IF SKADEFÖRSÄKRING - sökte en helhetslösning för cybersäkerhet

If P&C Insurance buys a complete solution for cybersecurity

Försäkringsbolaget If (If P&C Insurance) valde Nixus helhetslösning för cybersäkerhet.

If är ett fastighets- och skadeförsäkringsbolag med 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Företaget har cirka 7000 anställda och erbjuder ett stort utbud av försäkringslösningar och tjänster till en bred kundbas från privatpersoner till globala industriföretag.

If samlar in och behandlar stora mängder personuppgifter dagligen, detta gör det ytterst viktigt att hålla en hög nivå på cybersäkerheten. I försäkringsbranschen spelar kundernas förtroende en nyckelroll: informationssäkerheten är en kritisk framgångsfaktor för att personuppgifterna och känsliga kunduppgifterna inte ska hamna i orätta händer. Det är även avgörande för kundupplevelsen att Ifs webbtjänster fungerar utan avbrott.

För ett stort bolag inom försäkringsbranschen är heltäckande cybersäkerhetstjänster helt enkelt en nödvändighet. Vi såg en svårighet i att hitta, behålla och upprätthålla en lika hög kompetens inom cybersäkerhet internt inom vår organisation som ett specialiserat cybersäkerhetsbolag, såsom Nixu, har. Genom att köpa servicen av en partner kan vi istället fokusera på vår kärnverksamhet, säger Peter Granlund, chef för informationssäkerhet på If.

 

Hösten 2016 började If söka efter en proaktiv och kompetent samarbetspartner inom cybersäkerhet för att utveckla förebyggandet av hot, upptäckandet av dataintrång i systemmiljön samt hanteringen av IT-säkerhetsincidenter. Bolaget ville vara förberett på föränderliga cyberhot och skapa en förmåga att agera snabbt, 24/7.

”Vi begärde in offerter från flera aktörer inom branschen. Efter ett antal anbudsförfaranden bestämde vi oss för att välja Nixu. Valet baserades på Nixus gedigna erfarenhet av informationssäkerhet samt på de förväntade kostnaderna”, säger Granlund.

If valde en helhetslösning för cybersäkerhet som innefattar förebyggande åtgärder och övervakning av hot mot informationssäkerheten samt hanteringen av säkerhetsincidenter. I samarbetsavtalet ingår IT-säkerhetstjänsten Nixu Cyber Defense Center (CDC), som tillhandahåller övervakning av digitala miljöer i realtid och utredning av dataintrång samt skapar en lägesbild över hot mot organisationens webbtjänster.

Nixu CDC genomför även angreppstester. Dessa baseras på realtidsinformation om aktuella cyberhot och de senaste angreppsteknikerna. CDC hanterar detta med hjälp av den senaste tekniken.

"If har nu ett smidigt cyberförsvarssystem som fungerar dygnet runt. Systemet kombinerar den senaste tekniken inom cybersäkerhet med specialistkompetensen hos våra experter ", säger Pietari Sarjakivi, Director of Managed Security Services på Nixu.

Med en pålitlig cybersäkerhetspartner kan man sova gott om natten

Med hjälp av Nixus Cyber Defense Center kan If upptäcka avancerade attacker innan de slår till och därmed ha möjlighet att förhindra dem, resultatet blir ett minskat antal incidenter och färre driftsavbrott. Detta garanterar att det är säkert att använda Ifs digitala tjänster, oavsett veckodag och tid på dygnet.

"Vi använder ett SIEM-verktyg som registrerar alla loggkällor i vår miljö. När Nixus CDC kontaktar oss vet vi att vi verkligen måste sätta oss in i ärendet. Systemen kan aldrig vara hundraprocentigt säkra, men säkerhetsnivån förbättrats hela tiden. Detta tack vare Nixu och SIEM-verktyget, som har producerat en massa ny information och möjligheter för oss att sätta oss in i IT-säkerhetsfrågor. Processen har även förbättrat våra kunskaper, nu känner vi till vår miljö mycket bättre än tidigare", säger Granlund.

Nixu utvecklar tjänsterna tillsammans med sina kunder.

"Företag och myndigheter ska inte behöva investera i tekniska lösningar som föråldras snabbt eller utveckla sin specialistkunskap inom området eftersom Nixu utvecklar tjänsten kontinuerligt och ansvarar för underhållet av de system som kräver specialkunskaper. SOC-tjänsterna kan geografiskt sett genomföras nästan var som helst, men när det gäller IR-tjänster är det en fördel om en specialist vid behov kan komma snabbt på plats", säger Sarjakivi.

Vi ville hitta en pålitlig partner inom cybersäkerhet som övervakar vår miljö dygnet runt. Allt har gått bra och vi är nöjda med Nixus service. En pålitlig partner gör att jag kan sova bättre på natten, säger Peter Granlund.