5 vinkkiä, miten valitset sinun organisaatiollesi sopivan auditoijan

Nixu Certification

Heinäkuu 5, 2023 at 14:41

Onko tietoturva-auditointi ajankohtaista organisaatiollesi? Oletko kenties jo aloittanut auditoinnin valmistelut, ja seuraavaksi olisi aika täyttää auditointihakemus tai pyytää tarjous auditoinnista? Jos olet edennyt tähän vaiheeseen, on seuraavaksi edessä päätös siitä, mistä yrityksestä hankit auditoinnin.

Auditoijan valinta saattaa tuntua haastavalta. Mitä kaikkea valinnassa tulee ottaa huomioon? Millainen auditoija sopii juuri meidän organisaatiollemme? Keräsimme tähän artikkeliin viisi täsmävinkkiä auditoijan valinnan helpottamiseksi.

1. Puolueettomuus on auditoijan tärkein kriteeri

Varmista, että auditoija on puolueeton, auditoinnin kohteesta riippumaton taho. Tämä takaa sen, että saat aidosti kolmannen osapuolen objektiivisen näkemyksen.

Auditoija ei ole silloin puolueeton, jos hänen työnsä liittyy jollain tavalla auditoitavaan kohteeseen. Samasta organisaatiosta tuleva auditoija saattaa olla puun ja kuoren välissä, kun hän joutuu kertomaan työkavereilleen negatiivisista mutta täysin valideista havainnoista: Miten hän esittää poikkeamat niin, ettei kukaan ota sitä häneltä henkilökohtaisena palautteena? Pystyykö hän todella arvioimaan toimintaa täysin objektiivisesti? Yrityksen ulkopuolinen auditoija onkin siis varmin valinta.

2. Alan asiantuntija auditoi erikoisymmärryksellä

Pohdi, pitääkö auditoijalla olla tietyn toimialan tai asian tuntemus. Tuleeko hänellä olla työtaustaa tietyltä alalta? Onko hänellä oltava kattava kokemus juuri sinun yrityksesi alan auditoinneista? Erikoisymmärrys tietystä toimialasta tai aiheesta ei ole auditoinnin kannalta välttämättömyys, mutta se varmistaa havaintojen relevanttiuden organisaatiosi toiminnan kannalta. Lisäksi hyvä tekninen osaaminen mahdollistaa vaativien tarkastusten läpiviennin.

Nixu Certification on Pohjoismaiden suurimman kyberturvatalon Nixu Oyj:n tytäryhtiö. Isosta talosta löytyy osaamista moneen lähtöön: jokaiseen auditointiin löytyy syvällistä asiantuntemusta oman yrityksen sisältä.

3. Vaatimustenmukaisuus ei ole itseisarvo

Auditoijaa valitessa voi tuntua helpolta mennä sieltä missä aita on matalin. Vältä kuitenkin huijaamasta itseäsi ja yritystäsi. Kun auditointi tehdään perusteellisesti ja huolella, voit olla varma, että auditoinnin loppuraportti antaa todenmukaisen kuvan yrityksesi tietoturvan tilasta. Epäkohtiin on syytä puuttua rohkeasti, sillä vain niin ne saadaan korjattua. Liian löyhästi tehty auditointi saattaa kostautua myöhemmin esimerkiksi seuranta-auditoinnin yhteydessä ja vaatia huomattavan paljon lisätyötä.

Nixu Certificationille on tärkeää olla auditointikumppani, joka aidosti auttaa ja valistaa asiakastaan. Auditoinnit tehdään perusteellisesti ja epäkohtiin puututaan rohkeasti.

4. Auditoijan puhumalla kielellä ja asuinpaikalla saattaa olla väliä

Auditoijan puhumaan kieleen ja asuinpaikkaan liittyvät tarpeet eivät välttämättä tule heti mieleen auditoijaa valitessa. Saat selville, onko auditoijan puhumalla kielellä väliä, kun tiedät, minkä kielistä dokumentaatiota hän käsittelee tai mitä kieltä puhuvia hän haastattelee.

Jos toivot auditoinnilta ketteryyttä, varmista, että auditoija pystyy saapumaan paikalle joustavasti. Ulkomailla asuva auditoija ei välttämättä pääse tulemaan paikalle lyhyellä varoitusajalla, vaan hän saapuu etukäteen laaditun aikataulun mukaan. Jos auditoija asuu eri aikavyöhykkeellä, sekin lisää huomioitavien asioiden määrää. Mieti kieleen ja sijaintiin liittyvien asioiden pohjalta, palveleeko paikallinen vai ulkomaalainen auditoija paremmin yrityksesi tarpeita.  

5. Auditoijia on erilaisia – osalla on todisteita osaamisestaan

Harkitse, tuovatko ulkopuolisen tahon auditoijalle antamat tunnustukset lisäarvoa auditoinnillesi. Esimerkiksi vain tietyt toimijat voivat tehdä sertifiointiauditointeja, jotka ovat yleishyväksyttyjä ympäri maailman.

Nixu Certification on akkreditoitu sertifiointielin sekä tietoturvallisuuden arviointilaitos. Akkreditoiduilla sertifiointielimillä tietyt standardit ohjaavat arviointien tekoa. Tietoturvallisuuden arviointilaitos on Kyberturvallisuuskeskuksen hyväksymä nimike, joka antaa valtuudet tehdä muun muassa vaativia kansallisen turvallisuuden auditointeja.

Tietoturva-audintoinnin opas organisaatioille

Artikkelin jälkeen suosittelemme tutustumaan Tietoturva-auditointi oppaaseemme. Oppaan avulla opit, miksi tietoturva-audiointi on tehokas työkalu sekä mitä hyötyjä auditoinnista on. Oppaassa kerrotaan myös vaiheittain, mitä auditointi sisältää ja miten prosessi etenee.

Oletko etsimässä auditointikumppania? Ota yhteyttä Nixu Certificationin tietoturvan ammattilaisiin!

 

Related blogs