Nixu Certification Ltd

Nixu Certification är ett ackrediterat certifieringsorgan samt ett informationsinspektionsorgan ackrediterat av FINAS och Ficora. Vi fokuserar uteslutande på informationssäkerhetscertifieringstjänster. Våra revisionskriterier består av Katakri, VAHTI, PCI och CSA STAR samt nationella revisioner mot autentiseringstjänster (eIDAS). Genom att fokusera endast på informationssäkerhet kan vi erbjuda extra hög kvalitet inom detta specifika område, vilket hjälper våra kunder att hålla sina data säker och tillgänglig. Tillsammans med Nixu Group har vi flera erfarna revisorer inom ISO 27001 och PCI QSA, vilket säkerställer kontinuitet för våra tjänster och gör oss till en bra val av revisionspartner för informationssäkerhet.

Tjänster

Bloggar