Cyber defense

Nu förtiden handlar det inte om huruvida ditt företag kommer att bli attackerat utan snarare hur ofta. Om din skyddsplan är byggd enbart kring informationssystem och nätverk, kan dina affärsprocesser och människor vara mer sårbara än du tror.

NIXU CYBER DEFENSE CENTER skyddar dina kärnprocesser och medarbetare. Våra specialister och systemövervakare identifierar och åtgärdar säkerhetshot i dina affärsprocesser. Till skillnad från grundläggande säkerhetsverktyg som virusprogramvara kan vi övervaka hela ditt informationsekosystem. Vårt CDC-team leder utredningen när det finns ett känt hot. Vi ger dig möjlighet att upptäcka hot tidigt och kan därmed reagera snabbt.

Försäkring täcker den direkta kostnaden för att fastställa skadan, men inte förlusten av trovärdighet. Om du bara är reaktiv och hanterar konsekvenser kan du vara sårbar för ytterligare angrepp. Om du inte vet vad som har stulits och hur blir det svårt att lösa problemen.

Vi skyddar dina kärnprocesser och medarbetare dygnet runt sju dagar i veckan. Vi övervakar och åtgärdar säkerhetshot i dina affärsprocesser och hjälper dig att upptäcka hot tidigt. Därmed möjlighet att reagera snabbt.

Kund case: If valde en helhetslösning för cybersäkerhet som innefattar förebyggande åtgärder och övervakning.

Tjänster

Nixu Cyber Defense Center

​​​​​​Kärnan i Nixus tjänst för cyberförsvar heter Nixu Cyber Defense Center (CDC). Där våra specialister och system övervakar, begränsar och åtgärdar säkerhetshot åt er 24/7.

Vi skyddar era viktiga processer och medarbetare samt erbjuder kapacitet att varna tidigt och reagera snabbt vid en incident. Nixu Cyber Defense Center erbjuder ROI-verktyg för att minimera missförstånd och ge en korrekt och tydlig bild av tjänstens värde till styrelse och ledning. Till skillnad från vanliga säkerhetsverktyg som antivirus så kan vi övervaka hela det ekosystem där er information finns.

Vårt team letar aktivt efter hot, övervakar data och larmsignaler från företagets miljöer samt noterar avsteg från normalläget. När ett hot har uppmärksammats leder vår incidenthanteringsgrupp undersökningen och utredningen.

 

Sårbarhetshantering

Nixu erbjuder er CISO möjlighet att få stöd i arbetet med att hantera sårbarheter i organisationen. Vi gör en bedömning av er säkerhetsnivå och rapporterar hur motståndskraftiga era system och nätverk är mot de vanligaste hoten. Våra experter analyserar identifierade sårbarheter och rekommenderar åtgärder.

Våra experter håller er uppdaterade om nuvarande och kommande sårbarheter samt attackmönster så att ni har möjlighet att vara proaktiva och förbereda verksamheten med relevant skydd. Vi erbjuder såklart sårbarhetsrapporter anpassade för både operativ nivå och för strategisk ledning, så att verksamheten kan ta välinformerade beslut om säkerhet.

Digital forensik

Med Nixu Professional Forensic Services hjälper vi dig att identifiera, samla in, bearbeta, bevara, analysera och presentera datorrelaterade bevis som härrör från avsiktligt eller oavsiktligt missbruk av IT-system. Bevismaterialet kan användas för att bevisa kriminella handlingar som exempelvis bedrägerier, brott mot upphovsrätten, företagsspionage och andra typer av brottsutredningar.

Digital forensik - Samla in bevis från möjliga incidenter och undersöka digitala enheter såsom datorer, mobila enheter och nätverk. Analys och rapportering av insamlad information i ett format som kan överlämnas till rättsvårdande myndigheter.
Utredningsledning - Rådgivning och projektledning av cyberbrottsutredningar med digital kriminalteknisk kapacitet.
Exit Control - Säker off-boarding av nyckelmedarbetare i en organisation i samband med en anställnings upphörande. Kontroll av digitala enheter för att upptäcka eventuellt läckage av känslig företagsdata.

Med Nixu Forensic-as-a-Service får du snabb åtkomst till tjänster inom digital forensik, 24/7.

  • Whitepaper: How companies get compromised?

Bloggar