Nixu Oyj:n Puolivuosikatsaus 2018 - Nopea kasvu jatkui, useita laajoja kyberturvakumppanuuksia

Nixu Oyj Pörssitiedote 16.8.2018 kello 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Nixu Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1. - 30.6.2018. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.nixu.com/fi/release/nixu-puolivuosikatsaus-2018.

Tammi-kesäkuun 2018 pääkohdat:

  • Liikevaihto 19 467 tuhatta euroa (14 568), muutos +34 %.
    Orgaaninen kasvu +17 %. Hallinnoidut jatkuvat palvelut kasvoivat +126 %.
  • Käyttökate (EBITDA) -663 tuhatta euroa (657), osuus liikevaihdosta -3 % (5 %).
  • Oikaistu käyttökate (EBITDA) -308 tuhatta euroa (811), osuus liikevaihdosta -2 % (6 %).
  • Liiketulos (EBIT) -1 045 tuhatta euroa (415), osuus liikevaihdosta -5 % (3 %).
  • Käyttökatetta rasittivat panostukset kansainvälistymiseen, listautumisvalmisteluihin ja teknologiapohjaisten palveluiden kehitystyöhön sekä Suomessa tehdyt etupainotteiset rekrytoinnit. 
  • Nixu solmi useita merkittäviä kyberturvapalveluiden puitesopimuksia, joista merkittävin oli arvoltaan 15 miljoonaa euroa ja solmittiin katsauskauden päättymisen jälkeen.
  • Nixu julkisti uudistetun strategian, joka keskittyy teollisen internetin (Industrial IoT) ja digitalisaation kyberturvaan.
  • Nixu siirtyi Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle katsauskauden päätyttyä.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018

Nixu pyrkii edelleen kasvamaan kannattavasti ja toimintamarkkinoitaan nopeammin. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on yli 15 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja yli 10 % käyttökatetaso.

Voimakkaan orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen siivittämänä yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan noin 25 % tilikaudella 2018. Erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon voimakkaista kasvupanostuksista ja kertaluonteisista pörssilistasiirron valmisteluun liittyvistä kuluista johtuen koko vuoden käyttökatteen arvioidaan jäävän alhaiseksi, mutta olevan lievästi positiivinen.

Avainluvut

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017
Liikevaihto 19 467 14 568 32 279
Tilikauden tulos -1 158 134 -172
Osakekohtainen tulos, euroa -0,16 0,02 -0,03
Käyttökate -663 657 1 106
Käyttökate, % liikevaihdosta -3,4 % 4,5 % 3,4 %
Oikaistu käyttökate1 -308 811 1 375
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1 -1,6 % 5,6 % 4,3 %
Liiketulos -1 045 415 492
Liiketulos, % liikevaihdosta -5,4 % 2,8 % 1,5 %
Oikaistu liiketulos1 -691 569 761
Oikaistu liiketulos %1 -3,5 % 3,9 % 2,4 %

1 Oikaisuerinä käsitellään poikkeukselliset ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat, jotka eivät ole toistuvia. Tällaisia poikkeuksellisia eriä ovat mm. liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät yrityskauppoihin ja listautumiseen liittyvät kertaluonteiset kulut.
Tammi-kesäkuun 2018 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 355 tuhatta euroa (154).

tuhatta euroa 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
Omavaraisuusaste, % 50,3 % 34,3 % 51,4 %
Korollinen nettovelka -2 809 3 630 -3 384
Nettovelkaantumisaste, % -16,1 % 38,7 % -17,9 %
Täsmäytyslaskelmat (Oikaistusta tunnusluvusta) 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017
Liiketulos -1 045 415 492
+ Poistot 382 242 614
= Käyttökate -663 657 1 106
Käyttökate -663 657 1 106
+ Oikaisuerät 355 154 269
= Oikaistu käyttökate -308 811 1 375
Liiketulos -1 045 415 492
+ Oikaisuerät 355 154 269
= Oikaistu liiketulos -691 569 761

Puolivuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen:

Nixu otti ison askeleen ensimmäisen vuosipuoliskon päättyessä ja yhtiön siirtyessä Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle. Listauduimme kasvuyritysten First North -markkinapaikalle vuoden 2014 lopussa. Listasiirron tavoitteena nyt, kuten silloinkin, on ensisijaisesti tukea Nixun kasvustrategiaa. Vuoden 2014 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna olemmekin kasvattaneet liikevaihtomme jo kolminkertaiseksi. Siirtyminen päälistalle mahdollistaa Nixulle paremman kansainvälisen näkyvyyden ja kasvurahoituksen yritysostoihin edelleen voimakkaasti kehittyvällä kyberturvamarkkinalla.

Kokoluokkamme kasvamisen ohella listautuminen ja sen mukanaan tuoma kansainvälinen uskottavuus antavat meille mahdollisuuden kisata paljon isommista sopimuksista ja asiakkuuksista kuin aiemmin. Solmimme kevään mittaan useita merkittäviä kyberturvakumppanuussopimuksia isojen kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Merkittävimpänä näistä 15 M€ puitesopimus, joka allekirjoitettiin katsauskauden jo päätyttyä.

Kasvoimme katsauskaudella 34 %, josta orgaanisen kasvun osuus oli 17 prosenttiyksikköä. Asiakkaiden tarpeet kyberturvan alueella kasvavat edelleen voimakkaasti. Nixun vahvuutena kilpailussa on laaja kyberturvapalveluiden kokonaistarjoama ja teknologiariippumattomuus.

Voimakas kasvun tavoittelu erityisesti kansainvälisesti, isot myyntihankkeet ja laskutusastetta pienentäneet sisäinen kehitystyö sekä etupainotteiset rekrytoinnit rasittivat kannattavuuttamme, joka heikkeni vertailukaudesta merkittävästi. Toisella vuosipuoliskolla kiinnitämme erityistä huomiota kannattavuuden parantamiseen ja uskomme koko vuoden olevan käyttökatteen osalta lievästi positiivinen. Hyvän lähtökohdan tähän antaa se, että asiakkailta saatava hintataso on pysynyt terveenä. Myös palkkainflaatio on pysynyt maltillisena.

Tulevaisuudessa yhä isompi osa työstämme tähtää asiakkaidemme digitaalisen liiketoiminnan turvaamiseen. Erityisesti teollisen internetin IoT-toteutukset ja digitaalisen identiteetin laajentunut käyttö edellyttävät hyvin toteutettua kyberturvallisuutta. Keväällä uudistimme strategiaamme ottamaan paremmin huomioon nämä kasvavat alueet. Huikealla vauhdilla kehittyvä digitalisaatio tarjoaa myös asiantuntijoillemme mahdollisuuksia osallistua nimenomaan niihin kaikkein mielenkiintoisimpiin toimeksiantoihin. Tämä osaltaan auttaa meitä lunastamaan lupauksemme parhaasta työpaikasta kyberturva-ammattilaisille. Samalla toteutamme yhtiömme tarkoitusta pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Nixu siirtyi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle, jossa kaupankäynti alkoi 2.7.2018.

Nixu solmi laajan puitesopimuksen pitkäaikaisen asiakkaansa kyberturvaintegraattorina toimimisesta. Puitesopimuksen ennakoitu arvo on noin 15 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämän jälkeen asiakkaalla on kahden vuoden jatko-optio, jonka kokonaisarvo on noin 9 miljoonaa euroa.

Tiedotustilaisuus ja Webcast

Analyytikoille, sijoittajille ja medialle tarkoitettu englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään kello 9.30 Helsingin Pörssiklubilla, Fabianinkatu 14A. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Petri Kairinen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://www.inderes.fi/videot/nixu-webcast-2018-puolivuosikatsaus-168-930-alkaen.

Esitysmateriaalit ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla: https://www.nixu.com/fi/sijoittajat.

Nixu Oyj


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinkin Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatiota turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka yli 300 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa ja nykyään sijaitsemme neljällä mantereella, palvellen asiakkaita ympäri maailman. Nixu Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

www.nixu.com