Julkaisut

Rajaa sisältöä

LähiTapiola valitsi uudeksi tietoturvakumppanikseen usean palveluntoimittajan joukosta Nixun, jon

Kyselytutkimus 1/16 - Henkilötiedon suojaaminen ja havainnointikyky yrityksissä

Nixu kartoitti tammikuussa 2016 kyselyllä yhdessä IBM:n kanssa, kuinka hyvin yritykset ovat valmistautuneet EU:n tietosuoja-asetuksen tuomiin kiristyviin vaatimuksiin sekä arvioita yritysten kyvystä havainnoida tietoturvauhkia.

This guidebook is designed to help organizations to identify the responsibilities of the Data Protection Officer, DPO, organize and execute tasks and their management, as well as build up a privacy program for the organization.

Tieto lisää Turvaa - Case: LähiTapiola

LähiTapiola halusi lisätä henkilökuntansa kyberturvatietoisuutta ja luoda toimintamalleja, joilla yrityksen henkilökunta kykenisi tunnistamaan, ennaltaehkäisemään ja torjumaan tietoturvariskejä omassa työssään.

Tämä opas auttaa organisaatiota tunnistamaan tietosuojavastaavan vastuut, suunnittelemaan ja valmistelemaan tehtävien hoidon ja hallinnoinnin sekä rakentamaan organisaatiolle tietosuojaohjelman.

Epäiletkö tietomurtoa? Lataa tarkastuslistamme niin toimit oikein heti alusta asti ongelman selvittämisessä.

Have I been compromised?

Targeted cyber attacks have become a part of everyday life. Could I have been compromised and would I know if I had been?

PCI DSS sisältää yli 250 vaatimusta. Jos maksukortinlukija siirtää maksukortin numeron kassajärjestelmälle, näiden vaatimusten täyttäminen edellyttää merkittäviä ohjelmistohankintoja sekä henkilöstöpanostuksia.

Olemme tunnistaneet 10 kohtaa, jotka tulisi ottaa huomioon tietoturvatarkastuksen eri vaiheissa. Käsittelemme pikaoppaassamme kutakin kohtaa tarkemmin.