Operatiivisten riskien hallinta

Suurienkin yritysten toiminta on pysähtynyt, kun ulkoistettuun tietojärjestelmään on tullut häiriö. Katkos toiminnassa on kuitenkin aina yllätys: kaikenhan piti olla kunnossa. Operatiivisten riskien hallinnalla vähennät yllättävien tapahtumien todennäköisyyttä.

Riskien arvioinnissa kartoitamme valitun kohteen uhkat ja laadimme toimenpidesuunnitelman riskejä vastaan. 

Yksittäinen riskien arviointi ei usein johda haluttuihin toimenpiteisiin. Yritykselle määritetyt riskienhallintamenetelmät, roolit ja vastuut varmistavat, että sovitut toimenpiteet myös toteutetaan ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan. 
Nixun lähestymistapa riskienhallintamenetelmien ja toimintatapojen kehitykseen varmistaa, että riskienhallinnasta tulee osa jokapäiväistä toimintaa (ks. kuva).
 
Operatiivisten riskien hallinta
 
Emme keskity rakenteisiin ja byrokratiaan, vaan suosittelemamme menetelmät keskittyvät toimintaan – näin varmistetaan, että asiat tulevat tehdyiksi. Sopivat menetelmät löytyvät yhdistelemällä
  • organisointia eli rooleja ja vastuita
  • menettelytapoja
  • riskienarviointi- ja hallintatyökaluja 
  • seurantaa ja raportointia.
Olemme kartoittaneet globaalin pörssiyhtiön liiketoimintaprosessien sekä HR-, taloushallinto- ja CRM- prosessien riskit ja auttaneet yhtiötä hallitsemaan mm. tietoriskejä sekä ulkoistettuihin IT-palveluihin liittyviä riskejä. Julkista sektoria olemme auttaneet saavuttamaan tietoturvatasojen riskienhallinnan vaatimukset.
 
Palveluihimme kuuluu
  • riskien arviointi, jonka kohteena on yksittäinen tietojärjestelmä, prosessi, koko organisaatio tai organisaation verkottunut toiminta 
  • riskienhallintamenetelmien ja toimintatapojen kehitys
  • koulutus.
Riskien kartoittamiseen ja hallintaan käyttämiämme menetelmiä ja viitekehyksiä:
  • ISO 31000
  • ISO 27005
  • Vahti-ohjeet
Tietoriskit ovat tietoihin tai niiden käyttöön liittyviä riskejä

Tietoriskillä tarkoitetaan sitä, että tieto tai tietojärjestelmä ei ole käytettävissä, tieto on muuttunut tai päätynyt ulkopuolisten haltuun. Tietoriskit ovat osa operatiivisten riskien hallintaa.

Riskienhallinta on työkalu

Oikein toteutettuna riskienhallintaan liittyvät tehtävät tukevat organisaation tavoitteita, vähentävät yllätyksiä ja tehostavat toimintaa.

Tietoturvan hallinta

Hallitsetko tietoturvallisuuttasi, vai hallitseeko se sinua?
Lue lisää

GRC- järjestelmät

Hyvän hallintatavan mukaiset riskien ja vaatimusten hallintajärjestelmät.
Lue lisää

Alihankkijoiden tietoturvatarkastus

Alihankkijoiden ja kolmansien osapuolten tietoturvan tason ja vaatimustenmukaisuuden arviointi
Lue lisää