Identiteetinhallinta (IdM)

IdM-ratkaisut tuovat organisaation hallintaan järjestelmällisyyttä, tietoturvaa ja kustannussäästöjä. Nixun suunnittelemana ja toteuttama IdM-ratkaisu koostuu luotettavasta pohjaratkaisusta ja sen toimintaa tehostavista, innovatiivisista ominaisuuksista.

Parhaimmillaan IdM-järjestelmän avulla organisaation henkilöstöhallinnon, liiketoiminnan ja teknisten järjestelmien yhteiselo muuttuu sujuvaksi ja järjestelmä pitää otteessaan käyttäjähallinnan perinteisesti hajanaiset osa-alueet. Tämä perusajatus on aina Nixun toimittaman IdM-ratkaisun lähtökohtana. 

IdM-toteutusten vaatimuksissa esiintyvät usein
 
liiketoiminnan helpottuminen
kulujen hallinta
toiminnan tehokkuus
riskienhallinta
viranomaismääräysten noudattaminen
käytettävyys.
 
Nixun avulla näiden vaatimusten täyttäminen tapahtuu järjestelmällisesti ja tehokkaasti. Asiakkaan tarpeiden mukaan Nixu voi sekä määritellä, suunnitella että toteuttaa järjestelmän. Nixu voi auttaa asiakasta myös toteutuksen kilpailuttamisessa.
 
IdM-toteutuksissa Nixu ei tyydy vain perusvaatimusten täyttämiseen vaan tuo IdM-järjestelmät tälle vuosituhannelle: toimintojen automatisointi viedään totuttua pidemmälle ja ne toiminnot, joita ei voida automatisoida, tehdään käytettävyyteen panostaen ja välttäen tarpeettoman monimutkaisia käyttöliittymiä.
 
Asiantunteva määrittely

IdM-järjestelmissä on tärkeää määritellä tekniset ja toiminnalliset vaatimukset kattavasti etukäteen – tämä on yksi Nixun tärkeimmistä periaatteista IdM-projekteissa. Muulla tavoin toimiminen saattaa kyllä antaa projektille vauhdikkaan startin, joka kuitenkin myöhemmin hidastaa sitä merkittävästi. Syynä ovat esimerkiksi määrittelytyön suurpiirteisyys ja huomiotta jääneet seikat.

Käyttäjäystävällinen toteutus

IdM-järjestelmän ei tarvitse olla loppukäyttäjien näkökulmasta tuskallisen monimutkainen, koruton ja vaikeaselkoinen. Nixun IdM-toteutuksissa käyttäjäystävällisyys on otettu huomioon –kaikkea päivittäisessä käytössä olevaa toiminnallisuutta ei voi aina automatisoida, joten on järkevää tehdä manuaalisista toiminnoista selkeitä ja nopeita käyttää.

Digitaalinen identiteetti

Identiteetin ja pääsynhallinta (identity and access management, IAM) kattaa periaatteet, prosessit ja teknologiaratkaisut, joilla yritykset voivat tehostaa ja turvata liiketoimintaansa niin sisäisesti, kuin ulkoisestikin.
Lue lisää

Tietoturvatasot ja ICT-varautuminen

Tietoturva-asetuksen ja Vahti-ohjeistuksien vaatimuksien täyttämiseen.
Lue lisää

Tietoturvatietoisuus

Tietoturvatietoisuuden lisääminen on tehokas keino parantaa yrityksen tietoturvallisuutta!
Lue lisää