Nixun vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Nixu Oyj, Pörssitiedote, 17.8.2023, klo 19.00

DNV AS (”DNV”) on 16.6.2023 käynnistänyt Nixu Oyj:n (”Nixu”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Nixun liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

DNV:n edellä mainittua välimiesmenettelyä koskevan hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä Nixun vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on 17.8.2023 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi asianajaja Olli Iirolan.

Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen DNV:n ilmoitus on tämän tiedotteen liitteenä ja on julkaistu Nixun verkkosivuilla. Se tullaan lisäksi viipymättä julkaisemaan Virallisessa lehdessä.

DNV:n ilmoitus liitteenä.