YIT – Nixu mahdollistaa YIT:lle näkymän sen järjestelmien kyberturvaan

Nixu gives YIT a clear view of their systems’ cybersecurity
Markku Rapo

Markku Rapo

Head of Sales

Nixu toimittaa YIT:lle kyberturvan kokonaisratkaisun, joka käsittää tietoturvauhkien ennakoinnin, havainnoinnin ja seurannan sekä tietoturvapoikkeamien hallinnan. Palvelu kattaa kaikki YIT:n työasemat.

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. YIT kehittää ja rakentaa asuntoja ja asumisen palveluita sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi YIT on vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. YIT:llä on 10 000 työntekijää 11 maassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. YIT:n vuoden 2018 oikaistu pro forma -liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa.

YIT halusi parantaa kykyään havaita tietoturvauhkia ja -loukkauksia. YIT:n palvelutuotantomalli oli muuttumassa ja yhtiö etsi kyberturvakumppania. Uuden kumppanin toivottiin tarjoavan keskitetyn näkymän yhtiön järjestelmien kyberturvallisuuteen, mutta myös ratkaisun kulloinkin eteen tuleviin tietoturvahaasteisiin. Kumppanin valinnassa YIT painotti asiantuntemusta sekä soveltuvuutta monitoimittajamalliin.

YIT:n ja Nixun yhteistyö käynnistyi vuonna 2016. Yhteistyön kautta Nixu toimittaa YIT:lle kyberturvan kokonaisratkaisun, joka käsittää tietoturvauhkien ennakoinnin, havainnoinnin ja seurannan sekä tietoturvapoikkeamien hallinnan. Palvelu kattaa kaikki YIT:n työasemat.

 

Emme voi tehdä kaikkea itse. Kumppanuusstrategiamme mukaisesti pyrimme hankkimaan aina sopivimman kumppanin tarpeeseemme, hallitessamme samalla itse kokonaisuutta.

Nixu on Suomessa kyberturvallisuuden edelläkävijä, ja olemme tehneet yhteistyötä jo pitkään tietoturvan eri osa-alueilla. Valitsimme kumppaniksemme Nixun, sillä se on juuri meille sopiva kyberturvapalveluyritys”, sanoo YIT:n tietoturvajohtaja Jussi Rautpalo.

 

Helppoa hallintaa

Nixu suhtautuu tietoturvauhkiin proaktiivisesti. Asiakkaan ympäristöstä tietyt alueet ovat jatkuvassa valvonnassa uusimpien teknologioiden avulla. Kun valvontajärjestelmä havaitsee asiakkaan ympäristössä jotain poikkeuksellista, valvomo saa siitä välittömästi hälytyksen, jolloin Nixun asiantuntijat alkavat tutkia poikkeaman syytä ja mahdollisen uhan vakavuutta. Palvelu toimii ympärivuorokautisesti. YIT:llä palvelu kattaa päivittäisessä työssä käytettävät työasemat ja palvelualustat.

Yhteistyön ansiosta YIT:llä on nyt luotettava ja läheinen kyberturvakumppani, joka pystyy havainnoimaan ja ratkaisemaan tietoturvapoikkeamia sen IT-ympäristössä. Nixun SOC-palvelutiimi (Security Operations Center) tarjoaa YIT:lle laadukasta ympärivuorokautista valvontaa. Vastaavan kyvykkyyden järjestäminen omin voimin olisi YIT:lle hankalaa ja kallista.

 

”Meillä on nyt parempi näkyvyys kyberturvamme tilanteeseen ja voimme reagoida nopeasti poikkeamiin. Pystymme myös monitoimittajamallissamme hallitsemaan paremmin toimittajien välistä yhteistyötä. Kyberturvamarkkinan jatkaessa kasvuaan kilpailu kyberturvaosaajista käy yhä kovemmaksi, minkä takia omien asiantuntijaresurssien hankinta on hankalaa. Tästä syystä toimiva yhteistyö kumppaniemme kanssa on meille todella tärkeää. Yhteistyö Nixun kanssa on osoittautunut hyödylliseksi, ja olemme saaneet asiantuntevaa palvelua aina kun siihen on ollut tarve”, Rautpalo sanoo.

Lisätietoja

  • Whitepaper: How companies get compromised?
  • Markku Rapo

    Markku Rapo

    Head of Sales