Vähemmistöosakkeiden lunastusmenettely


Ilmoitus osakkeenomistajille (2.10.2023).

DNV AS on toimittanut Nixulle seuraavat tiedot vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn aikataulusta:

  • DNV on ilmoittanut Nixulle osakeyhtiölain mukaisen lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntymisestä 12.6.2023. Vähemmistöosakkeiden lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntymistä Nixussa koskeva tieto on rekisteröity kaupparekisteriin 15.6.2023.
  • DNV on aikavälillä 18.-21.8.2023 lähettänyt kirjepostilla kaikille Nixun vähemmistöosakkeenomistajille, joiden nimi ja osoite ovat yhtiön tiedossa, jäljennöksen hakemuksestaan lunastuslautakunnalle ja sitä koskevan lunastuslautakunnan kirjeen sekä uskotun miehen yhteystiedot. Uskotuksi mieheksi määrättiin asianajaja Olli Iirola.
  • DNV on julkaissut lunastuslautakunnalle osoitetun hakemuksensa pääasiallisen sisällön ja uskotun miehen yhteystiedot virallisessa lehdessä 22.8.2023.
  • Lunastuslautakunta asetti 13.9.2023 pitämässään kokouksessa yksijäsenisen välimiesoikeuden Nixun vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn. Ainoaksi välimieheksi nimettiin Director, Dispute Resolution; Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan (The Finland Arbitration Institute (FAI)) hallituksen jäsen Tuuli Timonen. DNV on aikavälillä 21.-22.9.2023 lähettänyt kirjepostilla kaikille Nixun vähemmistöosakkeenomistajille, joiden nimi ja osoite ovat yhtiön tiedossa, välimiesoikeuden nimeämistä koskevan lunastuslautakunnan kirjeen sekä välimiehen yhteystiedot.
  • DNV on toimittanut kannekirjelmän välimiesoikeudelle 25.9.2023. DNV on aikavälillä 26.-27.9.2023 lähettänyt kirjepostilla kaikille Nixun vähemmistöosakkeenomistajille, joiden nimi ja osoite ovat yhtiön tiedossa, jäljennöksen kannekirjelmästä ja järjestäytymisistunnon pöytäkirjasta (sisältäen prosessiaikataulun). Vähemmistöosakkeenomistajilla on 16.10.2023 asti aikaa toimittaa mahdolliset lausumat koskien käsittelyratkaisussa ratkaistavaksi pyydettyjä asioita sekä mahdolliset vaatimukset suullisesta käsittelystä uskotulle miehelle.
  • Välimiesoikeus antaa käsittelyratkaisun koskien vähemmistöosakkeiden lunastusoikeuden olemassaoloa, vakuuden määrää ja laatua ja omistusoikeuden siirtymistä koskien arviolta 13.11.2023.