Vahva kannattavuusparannus ja kasvua

Nixu Oyj Pörssitiedote 11.2.2021 kello 8.00

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020 (IFRS)

Tämä tiedote on tiivistelmä Nixu Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2020. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.nixu.com/fi/sijoittajat

Tammi-joulukuun 2020 pääkohdat:

  • Liikevaihto 53 272 (51 168) tuhatta euroa, muutos +4 %. Orgaaninen kasvu 0 %.
    Hallinnoidut jatkuvat palvelut kasvoivat +23 %.
  • Käyttökate (EBITDA) 2 895 (1 047) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 5 % (2 %).
  • Oikaistu käyttökate (EBITDA) 3 687 (1 525) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 7 % (3 %).
  • Liiketulos (EBIT) -702 (-2 628) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta -1 % (-5 %).
  • Liiketulokseen vaikuttaa liikearvon arvonalentumiskirjaus 1 420 (1 627) tuhatta euroa.
  • Nixu toteutti toimintansa uudelleenorganisoinnin ja konsernin laajuisen kustannussäästöohjelman varautuakseen covid-19-pandemian vaikutuksiin.
  • Nixu solmi uuden 4 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen seuraavalle kahdelle vuodelle.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021

Nixu arvioi liikevaihtonsa kasvavan orgaanisesti ja käyttökatteen paranevan tilikaudesta 2020.

Samalla yhtiö lisää kasvupanostuksia.

Avainluvut

tuhatta euroa 1.7.-31.12.2020 1.7.-31.12.2019 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
Liikevaihto 25 617 25 483 53 272 51 168
Tilikauden tulos -378 -4 006 -1 835 -3 518
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 -0,54 -0,25 -0,48
Käyttökate 2 836 -929 2 895 1 047
Käyttökate, % liikevaihdosta 11,1 % -3,6 % 5,4 % 2,0 %
Oikaistu käyttökate1 2 776 -529 3 687 1 525
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1 10,8 % -2,1 % 6,9 % 3,0 %
Liiketulos 364 -3 664 -702 -2 628
Liiketulos, % liikevaihdosta 1,4 % -14,4 % -1,3 % -5,1 %
Oikaistu liiketulos1 304 -3 264 90 -2 150
Oikaistu Liiketulos %1 1,2 % -12,8 % 0,2 % -4,2 %

1 Oikaisuerinä käsitellään poikkeukselliset ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat, jotka eivät ole toistuvia. Tällaisia poikkeuksellisia eriä ovat mm. liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät uudelleenjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyvät kertaluonteiset kulut. Tammi-joulukuun 2020 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 792 (478) tuhatta euroa. Heinä-joulukuun 2020 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja -60 (400) tuhatta euroa.

tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019
Omavaraisuusaste, % 34,4 % 37,3 %
Korollinen nettovelka 2 244 6 988
Nettovelkaantumisaste, % 16,0 % 45,4 %

Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen:

Vuosi 2020 oli erittäin poikkeuksellinen koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Samalla pandemia ja siitä seuranneet rajoitukset johtivat digitalisaatioaaltoon, jonka vaikutus jatkuu pitkään pandemian laannuttua. Kyberturvapalvelujen kysyntä on suoraan sidoksissa yritysten ja yhteiskunnan digitalisaation asteeseen. Pandemian vuodenvaihteen tienoilla kiihtynyt toinen aalto ja rokotusten viivästyminen jatkavat epävarmuutta hieman pidempään, mutta yleisesti näemme vuoden 2021 kyberturvan kysynnän kannalta valoisana. Uusien tilausten määrä vuoden 2020 viimeisellä kvartaalilla ylittikin aiemmat ennätyksemme.

Nixu keskittyi vuonna 2020 toiminnan jatkuvuuteen nopean kasvun sijaan huolehtimalla henkilöstön terveydestä, varmistamalla kassan riittävyyden, tehostamalla myyntitoimintaa sekä uudistamalla palvelurakennettaan. Säästötoimien jälkeen saimme kustannusrakennettamme kevyemmäksi, ja onnistuimme syksyllä myös myyntitoiminnassa ennakko-odotuksiamme paremmin. Tämä kaikki johti syksyllä merkittävästi parantuneeseen kannattavuuteen. Käyttökate oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 11 % liikevaihdosta liikevaihdon kasvaessa 1 %. Osittain kannattavuuden parantuminen johtui leikatuista käyttökuluista, jotka tilanteen normalisoituessa palautuvat jälleen lähelle aiempaa tasoa.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Nixu siirtyy 1.3.2021 alkaen uuteen toimintamalliin, jossa kaikki toiminnot ovat maiden rajat ylittäviä ja asiakkaita palvellaan ja kompetensseja kehitetään koko yhtiön laajuisesti. Koronapandemian aiheuttama ”uusi normaali” on johtanut etätyön ja etätoimitusten laajaan hyväksyntään. Nyt on oikea aika ottaa ratkaiseva askel vahvan ja yhtenäisen eurooppalaisen kyberturvatoimijan rakentamisessa. Näin saamme aikaan riittävän kriittisen massan eri yksiköihin ja vahvistamme kilpailukykyä Suomen ulkopuolisilla markkinoilla. Toimintamallin tavoitteena on lisätä asiakasläheisyyttä ja -keskeisyyttä, vahvistaa asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä ja parantaa kannattavuutta palveluiden tehokkaammalla tuotannolla.

Asiakkaamme ovat rakentaneet vuoden aikana omia kyberturvatiimejään, ja moni nixulainenkin on vaihtanut töihin asiakasorganisaatioihin. Henkilöstön vaihtuvuutemme vuoden loppua kohti olikin normaalia voimakkaampaa. Tämän vuoksi arvioimme kasvun olevan vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla hitaampaa ja kiihtyvän toiselle vuosipuoliskolle uusien rekrytointien ja uuden toimintamallin myötä.

Nixun visiona on olla suurten yritysten haluttu kumppani kyberturvapalveluissa erityisesti digitalisoituvan liiketoiminnan alueella. Tämän tavoitteen mukaisesti Nixu on käynnistämässä erillistä liiketoimintayksikköä, joka keskittyy teollisen internetin laitteistojen turvallisuuden varmistamiseen. Uskomme, että tämä aloite luo mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia isojen kansainvälisten teollisten laitevalmistajien kanssa. Samalla tuemme toista visiotamme parhaasta työpaikasta kyberturva-ammattilaisille mahdollistamalla hankkeet uusimpien IoT-teknologioiden ja liiketoimintallien parissa.

Vuoden lopussa julkisuuteen tulleet tietomurtotapaukset, kuten Solarwinds ja Suomessa Vastaamo ja Suomen Eduskunta, ovat omiaan lisäämään yleistä tietoisuutta kyberriskeistä. Uskomme tämän ja yleisen digitalisaatiokehityksen tuovan merkittäviä kasvun mahdollisuuksia vuodelle 2021. Haluankin kiittää kaikkia nixulaisia, jotka tekivät hartiavoimin töitä toimituskykymme varmistamiseksi vaikeana vuonna 2020 – tämä työ antaa meille nyt avaimet kasvuun.”

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 30.3.2021.

Nixu julkaisee puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuulta 2021 torstaina 12.8.2021. Yhtiö julkaisee tiedonantopolitiikkansa mukaisesti puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä toimitusjohtajan katsauksen, liikevaihtotiedot ja käyttökatteen. Toimitusjohtajan katsaus, liikevaihtotieto  ja käyttökate Q1/2021 julkaistaan 15.4.2021 ja Q3/2021 julkaistaan 14.10.2021.

Tiedotustilaisuus

Nixu järjestää analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tarkoitetun tulostiedotustilaisuuden 11.2.2021 kello 9:30 alkaen webcast-lähetyksenä. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://nixu.videosync.fi/2020-q4-results

Espoossa 10.2.2021
Nixu Oyj
Hallitus

Liite: Nixu Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020 (IFRS)

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyberturvaammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

www.nixu.com