Yhtiökokous

Osakkeenomistajat osallistuvat Nixun hallintoon pääasiallisesti yhtiökokouksessa tehtävien päätösten kautta. Yhtiökokouksen koolle kutsumisesta päättää hallitus.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti: tilinpäätöksen vahvistamisesta, vahvistetun taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. Varsinainen yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä käsittelee mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokous 2023

Yhtiökokous 2022

Yhtiökokous 2021

Yhtiökokous 2020

Yhtiökokous 2019

Yhtiökokous 2018

Yhtiökokous 2017

Yhtiökokous 2016

Yhtiökokous 2015