Covid-19 innebär en stor utmaning för många människor och organisationer runt om i världen. Krav på möjligheten att arbeta hemifrån har ökat explosionsartat och verksamhetens cybersäkerhet sätts på prov. Vi vill även i denna situation hjälpa till genom att se till att din verksamhet är säker!

Nixu 2020

Karriär

Nixu är ett cybersäkerhetsföretag som ser till att det digitala samhället fungerar. Hos oss är du omgiven av likasinnade som alltid gör sitt bästa för att hitta de optimala lösningarna på kundernas behov. Vårt viktigaste arbete går ofta obemärkt förbi i människors liv, men det är inte för ära och berömmelse vi gör detta. Vi vet att vårt arbete är viktigt för samhället. Vi växer fort, vilket innebär att vi ständigt är på jakt efter nya medarbetare.

Kärriar

AKTUELLT

Nixu Certification Ltd.

Nixu Certification är ett ackrediterat certifieringsorgan samt ett informationsinspektionsorgan ackrediterat av FINAS och Ficora. Vi fokuserar uteslutande på informationssäkerhetscertifieringstjänster.