Sanoma - accelerera digitaliseringen i mediebranschen

Accelerera digitaliseringen i mediebranschen
Joonatan-2019

Joonatan Henriksson

One Nixu DI Development Leader

Sanoma är ett ledande medie- och utbildningsföretag som påverkar miljoner människors liv varje dag. Det erbjuder sina kunder engagerande innehåll, tillhandahåller unika marknadslösningar till företagspartner och stärker lärares möjlighet att utveckla barns talanger. Sanoma är ett globalt företag med verksamhet i Finland, Nederländerna, Belgien, Polen och Sverige, och hade år 2016 fler än 5 000 anställda.

Utmaningen

Sanoma Group strävar efter att vara en betrodd och ansvarsfull spelare i mediebranschen och värdesätter robusta IT-säkerhets- och dataskyddsmetoder i alla gruppens funktioner. Gruppens verksamhet genomgår stora förändringar och målsättningen är att bygga IT-säkerhetslösningar för hela gruppen som till skillnad från traditionella lösningar inte gör verksamheten långsammare utan istället ger den support också i förändringsarbetet.

Digitaliseringen är en kraft som inte går att stoppa. Den påverkar alla sektorer och revolutionerar miljöer i alla verksamheter. Den driver den sociala utvecklingen på samma sätt som den industriella revolutionen gjorde. Digitaliseringen har i synnerhet påverkat mediebranschen och minskade intäkter från tryckt media tvingar också de mest traditionella aktörerna att tänka om.

Sanoma hade två alternativ: ta täten och kämpa, eller ge upp och hamna på efterkälken. Nya företag i branschen och snabbt växande tekniska möjligheter – som Virtual Reality – kommer att förändra spelplanen totalt. För att kunna överleva och vara kvar i det vinnande laget måste medieföretag ständigt och i allt större utsträckning lansera nya digitala tjänster på marknaden.

Samtidigt blir samhället i stort allt mer digitalt och nya affärsmöjligheter visar sig ständigt – vilket också gäller säkerhetsriskerna. Den traditionella IT-säkerheten som bygger på antivirusprogram och brandväggar räcker inte längre för att hantera ständigt växande IT-hot.

Vår lösning

Nixu levererar ett omfattande program av IT-säkerhetstjänster till Sanoma som skyddar verksamheten och ger företaget möjlighet att implementera nya digitala tjänster och säkerställa tillgängligheten trots ständigt närvarande IT-hot. Nixu ger Sanoma stöd med hjälp av sitt Security Engineering-team så att Sanoma kan dra nytta av Nixus tekniska kompetens när IT-säkerhet och dataskydd arbetas in i tjänsteutvecklingen. Andra tjänster som kan nämnas är Nixus sårbarhetshantering och tjänsten Threat Intelligence som ger proaktivt skydd mot IT-attacker.

Kundfördelar

Genom helhetssamarbetet med Nixu får Sanoma ett skydd av utomordentlig kvalitet som säkrar den digitala verksamheten och ger företaget möjlighet att implementera nya digitala tjänster och säkerställa tillgängligheten trots ständigt närvarande IT-hot.

”Som branschledande företag har Sanoma gått i bräschen och dragit stor nytta av de möjligheter som digitaliseringen erbjudit, samtidigt som det blivit alltmer uppenbart hur viktig IT-säkerheten är för ett företags rykte, dagliga verksamhet och tillväxt. Nixus smidighet och expertis inom olika IT-säkerhetsområden är det perfekta sättet att tillgodose de krav som Sanomas snabba utveckling ställer” säger Kai Taka-Aho, Chief Technology Officer på Sanoma.

mer information

  • Joonatan-2019

    Joonatan Henriksson

    One Nixu DI Development Leader

relaterade bloggar