Digitalisering

Digitala tjänster, plattformar och ekosystem har redan utmanat många traditionella affärsmodeller och förändringshastigheten fortsätter att öka. Samtidigt kräver säkerhets- och sekretessarbetet mer och mer av verksamheten – inte bara från IT-avdelningen.

Vi hjälper dig i alla faser från konstruktion till implementation av digitala tjänster och plattformar. Vi erbjuder förstklassiga IT-säkerhetsspecialister som analyserar möjligheter och risker för er verksamhet, konstruerar säkra och smidiga utvecklingsrutiner och bygger pålitliga digitala plattformar så att ni får tid att fokusera på det viktiga – era kunders behov.

Vi kan också hjälpa till att öka intäkterna med en förbättrad kundupplevelse över alla kanaler genom enkel inledande aktivering av kundens digitala identitet och smidig och användarvänlig autentisering vid kommande besök, utan att detta går ut över sekretess- och efterlevnadskrav.

Det är bevisat sedan länge att den digitala verksamhetens pålitlighet och kontinuitet säkerställs på det mest kostnadseffektiva sättet när både verksamhetskrav och säkerhetskrav tas i beaktande från början.

Vi hjälper dig att bygga pålitliga, säkra och användarvänliga digitala tjänster.

nixu.com/sv/DI

Tjänster

Privacy konsulttjänster

Personuppgiftslagen (PUL) och EU:s dataskyddsförordning (GDPR) stipulerar att företag har en skyldighet att skydda personuppgifter mot oauktoriserad användning. Med Nixus privacytjänster kan du säkerställa att alla personuppgifter hanteras i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar samtidigt som informationsrelaterade risker minimeras. Nixu kan också hjälpa dig att skapa en privacypolicy och registerförteckning.

Behörighetshantering för privilegierade användare

Med hjälp av behörighetshantering av privilegierade användare kan vi skapa en struktur för kontroll. Korrekt planerat och implementerat så kan starka behörigheter skyddas på ett sätt så privilegierade konton blir väldigt svåra att komma åt för de som inte bör ha åtkomst. Samtidigt förenklas tillträde (access) för legitima användare.

Hotbildsbedömning

Hur identifierar ni relevanta risker och hot när ni ska utveckla digitala applikationer och plattformar? Våra experter hjälper er att med vedertagna metoder identifiera hur och var insatser krävs för att skydda kunddata och förhindra avvikelser från säkerhetsrutiner. Att tidigt i utvecklingen av ett system, redan i designfasen, göra en bedömning av relevanta hot innebär att nödvändiga krav gällande personlig integritet och säkerhet kan uppfyllas kostnadseffektivt.

Fintech-säkerhet och PSD2

Med oss kan du både vara innovativ och säker. Det nya betaltjänstedirektivet, PSD2, tvingar bankerna att öppna sina gränssnitt mot tredjepartsleverantörer. En helt ny marknad öppnas därmed för nya innovativa finansiella tjänsteleverantörer. PSD2 samt GDPR innebär utmaningar när det gäller att uppfylla kraven för riskbaserad säkerhetshantering, kontinuerlig säkerhetsövervakning och incidentrapportering. Med vår hjälp kan du fokusera på innovativa tjänster och lämna säkerhetskraven till oss. Vi hjälper dig att bygga säkra digitala plattformar och se till att ditt företag uppfyller både PSD2 och GDPR.

Digital identitetshantering

Dålig användbarhet med lösenord som används av många försvårar för många innovativa digitala tjänster, men så måste det inte vara. Det finns många alternativa lösningar för att autentisera en användare idag, som engångslösenord och riskmedveten autentisering (Risk-aware authentication). Med vår unika erfarenhet av digital identitetshantering och autentisering kommer ni snabbt vidare med er digitala transformation.

Säkerhetsbedömning

För att skydda era applikations- och produktutvecklingsmodeller erbjuder vi säkerhetsverifiering. Detta görs via webbtjänstgranskningar, automatiserad sårbarhetsscanning och genom att identifiera buggar. Våra cybersäkerhetspecialister kan också stödja ert arbete inför beslut om en lägsta nivå av säkerhet samt hjälpa era utvecklare att öka applikations- och produktsäkerheten. Detta ger tydlighet och är ett bra underlag för beslut om hur och var investeringar i säkerhet ska riktas för att ha störst påverkan på en applikation eller produkt. Vi genomför även revisioner enligt flera standarder, rekommendationer och krav för informationssäkerhet.

  • Whitepaper: Access Governance

Bloggar