VASTUU GROUP - Mydata-operaattoriverkosto mahdollistaa datan sujuvan liikkuvuuden

Nixu, Vastuu Group (Tilaajavastuu), Traficom and MyData platform
Eetu Simpanen

Eetu Simpanen

Business Manager

Nixu on ollut toteuttamassa Vastuu Groupin ja Traficomin palvelupilottia, joka mahdollistaa joustavamman datan liikkumisen organisaatioiden, palveluntarjoajien ja käyttäjän välillä. Palvelu rakentuu MyData-periaatteille, joiden mukaan yksilö hallinnoi itse omia tietojaan. Pilotin seuraavassa vaiheessa tuodaan mukaan myös lohkoketjuteknologiaa.

Kun rakennusalan työntekijä aloittaa työmaalla, valvojan täytyy pystyä todentamaan, mitä laitteita hän saa käyttää ja onko hänellä esimerkiksi voimassa oleva ajokortti. Näitä tositteita työntekijän tulee kantaa mukana ja pitää tallessa. Todentaminen vie aikaa eikä dokumenttien hallinta ole aina helppoa.

Teknologia mahdollistaa tämänkaltaisten prosessien digitalisoinnin, mutta sopimisen ja juridiikan monimutkaisuus on monissa tapauksissa hankaloittanut datan sujuvaa jakamista.

Vastuu Group on lähtenyt ratkaisemaan ongelmaa kehittämällä MyData-operaattorialustan, joka perustuu MyData-periaatteille. MyData-palveluun voi liittyä mikä tahansa tietoa jakava tai tarvitseva toimija, ja käyttäjän suostumuksen myötä erilaiset toimijat voivat saada nopeasti ja vaivatta näkyviin tarvittavat tiedot.

Miten MyData toimii?

Ensimmäisessä pilotin tapauksessa MyData-palveluun julkaistiin Traficomin ajokorttitietokannalle. Kun käyttäjä on tunnistautunut MyData-palvelussa, hän saa palvelun käyttöliittymänä toimivaan Wallet-sovellukseen pyynnön jakaa ajokorttitietonsa. Käyttäjä päättää, ketkä toimijat voivat nähdä ja hakea tietoja sekä mitä tietoja hän luovuttaa. Tietojen jakamisen jälkeen organisaatiot voivat lukea tietoja ilman erillisiä käyttäjän toimenpiteitä.

Henkilön valtuutuksen perusteella palvelun tilaajalle aukeaa pääsy palveluntarjoajan tietovirtaan. Jos henkilö peruu luvan, tietovirta katkeaa.

Tulevaisuudessa rajapintoja voi olla paljon erilaisilla toimijoilla, esimerkiksi vakuutusyhtiöön, luottokuntaan, poliisille tai muille organisaatioille. Käyttäjä voisi esimerkiksi yhdellä sovelluksella antaa viranomaisille pääsyn lupaprosesseissa tarvittaviin, toisten organisaatioiden tuottamiin tietoihin sen sijaan, että hän etsisi ja toimittaisi näihin liittyvät tiedot erikseen.

Vastuu Group on MyData-pilotin käynnistäjä, ja sillä on ollut suuri rooli myös MyData-ratkaisun arkkitehtuurin kehittämisessä. Nixu on rakentanut MyData-palvelun taustalla olevia teknisiä ratkaisuja. Erityisesti pääsynhallinnan ja auktorisoinnin ratkaisut ovat olleet Nixun vastuualueella.

Lohkoketjut hallitsemaan yritysidentiteettejä

Pilotin seuraavissa vaiheissa otetaan mukaan myös lohkoketjuteknologiaa. MyData-palvelukonseptissa lohkoketjussa ylläpidetään yhteensopivaa yritysidentiteettirekisteriä. Tämä rekisteri mahdollistaa sen, ettei palvelu ole riippuvainen yksittäisestä operaattorista.

MyData-operaattoriverkostossa tieto tullaan jakamaan lohkoketjun keinoin kaikille. Operaattorit voivat lähteä verkostosta tai liittyä siihen riippumatta siitä, mitä muut tekevät. Kaikki toiminta tallentuu lohkoketjuun, ja tieto on avointa. Käyttäjien henkilökohtaista tietoa sinne ei kerry.

Tämä ratkaisu sai myös kansainväistä tunnustusta toukokuussa Münchenissä järjestetyssä European Identity & Cloud -konferenssissa. Vastuu Group (silloinen Tilaajavastuu) ja Traficom palkittiin parhaasta kuluttajille suunnatusta lohkoketjuratkaisusta MyData-järjestelmässä.

Useat julkiset ja yksityiset organisaatiot ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa liittyä MyData-verkostoon. Kun toimijoiden määrä palvelussa kasvaa, syntyy yhä enemmän mahdollisuuksia uudelle digitaaliselle liiketoiminnalle.

Lisätietoja