Nixun yhtiökokous 2023

Johtuen vireillä olevasta DNV AS:n tekemästä julkisesta ostotarjouksesta, joka koskee kaikkia Nixu Oyj:n (“Yhtiö”) liikkeeseen laskettuja ja ulkona olevia osakkeita sekä optio-oikeuksia, Yhtiön hallitus on päättänyt siirtää varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Näin ollen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta ei tulla pitämään torstaina 27.4.2023, kuten tapahtumakalenterissa oli ilmoitettu. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään 30.6.2023.

Yhtiön hallitus esittää virallisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.