GRC- järjestelmät

GRC, Governance, Risk & Compliance, tarkoittaa hyvän hallintatavan mukaista riskien ja vaatimusten hallintajärjestelmää, joka integroituu organisaation prosesseihin, tarjoten holistisen näkymän organisaation ydin ja tukitoimintoihin. GRC-työkalujen pyrkimyksenä on tarjota tällainen näkymä.

GRC-työkaluilla tehostetaan:

  • Prosessien ohjausta
  • Tiedon jakamista ja havainnollistamista
  • Eri avainryhmien välistä kommunikaatiota
  • Eri johtotasojen raportointivaatimuksien täyttämistä

Keskeisimmät GRC-järjestelmän edut liittyvät sekä toiminnan tehostumiseen että läpinäkyvyyteen. GRC paljastaa päällekkäiset toiminnot ja tarjoaa yli yksikkörajojen toimivan prosessiohjauksen. Monet GRC-järjestelmän komponentit ovat käyttökelpoisia myös IT:n kontrolli- ja vaatimuksenmukaisuustarpeisiin.

GRC- järjestelmät

 

 

GRC JA TILANNEKUVA

Tilannekuvan muodostaminen on tärkeää nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. GRC-järjestelmän tehtävä on laskea automaattisesti ja manuaalisesti syötettyjen havaintojen vaikutus yrityksen prosesseihin ja siten päivittää liiketoiminnan riskikuvaa. Järjestelmä mahdollistaa eri rooleille kohdennetut ja räätälöidyt näkymät. Näin eri roolit näkevät tilannekuvan juuri sellaisella tasolla, josta he eniten hyötyvät.

GRC ja Nixun palvelut

Vaatimustenmukaisuuden hallinta

Erillisistä vaatimuksista vaatimustenmukaisuuden hallintaan
Lue lisää

Riskien ja jatkuvuudenhallinta

Operatiivisten riskien kartoittamiseen ja kokonaisvaltaiseen riskien hallintaan.
Lue lisää

Nixu Catalyst

Palvelu vaatimustenmukaisuuden jatkuvaan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Lue lisää