YIT – ny lösning för att förebygga, upptäcka och hantera dataintrång

Nixu gives YIT a clear view of their systems’ cybersecurity

Nixus omfattande cybersäkerhetslösning skapar möjlighet för YIT att förebygga, upptäcka och hantera dataintrång samt löpande övervaka cybersäkerhetshot.

YIT är ett finskt företag inom byggbranschen med 10 000 anställda i 11 länder. YIT grundades 1912 och bokstäverna i företagets nuvarande namn härrör från det ursprungliga namnet, Yleinen Insinööritoimisto.

YIT ville förbättra sin förmåga att upptäcka hot och incidenter. YITs produktionsmodell var under förändring och företaget letade efter en samarbetspartner inom cybersäkerhet. De sökte en partner som kunde erbjuda en tydlig översikt över cybersäkerheten i systemen och tillhandahålla lösningar på de utmaningar som skulle kunna uppstå. I valet av partner fokuserade YIT på kompetens och tillämplighet då de valt att jobba med många olika leverantörer av it-system.

Samarbetet mellan YIT och Nixu påbörjades 2016. Inom ramen för samarbetet tillhandahåller Nixu en lösning för cybersäkerhet, som inkluderar att skapa möjlighet att förebygga, upptäcka och övervaka hot samt hantering av incidenter. Tjänsten omfattar alla YITs dataterminaler.

Vi kan inte göra allting själva. Enligt vår strategi för samarbetspartners strävar vi efter att hitta den mest lämpliga partnern för våra behov, samtidigt som vi hanterar helheten själva. Nixu är en pionjär inom cybersäkerhet i Finland, och vi har länge samarbetat inom olika områden av informationssäkerhet. Vi valde Nixu som vår partner, eftersom de är den perfekta leverantören av cybersäkerhet för oss", säger Jussi Rautpalo, chef för informationssäkerhet på YIT.  

 

Enkel hantering

Nixu har ett proaktivt förhållningssätt till cybersäkerhetshot. YITs miljö övervakas kontinuerligt med hjälp av toppmodern teknologi. När övervakningssystemet upptäcker en anomali i verksamhetens miljö informeras kontrollrummet omedelbart och Nixus experter börjar undersöka såväl orsakerna till anomalin som graden av det möjliga hotet. Arbetet pågår dygnet runt. På YIT omfattar tjänsten de dataterminaler och serviceplattformar som används i det dagliga arbetet.

Tack vare samarbetet har YIT en pålitlig partner inom cybersäkerhet som både kan upptäcka och lösa incidenter i företagets it-miljö. Serviceteamet på Nixus SOC (Security Operations Center) erbjuder YIT högkvalitativ övervakning dygnet runt. Att förvärva liknande egenkapacitet skulle vara både svårt och dyrt för YIT.

Vi har nu en bättre översikt över vår situation gällande cybersäkerhet och kan snabbt reagera på eventuella anomalier. Vi kan också bättre hantera samarbetet mellan olika leverantörer inom vår modell inriktad på ett flertal leverantörer. Allt eftersom efterfrågan på cybersäkerhet fortsätter att växa blir konkurrensen om experter alltmer intensiv, detta gör det svårt att förvärva egna expertresurser. Detta är ett av skälen till att ett smidigt samarbete med våra partners är väldigt viktigt för oss. Vårt samarbete med Nixu har visat sig fruktbart, och vi har fått professionell service när vi har behövt det", säger Rautpalo.