DNA - förbättrad kundupplevelse genom smidiga onlinetjänster

Cats
Joonatan-2019

Joonatan Henriksson

One Nixu DI Development Leader

Förbättra kundens upplevelse av onlinetjänster

DNA är ett finskt telekombolag som erbjuder premiumtjänster inom tal, data och TV för ändamål inom kommunikation, underhållning och yrkesliv. DNA är Finlands största kabel-TVoperatör och en ledande spelare inom betal-TV både på kabel- och marknätet. På företagsmarknaden anser DNA att nyckelområden för tillväxt är det nya tids- och platsoberoende arbetet som möjliggörs genom intelligenta terminaler, mångsidiga kommunikationssystem och snabba uppkopplingar.

Utmaningen

Idag förväntar sig kunderna bättre och mer skräddarsydda digitala tjänster, men ett företags möjligheter att röra sig mot dessa moderna digitala upplevelser beror på hur väl det kan hantera identiteter och åtkomster för denna allt större grupp användare med växande behov. Digital identitetshantering har omedelbar påverkan på upplevelsen och kundnöjdheten, och därför utgör nya digitala tjänster en enorm potential för ökade eller helt nya intäkter.

Vår lösning

Nixu levererade en lösning för digital identitetshantering till DNA. Lösningen förbättrade upplevelsen för både företagskunder och konsumenter genom enkel registrering och samlad inloggning till DNA:s onlinetjänster. För kunderna går tjänsten under namnet ”DNA Tunnus”. Det huvudsakliga syftet med den nya lösningen för digital identitetshantering är att öka andelen självbetjäning och därmed ge besparingar i DNA:s kundservicekostnader.

Den nya mycket säkra lösningen bygger på öppna standarder och en flexibel modulär implementeringsmodell som använder integreringsgränssnitt som redan finns på plats hos DNA. I lösningens kärna finns en mångsidig standardprogramvara för identitets- och åtkomsthantering från GlobalSign som gör det möjligt att i mycket snabb takt utveckla och publicera användar- och identitetshanteringsfunktioner.

Identitetshanteringslösningen är resultatet av ett långsiktigt samarbete mellan Nixu och DNA och förväntas ge avsevärda affärsfördelar för företaget. Från början täckte den digitala identitetshanteringen DNA:s onlinetjänster för företag. Hösten 2015 utökades funktionen så att den också omfattade konsumenter. I praktiken innebär detta att både DNA-tjänster och tredjepartstjänster som erbjuds av DNA kan nås med ett enda användarnamn och en samlad inloggning. Dessutom kan användare komma åt både sina egna och sitt företags resurser i samma session. DNA planerar att utöka ”DNA Tunnus”-tjänsten så att den omfattar hela onlinesortimentet.

Kundfördelar

Tack vare utveckling och centralisering av tjänster sparar DNA både tid och pengar och får realtidsöversikt över vilka personer som använder tjänsterna, och vilka tjänster de prenumererar på. Med denna metod kan en ännu mer kundorienterad designfilosofi tillämpas i tjänsteutvecklingen.

Enligt Joonatan Henriksson, IAM-chef på Nixu, utvecklades lösningen med bekvämligheten i fokus. ”Vi strävar efter att underlätta våra kunders vardag genom att minska antalet användarnamn lösenord som krävs för olika tjänster. Samtidigt kan vi med denna lösning förenkla kundhanteringsprocessen” berättar Henriksson.

Samarbetet mellan företagen har fått internationellt erkännande när projektet vann första pris i kategorin ”Best B2B identity management project” på European Identity and Cloud Conference.

The Identity Management solution has considerably improved the user experience of our services. It allows customers to manage their services flexibly without standing in a queue or waiting on hold, says DNA’s Perttu Suonsyrjä, who manages the project on the client’s side.

mer information

  • Joonatan-2019

    Joonatan Henriksson

    One Nixu DI Development Leader

relaterade bloggar