Julkaisut

Rajaa sisältöä

Is you company prepared for the reporting obligation in cases o

While the phrase "information security attack" is never good news, it is paricularly om

GDPR sisältää ilmoitusvelvollisuuden tietoturvaloukkauksesta sekä viranomaiselle että rekisteröid

Sana tietoturvahyökkäys kuulosta aina pahaenteiseltä, mutta erityisen paljon sillä saadaan pahaa

LähiTapiola valitsi uudeksi tietoturvakumppanikseen usean palveluntoimittajan joukosta Nixun, jon

Kyselytutkimus 1/16 - Henkilötiedon suojaaminen ja havainnointikyky yrityksissä

Nixu kartoitti tammikuussa 2016 kyselyllä yhdessä IBM:n kanssa, kuinka hyvin yritykset ovat valmistautuneet EU:n tietosuoja-asetuksen tuomiin kiristyviin vaatimuksiin sekä arvioita yritysten kyvystä havainnoida tietoturvauhkia.

Tieto lisää Turvaa - Case: LähiTapiola

LähiTapiola halusi lisätä henkilökuntansa kyberturvatietoisuutta ja luoda toimintamalleja, joilla yrityksen henkilökunta kykenisi tunnistamaan, ennaltaehkäisemään ja torjumaan tietoturvariskejä omassa työssään.

Epäiletkö tietomurtoa? Lataa tarkastuslistamme niin toimit oikein heti alusta asti ongelman selvittämisessä.

Have I been compromised?

Targeted cyber attacks have become a part of everyday life. Could I have been compromised and would I know if I had been?