Digitalisering

Joonatan Henriksson

Joonatan Henriksson

Head of Digital Business

Digitala tjänster, plattformar och ekosystem har redan utmanat många traditionella affärsmodeller och förändringshastigheten fortsätter att öka. Samtidigt kräver säkerhets- och sekretessarbetet mer och mer av verksamheten – inte bara från IT-avdelningen.

Vi hjälper dig i alla faser från konstruktion till implementation av digitala tjänster och plattformar. Vi erbjuder förstklassiga IT-säkerhetsspecialister som analyserar möjligheter och risker för er verksamhet, konstruerar säkra och smidiga utvecklingsrutiner och bygger pålitliga digitala plattformar så att ni får tid att fokusera på det viktiga – era kunders behov.

Vi kan också hjälpa till att öka intäkterna med en förbättrad kundupplevelse över alla kanaler genom enkel inledande aktivering av kundens digitala identitet och smidig och användarvänlig autentisering vid kommande besök, utan att detta går ut över sekretess- och efterlevnadskrav.

Det är bevisat sedan länge att den digitala verksamhetens pålitlighet och kontinuitet säkerställs på det mest kostnadseffektiva sättet när både verksamhetskrav och säkerhetskrav tas i beaktande från början.

Vi hjälper dig att bygga pålitliga, säkra och användarvänliga digitala tjänster.

Tjänster

Nixu Cyber Defense Center

At the core of our Cyber defense service is Nixu Cyber Defense Center where our cybersecurity specialists and systems monitor, contain and remediate security threats on your behalf 24/7. We protect your core processes and people and provide you with ability to detect early and react quickly. Nixu Cyber Defense Center offers return-on-investment tools for non-technical business owners who want to secure the continuity of their trade. It creates value by offering security that your customers trust. Unlike basic security tools such as virus software, we can monitor your whole information ecosystem. Our team hunts for threats, monitors data and alerts from customer environments, and flags anomalies. Our response team leads the investigation whenever there is a recognized threat.

Dataskydd, Privacy och GDPR

Vi hjälper dig skydda din data; i bruk, under överföring samt i vila. Oavsett om du samlar informationen direkt från slutanvändarna (inmatad data) eller indirekt genom att använda profileringsverktyg, sensorer och enheter (insamlad data) måste du göra det på ett transparent sätt och se till att människor vet till vad deras information ska användas. När du analyserar de insamlade uppgifterna, oavsett om du är inloggad eller i molnet, måste du säkerställa att enbart behöriga har tillgång till data och analysresultatet. Med hjälp av våra experter inom privacy, identitets- och åtkomsthantering samt cloud-säkerhet kan du vara säker på att privacykraven beaktas.

Fintech-säkerhet och PSD2

Med oss kan du både vara innovativ och säker. Det nya betaltjänstedirektivet, PSD2, tvingar bankerna att öppna sina gränssnitt mot tredjepartsleverantörer. En helt ny marknad öppnas därmed för nya innovativa finansiella tjänsteleverantörer. PSD2 samt GDPR ger utmaningar när det gäller att uppfylla kraven för riskbaserad säkerhetshantering, kontinuerlig säkerhetsövervakning och incidentrapportering. Med vår hjälp kan du fokusera på innovativa tjänster och lämna säkerhetskraven till oss. Vi hjälper dig att bygga säkra digitala plattformar och se till att ditt företag uppfyller både PSD2 och GDPR.

Digital identity management

Our unique experience on digital identity management and user authentication helps you to achieve digital business transformation fast. Lousy user experience with passwords is killing many innovative digital services - it doesn’t have to be so. Multitude of gradual user identification and authentication choices are available from Social Media logins to one-time passwords and risk-aware authentication. Authentication linked to a customer’s Digital Identity harnesses the customer data into the use of business. With easier customer on-boarding and login you can rapidly improve your digital sales.

Threat assessment

How do you know which risks and threats you should look at when developing digital applications and platforms? Using threat modelling best-practices, our experts can help you to understand where you should focus your efforts in order to protect customer data and prevent security breaches. Threat assessment done early on, in the architecture design and planning phase, helps to ensure that necessary privacy and security requirements are met cost-efficiently.

Security assessments

To support your various application and product development models, we offer security verification from traditional web applications assessments to automated vulnerability scanning services and bug bounty programs. Our Security Engineering experts can also help you to assess the required level security and support your developers improving application and product security. This enables you to ensure that security improvement costs are directed where they are most needed. We also conduct audits in accordance with a multitude of information security standards, recommendations and requirements.

Samtyckeshantering som en tjänst (GDPR)

Vi hjälper dig att uppnå efterlevnad av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Med vår samtyckeshanteringstjänst kan du outsourca det omständliga arbetet med samtyckeshantering och GDPR-efterlevnad, och istället fokusera på dina egna digitala tjänster. Dessutom kan vi med våra unika erfarenheter inom digitala identiteter, privacy-arbete och användarautentisering hjälpa dig att på ett snabbare sätt dra nytta av möjligheterna med den digitala affärstransformationen.

Bug Bounty Program

It is often impossible to run a separate security audit for each production release. Most companies have an increasing number of services, applications and components listening to the network and available for partners, customers, employees and virtually to everyone. While this is great for business, the complexity or the exposed systems have gone - or will soon go - through the roof. A bug bounty program can help you manage the complexity in an agile manner - and we can run it for you.

  • White paper: Have I been compromised?
  • Joonatan Henriksson

    Joonatan Henriksson

    Head of Digital Business

Bloggar