Uppkopplade enheter - IoT

StenBergKratz

Sten BergKratz

Sales Manager

Tekniska innovationer inom IoT är här för att stanna. När enheter är anslutna över hela branscher möjliggörs nya banbrytande affärsmodeller som levererar värde över hela produktens livscykel. Kundupplevelsen får en helt ny betydelse eftersom det är helt avgörande att få kunden att stanna, och få ut så mycket information som möjligt från användarna för att kontinuerligt kunna leverera högsta värde över tid.

När allt fler enheter blir uppkopplade i människors hem, bilar, hissar, sjukvårdsprodukter och annan känslig utrustning är det uppenbart att kundens säkerhet och sekretess måste skyddas till varje pris. För att vinna kundernas förtroende och lojalitet är investeringar i transparens och säkerhet en vinnande strategi som kan ge avsevärda konkurrensfördelar.

Nixus säkerhetstekniker och F&U-team för säkerhet har många decenniers erfarenhet inom IoT och anslutna, inbäddade enheter. Våra kunder kommer från en mängd olika branscher med olika affärsmodeller, tekniker och plattformar. Vi ger din innovation utrymme genom att garantera säkerheten för din immaterialrättsliga egendom, dina kunddataekosystem och din sekretess.

För att du ska kunna lyckas med dina målsättningar anställer vi kontinuerligt marknadens bästa talanger och erbjuder en arbetsmiljö med nya yrkesmässiga utmaningar, så att våra fler än 300 medarbetare håller sig på topp, och våra tjänster håller bäst kvalitet i Europa. Våra kunder har vunnit priser inom IoT-säkerhet vilket ger oss energi att fortsätta leverera perfekta resultat och ge våra kunder stöd i innovationen.

 

Tjänster

Privacy by design

Nixus Privacy by Design syftar till att bygga in privacyrelaterade åtgärder och kontroller i dina utvecklings- och förvaltningsprocesser. Vår målsättning är att göra ditt team självgående genom att ge dem kunskap och metoder, såsom förmåga att utvärdera privacypåverkan eller skapa privacyskrav. Dessutom ger vi din juridiska avdelning stöd vid upprättandet av avtal. Med hjälp av ett professionellt privacyarbete skapar vi tillsammans konkurrensfördelar.

Säkerhet för IoT-ekosystem

IoT-enheter blir smartare för var dag. Data som samlas in från dessa enheter används för att ta viktiga beslut i många verksamheter. Därför finns ett behov av att data från dessa enheter är pålitlig och att dess mjukvara kan uppdateras snabbt och säkert. Vårt jobb är att garantera riktigheten i enheternas komponenter, mjukvara och data. Vi ser även till att fysisk manipulation och reverse engineering av era enheter är blir näst intill omöjligt.

Security by design

Genom att inkludera säkerhet i din design- och produktutveckling blir dina produkter rustade att motstå och undvika säkerhetsintrång. Vi kan hjälpa dig med ett säkerhetsramverk som del av din befintliga utvecklingsprocess som bygger på industristandards och gällande praxis. Vi använder välkända metoder som BSIMM, SAMM och Microsoft SDL, vilka omfattar en mängd säkerhetskontroller och aktiviteter som hotmodellering, analys av affärspåverkan, kodgranskning, mm.

  • Quick guide on how to make IoT a security enabler
  • StenBergKratz

    Sten BergKratz

    Sales Manager

Bloggar