Yhtiökokous 2020

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 7.4.2020 kello 16. Yhtiön hallitus esittää virallisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Osakkeenomistaja, joka haluaa saada jonkin yhtiökokoukselle kuuluvan asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle viimeistään tiistaina 18.2.2020 osoitteeseen Nixu Oyj, Yhtiökokous, PL 39, FI-02151 Espoo tai sähköpostitse osoitteeseen agm@nixu.com.