Digitalisering

Jesper Svegby

Jesper Svegby

Chief Commercial Officer (CCO)

Digitala tjänster, plattformar och ekosystem har redan utmanat många traditionella affärsmodeller och förändringshastigheten fortsätter att öka. Samtidigt kräver säkerhets- och sekretessarbetet mer och mer av verksamheten – inte bara från IT-avdelningen.

Vi hjälper dig i alla faser från konstruktion till implementation av digitala tjänster och plattformar. Vi erbjuder förstklassiga IT-säkerhetsspecialister som analyserar möjligheter och risker för er verksamhet, konstruerar säkra och smidiga utvecklingsrutiner och bygger pålitliga digitala plattformar så att ni får tid att fokusera på det viktiga – era kunders behov.

Vi kan också hjälpa till att öka intäkterna med en förbättrad kundupplevelse över alla kanaler genom enkel inledande aktivering av kundens digitala identitet och smidig och användarvänlig autentisering vid kommande besök, utan att detta går ut över sekretess- och efterlevnadskrav.

Det är bevisat sedan länge att den digitala verksamhetens pålitlighet och kontinuitet säkerställs på det mest kostnadseffektiva sättet när både verksamhetskrav och säkerhetskrav tas i beaktande från början.

Vi hjälper dig att bygga pålitliga, säkra och användarvänliga digitala tjänster.

nixu.com/sv/DI

Tjänster

Nixu Cyber Defense Center

​​​​​​Kärnan i Nixus tjänst för cyberförsvar heter Nixu Cyber Defense Center (CDC). Där våra specialister och system övervakar, begränsar och åtgärdar säkerhetshot åt er 24/7.

Vi skyddar era viktiga processer och medarbetare samt erbjuder kapacitet att varna tidigt och reagera snabbt vid en incident. Nixu Cyber Defense Center erbjuder ROI-verktyg för att minimera missförstånd och ge en korrekt och tydlig bild av tjänstens värde till styrelse och ledning. Till skillnad från vanliga säkerhetsverktyg som antivirus så kan vi övervaka hela det ekosystem där er information finns.

Vårt team letar aktivt efter hot, övervakar data och larmsignaler från företagets miljöer samt noterar avsteg från normalläget. När ett hot har uppmärksammats leder vår incidenthanteringsgrupp undersökningen och utredningen.

 

Bug Bounty Program

De flesta företag skaffar allt fler digitala tjänster, applikationer och komponenter som alla är ihopkopplade i nätverk och uppkopplade mot internet. Dessa tjänster är ofta tillgängliga för samarbetspartners, kunder, anställda och i vissa fall även för allmänheten. Detta må vara bra business men komplexiteten hos dessa system är stor och därmed väldigt exponerade. Men det är svårt att göra en unik säkerhetsrevision varje gång en ny produkt lanseras. Ett Bug Bounty program för att identifiera buggar hjälper er att hantera den ökande komplexiteten av digitala tjänster på ett flexibelt sätt. Vi kan dessutom etablera och förvalta tjänsten åt er.

Dataskydd, Privacy och GDPR

Vi hjälper dig skydda din data; i bruk, under överföring samt i vila. Oavsett om du samlar informationen direkt från slutanvändarna (inmatad data) eller indirekt genom att använda profileringsverktyg, sensorer och enheter (insamlad data) måste du göra det på ett transparent sätt och se till att människor vet till vad deras information ska användas. När du analyserar de insamlade uppgifterna, oavsett om du är inloggad eller i molnet, måste du säkerställa att enbart behöriga har tillgång till data och analysresultatet. Med hjälp av våra experter inom privacy, identitets- och åtkomsthantering samt cloud-säkerhet kan du vara säker på att privacykraven beaktas.

Privacy by design

Nixus Privacy by Design syftar till att bygga in privacyrelaterade åtgärder och kontroller i dina utvecklings- och förvaltningsprocesser. Vår målsättning är att göra ditt team självgående genom att ge dem kunskap och metoder, såsom förmåga att utvärdera privacypåverkan eller skapa privacyskrav. Dessutom ger vi din juridiska avdelning stöd vid upprättandet av avtal. Med hjälp av ett professionellt privacyarbete skapar vi tillsammans konkurrensfördelar.

Fintech-säkerhet och PSD2

Med oss kan du både vara innovativ och säker. Det nya betaltjänstedirektivet, PSD2, tvingar bankerna att öppna sina gränssnitt mot tredjepartsleverantörer. En helt ny marknad öppnas därmed för nya innovativa finansiella tjänsteleverantörer. PSD2 samt GDPR innebär utmaningar när det gäller att uppfylla kraven för riskbaserad säkerhetshantering, kontinuerlig säkerhetsövervakning och incidentrapportering. Med vår hjälp kan du fokusera på innovativa tjänster och lämna säkerhetskraven till oss. Vi hjälper dig att bygga säkra digitala plattformar och se till att ditt företag uppfyller både PSD2 och GDPR.

Hotbildsbedömning

Hur identifierar ni relevanta risker och hot när ni ska utveckla digitala applikationer och plattformar? Våra experter hjälper er att med vedertagna metoder identifiera hur och var insatser krävs för att skydda kunddata och förhindra avvikelser från säkerhetsrutiner. Att tidigt i utvecklingen av ett system, redan i designfasen, göra en bedömning av relevanta hot innebär att nödvändiga krav gällande personlig integritet och säkerhet kan uppfyllas kostnadseffektivt.

Säkerhetsbedömning

För att skydda era applikations- och produktutvecklingsmodeller erbjuder vi säkerhetsverifiering. Detta görs via webbtjänstgranskningar, automatiserad sårbarhetsscanning och genom att identifiera buggar. Våra cybersäkerhetspecialister kan också stödja ert arbete inför beslut om en lägsta nivå av säkerhet samt hjälpa era utvecklare att öka applikations- och produktsäkerheten. Detta ger tydlighet och är ett bra underlag för beslut om hur och var investeringar i säkerhet ska riktas för att ha störst påverkan på en applikation eller produkt. Vi genomför även revisioner enligt flera standarder, rekommendationer och krav för informationssäkerhet.

Digital identitetshantering

Dålig användbarhet med lösenord som används av många försvårar för många innovativa digitala tjänster, men så måste det inte vara. Det finns många alternativa lösningar för att autentisera en användare idag, som engångslösenord och riskmedveten autentisering (Risk-aware authentication). Med vår unika erfarenhet av digital identitetshantering och autentisering kommer ni snabbt vidare med er digitala transformation.

 

Bloggar