används för att ta viktiga beslut i många verksamheter. Därför finns ett behov av att data från dessa enheter är pålitlig och att dess mjukvara kan uppdateras snabbt och säkert. Vårt jobb är att garantera riktigheten i enheternas komponenter, mjukvara och data. Vi ser även till att fysisk manipulation och reverse engineering av era enheter är blir näst intill omöjligt.

Incidenthantering för produktsäkerhet

Nixus cybersäkerhetsspecialister hjälper företags produktutvecklingsavdelningar med säker utveckling genom coaching och utbildningsinsatser. Vi anordnar även övningar i incidenthantering baserade på realistiska scenarios. Vårt mål är att säkerställa att er organisation har väl inarbetade, nödvändiga säkerhetskontroller för att kunna hantera omfattande attacker och minimera deras påverkan.   

Säker livscykel för systemutveckling

Säkerhet kritiskt för den övergripande produktkvaliteten i moderna system. Vi hjälper dig att inkludera cybersäkerhet som en del av DevOps-metodiken, genom att tillämpa säkerhetskontroller, processer och tekniker för säkerhetstestning. Vi tillhandahåller metoder för att uppnå transparens och synlighet vad gäller din produkts säkerhetskvalitet, via säkerhetskontrollpaneler som visualiserar din produkts säkerhetstillstånd.

  • Quick guide on how to make IoT a security enabler
  • StenBergKratz

    Sten BergKratz

    Sales Manager

Bloggar