Nixu Cybersecurity Index

Report 2023

Gain valuable benchmark

data on security maturity for

your organization.

""

Karriär

Nixu är ett cybersäkerhetsföretag som ser till att det digitala samhället fungerar. Hos oss är du omgiven av likasinnade som alltid gör sitt bästa för att hitta de optimala lösningarna på kundernas behov. Vårt viktigaste arbete går ofta obemärkt förbi i människors liv, men det är inte för ära och berömmelse vi gör detta. Vi vet att vårt arbete är viktigt för samhället. Vi växer fort, vilket innebär att vi ständigt är på jakt efter nya medarbetare.

Kärriar

AKTUELLT

Nixu Certification Ltd.

Nixu Certification är ett ackrediterat certifieringsorgan samt ett informationsinspektionsorgan ackrediterat av FINAS och Ficora. Vi fokuserar uteslutande på informationssäkerhetscertifieringstjänster.