Tietoturvan hallinta

Kaikissa yrityksissä on oltava toiminnan jatkumisen ja laadun varmistavia kontrolleja, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Osa kontrolleista varmistaa tietoturvallista ja laadukasta tietojenkäsittelyä. Ovatko yrityksesi tietoturvallisuutta varmistavat kontrollit sopivat? Mitä ne ovat ja mikä on niiden tila?

Yritysten tietoturvatyö voi joskus olla enemmän satunnaista tekemistä kuin hallittu ja toistuva prosessi. Tietoturvapolitiikkaa saatetaan pitää kokonaisratkaisuna, jolla hoidetaan yrityksen tietoturvallisuutta, ajattelematta kuitenkaan sitä, miten politiikan tulisi näkyä jokapäiväisessä toiminnassa.

Hyvä tietoturvallisuuden hallinta on prosessinomaista toimintaa. Toimivalla tietoturvallisuuden hallintajärjestelmällä (ISMS) voidaan helposti reagoida muuttuvaan toimintaympäristöön. Valittujen tietoturvakontrollien tulee olla kustannustehokkaita ja kohdistua oikeisiin prosesseihin. Hyvin toteutetulla tietoturvan hallintajärjestelmällä voidaan myös tarkkailla tärkeimpien kontrollien tiloja ja näin kehittää jatkuvasti tietoturvallisuutta.
 
Nixu tarjoaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa projekteina ja jatkuvana palveluna. Jatkuva palvelumme helpottaa tietoturvallisuuden pitkäjänteistä kehittämistä ja tietoturvakustannusten budjetointia. Saat yritykseesi palvelupäällikön johtaman tietoturvaryhmän, joka vastaa tietoturvallisuuden kokonaisvaltaisesta hallinnasta. Johdamme tietoturvaa puolestasi ja vastaamme siitä, että kaikki toimii ja tiedät, missä mennään.
ISMS (Information Security Management System)

Käyttämämme referenssi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään on ISO 27000. Tukena käytämme myös muita viitekehyksiä, kuten COBIT, ITIL, VAHTI-ohjeet, Tietoturvatasot, KATAKRI sekä mahdolliset toimialakohtaiset standardit.

Tietoturvallisuuden tuki

Nixu tarjoaa tietoturvallisuuden tukea jatkuvana palveluna. Palvelu tarjoaa yrityksellesi yhden kontaktipisteen, josta voi hakea apua jokapäiväisiin tietoturvakysymyksiin. Tukipalvelu auttaa mm. tietoturvaloukkauksiin reagoinnissa, kolmansien osapuolten hallinnassa sekä IT-prossien tietoturvallisuuden kehittämisessä.