Yhtiökokous 2018

Nixu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25. huhtikuuta 2018 Espoossa.

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Kimmo Rasila ja kokouksen puheenjohtajana toimi varatuomari Kenneth Stenbäck. Yhtiökokouksessa oli paikalla tai edustettuna yhteensä 58 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 2 774 000 osaketta ja ääntä, vastaten noin 38 % yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokouksen asiakirjat

Kutsu Nixu Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen (pdf)
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle (pdf)
Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle (pdf)

Vuosikertomus 2017

Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2017 (pdf)
Puolivuotiskatsaus 1.1. - 30.6.2017 (pdf)
Teemu Tunkelo, CV (pdf)
Toimitusjohtajan katsaus (Eng, pdf)
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2018 (pdf)