Nixu Oyj: Kolmannen neljänneksen toimitusjohtajan katsaus

Nixu Oyj, pörssitiedote 18.10.2023 kello 08.30

Makrotalouden tilanne vaikuttaa edelleen kasvuun

Heinä–syyskuu 2023:

  • Liikevaihto 13,1 miljoonaa euroa (Q3/2022: 14,4 miljoonaa euroa); muutos -9 %
  • Liikevoitto (EBIT) -805 tuhatta euroa (Q3/2022: 642 tuhatta euroa)
  • Oikaistu liikevoitto -548 tuhatta euroa (Q3/2022: 642 tuhatta euroa)

Tammi–syyskuu 2023:

  • Liikevaihto 45,0 miljoonaa euroa (Q3/2022: 43,0 miljoonaa euroa); kasvua 5 %
  • Liikevoitto (EBIT) -1 888 tuhatta euroa (Q3/2022: 88 tuhatta euroa)
  • Oikaistu liikevoitto 159 tuhatta euroa (Q3/2022: 63 tuhatta euroa)

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023:

Yhtiö arvioi liikevaihdon olevan 66–70 miljoonaa euroa ja kannattavuuden parantuvan.

Toimitusjohtaja Teemu Salmi:

Liiketoimintaympäristössä jatkui haasteellinen tilanne johtuen pääasiassa makrotalouden tilanteesta, mikä näkyi edelleen vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Nixun asiakkaat siirtävät investointeja kyberturvallisuuden alueella, mikä vaikuttaa sekä kasvuun että saatujen tilausten määrään konsernissa. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto laski 9 % ja oli 13,1 (14,1) miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna. Kvartaalilla kannattavuus oikaistulla liikevoitolla mitattuna laski 1,2 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna ja oli -0,55 (0,64) miljoonaa euroa.

Vertailukelpoisuuden vuoksi on syytä huomioida, että vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä julkistimme kertaluonteisen 1,1 miljoonan euron suuruisen tilauksen, joka vaikutti positiivisesti sekä liikevaihtoon että tulokseen.

Liiketoiminnan heikko tilanne heijastuu myös saatuihin tilauksiin, jotka olivat 42,8 (46,8) miljoonaa euroa ja laskivat 9 % vuoden alusta. Kolmannen vuosineljänneksen saatujen tilausten suhde liikevaihtoon oli 95 %, ja vuoden alusta 95 %. Tämä osoittaa, että saatujen tilausten määrä on laskenut, mutta vuosineljänneksen taso on koko vuoden tilanteeseen verrattuna sama, mikä osoittaa merkkejä liiketoiminnan kehityksen vakiintumisesta.

Nixu kasvoi tammi–syyskuun 2023 aikana sekä liikevaihdossa että kannattavuudessa.Tammi–syyskuun 2023 liikevaihto on 45,0 (43,0) miljoonaa euroa, osoittaen 5 % kasvua ja oikaistu liikevoitto on 0,16 (0,06) miljoonaa euroa.

Managed Services -palvelualueen ja jatkuvien palveluiden osuus kokonaisliikevaihdosta kasvaa tasaisesti, mikä on yksi aiemmin tänä vuonna lanseeratun Next Nixu -strategian kulmakivistä. Tarve kyberturvallisuuspalveluille ja niiden kehittämiselle on olemassa, mikä johtuu suurelta osin lisääntyneistä kyberuhista ja geopoliittisesta kehityksestä.

Haasteellisesta makrotalouden tilanteesta huolimatta näemme kuitenkin markkinoiden kehittyvän positiivisesti tammi–syyskuun 2023 aikana. Eritotenkin markkinoiden kypsyys kyberturvallisuustoimintojen ulkoistamiselle on lisääntymässä. Kyberturvallisuuden sääntelyn lisääntyminen sekä enenevät kyberuhat ovat tekijöitä, jotka saavat asiakkaamme lisäämään investointejaan ja parantamaan kyberturvallisuuden tasoa.

Helmikuussa 2023 DNV aloitti julkisen ostotarjousprosessin ostaakseen kaikki Nixun osakkeet ja optiot. Tästä syystä yhtiötä ollaan parhaillaan poistamassa Helsingin Nasdaq pörssilistalta ja tämänhetkinen näkyvyys on, että se saadaan päätökseen vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen aikana. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tämä on todennäköisesti yhtiön viimeinen julkaistu tulosraportti.

Lopuksi haluan kiittää Nixun kaikkia työntekijöitä, asiakkaitamme, ja sijoittajia jatkuvasta luottamuksesta.

Nixu Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Teemu Salmi, Nixu Oyj
puhelin +358 9 478 1011, sähköposti: teemu.salmi@nixu.com
 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu on kyberturvayhtiö, joka on rakentanut tulevaisuutta kyberturvallisuuden keinoin jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Päämäärämme on kybermaailman turvaaminen. Autamme asiakkaitamme vahvistamaan liiketoiminnan sietokykyä ja saavuttamaan mielenrauhaa. Nixulla on pohjoismaiset juuret, ja työllistämme noin 400 alan parasta ammattilaista Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Romaniassa. Asiantuntijamme turvaavat maailman suurimpiin lukeutuvien organisaatioiden vaativimpia ympäristöjä kaikilla toimialoilla. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

www.nixu.com