SWEDISH MATCH - bygger motståndskraft mot digitala hot

Swedish Match Nixu Case
Eetu Simpanen

Eetu Simpanen

Sales Manager

Swedish Match, med säte Stockholm, utvecklar, tillverkar och säljer alternativa produkter för cigaretter till tobakskonsumenter. Produktionen sker i anläggningar i 13 länder och huvuddelen av företagets försäljning sker i Skandinavien och USA. Företaget anställer cirka 5 500 personer och hade en nettoförsäljning på 16 101 MSEK år 2017.

Utmaningen

Swedish Match sökte en omfattande kunskap om sitt nuläge gällande cybersäkerheten i deras organisation för att kunna fördela utvecklingsresurser på ett effektivt sätt och hantera växande cybersäkerhetsutmaningar. De vill också ha ett riktmärke i förhållande till bästa praxis i branschen och använda analyserna från Nixu för att prioritera de områden där investeringar i utveckling skulle få störst effekt. 

Lösningen

Projektet syftade bland annat till att identifiera eventuella brister i förhållande till CIS-ramverket för IT-säkerhet och skapa en Cybersecurity roadmap för Swedish Matchs säkerhetsarbete. Nixu skapade en gapanalys baserat på ramverket ”CIS Critical Security Controls for Effective Cyber Defense” som kompletterades med tekniska tester. Genom att identifiera utvecklingsområden kunde Nixu-teamet delge rekommendationer för hur Swedish Match kan gå från nuläge till önskat läge, samt en handlingsplan för hur bristerna bör hanteras. 

Genom att identifiera utvecklingsområden kunde Nixu-teamet delge rekommendationer för hur Swedish Match kan gå från nuläge till önskat läge, samt en handlingsplan för hur bristerna bör hanteras.

Fördelar

Swedish Match har nu kunskap om företagets nuläge. Analysen och handlingsplanen ger företagsledare de verktyg som behövs för att fatta välgrundade beslut och fördela resurser baserat kunskap om den aktuella situationen i hela organisationen. Med hjälp av handlingsplanen kan Swedish Match bygga och prioritera den egna planeringen av cybersäkerhet på kort och lång sikt och därmed nå önskat läge vad gäller cybersäkerhet.

mer information

  • Whitepaper: The ROI of cybersecurity
  • Eetu Simpanen

    Eetu Simpanen

    Sales Manager

relaterade bloggar