SANOMA - tukea media-alan digitalisaatioon

Accelerating business digitalization
Joonatan Henriksson

Joonatan Henriksson

Head of Digital Business

Sanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja. Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa.

Lähtötilanne

Sanoman on luotettu ja vastuullinen media-alan toimija, joka panostaa vahvasti hyviin tietoturva- sekä tietosuojakäytäntöihin kaikissa konsernin toiminnoissa. Tavoitteena on rakentaa konsernin laajuiset tietoturvaratkaisut niin, että ne tukevat voimakkaassa murroksessa elävää liiketoimintaa, eivätkä perinteiseen tapaan hidasta sitä.

Digitalisaation muutosvoima vaikuttaa yritysten liiketoimintaympäristöön toimialasta riippumatta. Erityisen voimakkaasti digitalisaatio vaikuttaa media-alaan, jossa kutistuvat printtimedian tuotot pakottavat perinteisetkin toimijat miettimään strategiansa uudestaan. Uudet toimijat sekä nopeasti kehittyvät teknologiat, kuten virtuaalitodellisuus, tulevat muokkaamaan kilpailukenttää voimakkaasti. Selvitäkseen voittajana mediayhtiöiden on tuotava markkinoille uusia digitaalisia palveluita yhä nopeammin.

Samalla kun yhteiskunta digitalisoituu ja digitalisaation tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet kasvavat, lisääntyvät myös tietoturvariskit. Perinteinen palomuureihin ja virustorjuntaan nojaava tietoturvatoiminta ei enää riitä hallitsemaan jatkuvasti kasvavia kyberriskejä.

 

Nixun ratkaisu

Nixu tarjoaa Sanomalle kokonaisvaltaisen valikoiman kyberturvapalveluita suojaamaan yhtiön liiketoimintaa ja mahdollistamaan uusien digitaalisten palveluiden nopean ja turvallisen käyttöönoton sekä saatavuuden kyberuhkista huolimatta. Nixu on nimennyt Sanomalle oman Security Engineering ‑tiimin, jonka tietoturva- ja tietosuojaosaamista Sanoma voi hyödyntää kaikessa palvelukehityksessä. Muita Nixun tarjoamia palveluita ovat haavoittuvuuksienhallintapalvelu sekä Threat Intelligence ‑palvelu, jolla voidaan muun muassa ennakoida mahdollisia kyberhyökkäyksiä.

Asiakkaan hyöty

Nixun ja Sanoman kokonaisvaltaisen kyberturvakumppanuuden ansiosta Sanoman digiliiketoiminta on suojattu laadukkaasti, mikä antaa Sanomalle mahdollisuuden uusien digitaalisten palveluiden nopeaan ja turvalliseen käyttöönottoon ja varmistaa niiden saatavuuden kyberuhkista huolimatta.

”Media-alan suurena toimijana Sanoma on tarttunut digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin etujoukoissa ja samalla nähnyt tietoturvan ja kyberuhkien kriittisen merkityksen maineenhallinnan, liiketoiminnan sujuvuuden ja kasvun mahdollistamisen kannalta. Nixun eritysosaaminen tietoturvan eri alueilla ja ketteryys vastaavat erinomaisesti Sanoman nopeatempoisen kehityksen tarpeisiin”, Sanoman teknologiajohtaja Kai Taka-aho kertoo.

Tämä asiakasreferenssi on julkaistu lehdistötiedotteena 28.9.2016.

Lisätietoja

aiheeseen liittyvät blogit