Tiekartta digitaaliseen identiteetinhallintaan

Nixun tehokkaalla IAM-tiekartalla saat identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) kerralla oikealle raiteelle tehostamaan organisaatiosi liiketoimintaa ja pienentämään riskejä.

Digitaalisen identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM, identity and access management) ratkaisuilla on mahdollista saavuttaa merkittäviä etuja liiketoiminnassa. Organisaation sisäisen toiminnan kannalta hyödyt painottuvat käyttöoikeuksiin liittyvään riskienhallintaan ja toiminnan tehostamiseen virtaviivaisilla prosesseilla. Yritysasiakkaille, kumppaneille ja kuluttajille tarjottavissa verkko- ja mobiilipalveluissa hyvin suunnitellut IAM-prosessit mahdollistavat esimerkiksi hyvän asiakaskokemuksen, paremman konversioasteen ja turvallisen palvelun käytön. 
 
Identiteetin- ja pääsynhallinnan kehittämiseen tähtäävät hankkeet ovat varsin monimutkaisia. Onnistunut IAM-hanke vaatii valmistelun, jossa käsitellään ainakin seuraavia osa-alueita: Politiikka, liiketoimintavaatimukset, prosessit, arkkitehtuuri ja ratkaisut.
 
Nopeimmin ja kustannustehokkaimmin pääset IAM-kehitykseen kiinni Nixu IAM-tiekartan avulla. 

 

IAM tiekartta

Kiinteähintaisen projektin kesto on neljä kalenteriviikkoa. Lopputuloksena saat kokonaiskuvan organisaatiosi identiteetinhallinnan ja pääsynhallinnan nykytilasta, liiketoimintavaatimuksista, ja tavoitetilasta. Tavoitetilan saavuttamista varten saat tiekartan, jonka avulla et eksy oikealta polulta.
 
Nixu IAM-tiekartta soveltuu kaikille IAM:n alueille: Organisaation henkilökunnan käyttöoikeudet, B2B-extranet-palvelut, ja kuluttajille suunnatut verkkopalvelut.
Digitaaliset B2B-palvelut


Edut:

  • Hyvä palvelukokemus toimivilla prosesseilla ja itsepalvelulla
  • Vastuu käyttöoikeuksista asiakkaalla tai kumppanilla
  • Vähän manuaalista työtä

Lue lisää ratkaisuista

 
Henkilökunnan käyttöoikeudet

Edut:

  • Nopeampi käyttöoikeuksien toteutus
  • Manuaalisen työn määrä vähenee
  • Oikeat käyttöoikeudet käyttäjän elinkaaren ajan
  • Raportoitavuus ja compliance 

Lue lisää ratkaisuista

Digitaaliset palvelut kuluttajille

Edut:

  • Hyvä asiakaskokemus
  • Konversiokynnys madaltuu kriittisissä pisteissä
  • Asiakastiedon täysi hyödyntäminen

Lue lisää ratkaisuista