DNA - Parempi käyttökokemus digitaalisissa kanavissa

Improving customer experience
Joonatan Henriksson

Joonatan Henriksson

Head of Digital Business

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä.

Lähtötilanne

Tämän päivän asiakkaat odottavat parempia ja entistä räätälöidympiä digitaalisia palveluita. Yrityksen kyky tarjota ensiluokkaista digitaalista palvelukokemusta riippuu kuitenkin pitkälti siitä, miten se onnistuu hoitamaan kasvavan käyttäjäkuntansa identiteetin- ja pääsynhallinnan ja vastaa käyttäjien monipuolistuviin tarpeisiin. Digitaalisella identiteetinhallinnalla on suora vaikutus käyttökokemukseen ja asiakastyytyväisyyteen, minkä vuoksi sillä voidaan lisätä liikevaihtoa tai luoda aivan uusia tulovirtoja uusia digitaalisia palveluja tarjoamalla.

Ratkaisumme

Toteutimme DNA:lle digitaalisen identiteetinhallintaratkaisun. Ratkaisu mahdollisti paremman asiakaskokemuksen DNA:n yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden online-palveluissa tarjoten heille helpon tavan rekisteröityä ja kirjautua palveluihin. Asiakkaat tuntevat palvelun DNA Tunnuksena. Tämän digitaalisen identiteetinhallintaratkaisun avulla DNA:n tavoitteena oli lisätä itsepalvelun määrää, mikä puolestaan auttoi laskemaan asiakaspalvelukustannuksia.

Toteutettu ratkaisu on tietoturvallinen ja se nojaa avoimiin standardeihin sekä joustavaan modulaariseen toteutusmalliin, jossa hyödynnetään DNA:n olemassa olevia integraatiorajapintoja. Ratkaisun ytimessä käytetyn GlobalSignin monipuolinen identiteetin- ja pääsynhallinnan valmisohjelmisto mahdollistaa myös jatkossa käyttäjähallinta- ja tunnistusratkaisua hyödyntävien palveluiden nopean kehittämisen ja julkaisun.

Liiketoimintaetua tuottava digitaalinen identiteetinhallinta on Nixun ja DNA:n pitkäjänteisen yhteistyön tulosta. Ensimmäisessä vaiheessa digitaalinen identiteetinhallinta otettiin käyttöön DNA:n yritysliiketoiminnan palveluissa. Myöhemmin käyttäjähallinta- ja tunnistusratkaisu laajennettiin kattamaan myös kuluttaja-asiakkaat. Käytännössä tämä tarkoittaa, että DNA:n omiin sekä DNA:n tarjoamiin kolmannen osapuolen palveluihin pääsee yksillä käyttäjätunnuksilla sekä yhdellä kirjautumiskerralla, riippumatta asioiko käyttäjä yrityksen nimiin vai yksityishenkilönä. Tavoitteena on ajan myötä liittää kaikki DNA:n online-palvelut DNA Tunnuksen piiriin.

Asiakkaan hyöty

Palveluiden keskittämisellä ja kehittämisellä säästetään sekä aikaa että rahaa. DNA Tunnusta käyttäville asiakkaille asiakaspalvelu on aina auki, ja he näkevät reaaliaikaisesti käytössään olevat palvelut. Näin palveluita voidaan kehittää entistäkin asiakaslähtöisemmiksi.

Joonatan Henriksson, Nixun Digitaalisen liiketoiminnan vetäjä kommentoi ratkaisun tavoitteita näin: "Loppukäyttäjän arkea pyritään helpottamaan vähentämällä käytössä olevien tunnusten määrää ja liittämään mieluummin yksi digitaalinen identiteetti useaan eri asiointikontekstiin. Samalla identiteettien hallintaprosesseja voidaan yksinkertaistaa."

Yhteistyö on jo saanut kansainvälistä tunnustusta European Identity and Cloud -konferenssissa, jossa projektin ensimmäinen vaihe voitti parhaan B2B-identiteetinhallintaprojektin palkinnon.

Identiteetinhallinta parantaa merkittävästi palveluidemme käyttäjäkokemusta. Asiakkaat voivat hallita palveluitaan joustavasti ilman odottelua tai jonotusta puhelimessa, kertoo DNA:lta ratkaisusta vastaava Perttu Suonsyrjä.

Tämä asiakasreferenssi on julkaistu lehdistötiedotteena 12.10.2015.

Lisätietoja

aiheeseen liittyvät blogit