ÖVNINGAR OCH UTBILDNING I CYBERSÄKERHET

Hanna Raitanen

Hanna Raitanen

Cybersecurity Awareness Business Manager

Cyberattacker är det nya normala. Lyckligtvis kan du förbereda dig för incidenter genom cybersäkerhetsutbildning där du lär dig att upptäcka, reagera och kommunicera på rätt sätt. Efter övning och utbildning har er organisation fått bättre möjligheter att upptäcka cyberattacker innan verksamheten hotas.

Kunskap om cybersäkerhet måste spridas på alla nivåer i organisationen. Utifrån era behov kan vi skapa ett årligt program för att höja kunskapen om cybersäkerhet eller genomföra kampanjer som under en dag, en vecka eller en månad skärper medvetenheten om cybersäkerhet hos personalen och ger de verktyg de behöver för att skydda sig. Utbildningen kan omfatta föreläsningar, övningar, grupparbete och spel. Vi kan också simulera phishing attacker. 

 

Tjänster

Cybersecurity Exercise

Övningar i cybersäkerhet hjälper organisationen att skärpa förmågan att reagera på exempelvis dataintrång, att vidta rätt åtgärder och att minska de negativa konsekvenserna. Efter utbildningen har organisationen fått bättre möjligheter att upptäcka och hindra cyberattacker innan verksamheten äventyras. I övningen simulerar vi en kris som deltagarna löser genom att följa befintliga rutiner och dokument. Simuleringen kan också bidra till att förbättra såväl rutiner som dokument.

Cyber Awareness Program

Vi utformar ett cybersäkerhetsprogram som passar in perfekt i er organisations operativa miljö. Beroende på önskemål kan programmet innehålla allt från allmänna säkerhetsämnen till djupgående tekniska kunskaper inom ert eget expertområde. Programmet kan exempelvis innehålla e-lärande, nanolärande, utbildningspass ansikte mot ansikte, övningar, testning och speciella evenemang som flyktrum. 

Cybersecurity Event

Vi skapar ett tidsbegränsat program för cybersäkerhetsutbildning utifrån era önskemål: en dag, vecka eller till och med en månad med cybersäkerhet i fokus. Målet med programmet är att höja personalens kunskap om cybersäkerhetshot, att främja cybersäkerheten i vardagen och att tillhandahålla medel för att skydda sig själv online. Programmet innehåller föreläsningar, övningar och tips om goda rutiner. Aktiviteterna kan omfatta allt från korta utbildningspass för en grupp medarbetare till simulerade nätfiskeattacker via e-post.

Phishing Simulation

Phishing simulering syftar till att få e-postmottagare att klicka på en länk, ladda ner en bifogad fil eller överlämna lösenord eller annan känslig information till angriparen. Nixu skapar en riktad kampanj för er organisation i form av en spelifierad slutanvändarupplevelse. De anställda som kan avstyra attackerna får både positiv feedback och kortfattad information om attacken de lyckades förhindra. Den positiva förstärkningen höjer motivationen och ökar viljan att fortsätta utbildningen.

Cybersecurity training

Vi hjälper till att sprida kunskap och höja beredskapen inom cybersäkerhet i er organisation via klassrumsutbildningar eller självstudier på nätet. Båda sätten har sina fördelar – klassrumsutbildningen kan vara väldigt interaktiv, medan onlineutbildningen lättare går att passa in i medarbetarnas fullspäckade scheman. Tack vare vår gedigna erfarenhet av att ordna cybersäkerhetsutbildning för små och stora organisationer kan vi anpassa och ger utbildningen helt efter era önskemål.

Social Engineering

Ibland väljer angriparen att attackera mänskliga svagheter istället för den tekniska utrustningen i sina cyberattacker. Denna typ av attack är känd som social manipulation. I vår strategi för att utbilda er personal i hur man försvarar sig mot social manipulation kombinerar vi klassrumsutbildning, datorbaserade kurser och en spelifierad övning. En kombination av några eller alla av dessa moment ger en utbildning som ökar möjligheterna att stå emot social manipulation.

  • Hanna Raitanen

    Hanna Raitanen

    Cybersecurity Awareness Business Manager

Bloggar