Nixu ja Sveaskog: Pitkä ja syvällinen kyberturvakumppanuus perustuu avoimeen vuoropuheluun

Nature forest
Kina Strid Sundel

Kina Strid Sundel

Key Account Manager

Sveaskog on Ruotsin suurin metsänomistaja, joka myy sahatavaraa, kuitupuuta ja biopolttoainetta. Noin 800 työntekijää työllistävä Sveaskog käy myös kauppaa maaomaisuudella ja kehittää metsää luontoelämysten tarjoajana. Vuonna 2016 Sveaskog kääntyi Nixun puoleen tarvitessaan tietoturvan asiantuntijapalveluja, ja siitä lähtien yritykset ovat tehneet tiivistä yhteistyötä.

360 astetta kyberturvallisuutta

Nixun ja Sveaskogin yhteistyöhön on kuulunut tietoturvatestausta, skannauspalveluita, arkkitehtuurisuunnittelua, tietoturvan neuvontapalveluita, integraatioita ja migraatioita.

Sveaskog ymmärtää, että hyvä kyberturvallisuus vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja huomiota. Yritys onkin tehnyt kriittisiin järjestelmiin perustavanlaatuisia muutoksia parin viime vuoden aikana. Nämä muutokset ovat mahdollistaneet paremman kyberturvallisuuden, mutta asettaneet myös uusia vaatimuksia. Jotta investoinneista saataisiin täysi hyöty, Sveaskog totesi ulkoisen tietoturvaoperaatiokeskuksen (SOC) olevan välttämättömyys.

"SOC tarjoaa myös arvokasta tietoa tietoturvatilanteestamme, minkä ansiosta voimme tunnistaa kehityskohteita ja parantaa tietoturvakäytäntöjemme tehokkuutta." Chief Digital Officer, Patrik Karlsson, Sveaskog
 

Fokuksessa tietoturvakeskus (SOC)

Nixun SOC on suunniteltu valvomaan ja puolustamaan asiakkaiden verkkoja kyberuhkia vastaan. Se on miehitetty tietoturva-ammattilaisilla 24/7. Heidän tehtävänään on havaita, analysoida ja reagoida mahdollisiin uhkiin reaaliajassa. Nixun SOC sisältää useita eri teknologioita, kuten tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmät (IDS), tietoturvatietojen ja -tapahtumien hallintatyökalut (SIEM) sekä päätelaitteiden havaitsemis- ja reagointijärjestelmät (EDR).

"Nixu on hyvin sitoutunut ja antaa nopeasti tukea, kun sitä tarvitaan. Arvostamme säännöllisesti järjestettyjä strategisia ja taktisia kokouksia", Sveaskogin IT-päällikkö Per Markgren sanoo. Perin esihenkilö Chief Digital Officer Patrik Karlsson lisää: "SOC tarjoaa myös arvokasta tietoa tietoturvatilanteestamme, minkä ansiosta voimme tunnistaa kehityskohteita ja parantaa tietoturvakäytäntöjemme tehokkuutta."

Yhdessä kohti kyberturvallista tulevaisuutta

Hiljattain luotu kyberturvallisuuden etenemissuunnitelma toimii lähtökohtana Sveaskogin vaadituille ja suositelluille tietoturvatoimille ja ohjaa kumppaneita kohti yhteistä tavoitetta. "Nixun ammattitaitoisten ja kyberturvallisuudesta innostuneiden ihmisten ansiosta tiedämme, mihin olemme menossa", Patrik Karlsson sanoo, ja Per Markgren lisää: "Nixu on sekä ennakoiva että reaktiivinen, mikä on olennaista kyberturvallisuudessa."

Nixun avainasiakaspäällikkö Kina Strid Sundel kiteyttää tilanteen seuraavasti: "Pitkään jatkunut suhde on tehnyt meistä yhdessä vahvat. Olemme nähneet teknologioiden syntyvän ja kehittyvän, ihmisten tulevan ja menevän ja maailman ympärillämme muuttuvan. Avoimella vuoropuhelulla ja omistautuneiden ihmisten tuella saamme asiat toimimaan."

 

 

Lisätietoja

  • Kina Strid Sundel

    Kina Strid Sundel

    Key Account Manager