Sijoittajat

Nixu on kyberturva-alalla toimiva kasvuyhtiö. Pitkä kokemuksemme sekä selkeä kasvustrategia tekevät meistä kiinnostavan sijoituskohteen.

nixu investors

IR-KALENTERI JA -VIESTINTÄ

Nixu on sitoutunut aktiiviseen ja läpinäkyvään viestintään kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Yhtiön viestintä perustuu tosiasioihin ja läpinäkyvyyteen. Se on järjestelmällistä, rehellistä, tasapuolista ja ajantasaista. Pyrkimyksenä on antaa totuudenmukainen kuva yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta suorituskyvystä.

TIEDOTTEET JA JULKAISUT

Nixu julkaisee vuosittain puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä liikevaihtotiedot, vuosikertomuksen, pörssi- ja lehdistötiedotteita. Yhtiön verkkosivut toimivat kaiken osakekurssiin vaikuttavan ajankohtaisen ja historiallisen tiedon arkistona.

HALLINNOINTI

Nixu noudattaa hallintonsa järjestämisessä Suomen lainsäädäntöä, kuten osakeyhtiölakia ja arvopaperimarkkinalakia, sekä Nixun yhtiöjärjestystä. Nixu noudattaa tilinpäätöksen ja puolivuotiskatsausten laadinnassa kansainvälisiä IFRS-standardeja (International Financial Reporting Standards).

OSAKE JA OMISTAJAT

Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeisiin ei liity äänestysrajoituksia tai äänileikkureita. Osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 26.1.2000. Yhtiön osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland Oy, jonka osoite on Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki.

NIXU SIJOITUSKOHTEENA

Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti.

Listautuminen Nasdaq Helsingin pörssilistalle 2018

Nixu Oyj siirtyi Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuonna 2018.

Yhtiökokous 2020

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 7.4.2020 kello 16. Yhtiön hallitus esittää virallisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Pääomamarkkinapäivä 2019

Nixun pääomamarkkinapäivä järjestettiin 26.9.2019. Lue lisää tilaisuudesta ja katso tilaisuuden tallenne.