Nixu Oyj:n puolivuosikatsaus 2020: Kasvua +14 % vaikeana ajanjaksona

Nixu Oyj Pörssitiedote 13.8.2020 kello 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Nixu Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2020. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.nixu.com/fi/H12020.

Tammi-kesäkuun 2020 pääkohdat:

  • Liikevaihto 29 218 tuhatta euroa (25 685), muutos +14 %. Orgaaninen kasvu +5 %. Hallinnoidut jatkuvat palvelut kasvoivat +37 % muodostaen 18 % kokonaisliikevaihdosta.
  • Käyttökate (EBITDA) 147 tuhatta euroa (1 975), osuus liikevaihdosta 1 % (8 %).
  • Oikaistu käyttökate (EBITDA) 999 tuhatta euroa (2 054), osuus liikevaihdosta 3 % (8 %).
  • Liiketulos (EBIT) -978 tuhatta euroa (1 036), osuus liikevaihdosta -3 % (4 %).
  • Nixu käynnisti toimintansa uudelleenorganisoinnin ja konsernin laajuisen kustannussäästöohjelman varautuakseen COVID-19-pandemian vaikutuksiin.
  • Nixu solmi uuden 4 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen seuraavalle kahdelle vuodelle. Limiitti ei ollut katsauskaudella käytössä.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020

Nixu ilmoitti 23.4.2020 luopuvansa toistaiseksi taloudellisesta ohjeistuksestaan vuodelle 2020 maailmanlaajuisen COVID-19-pandemian takia. Liiketoiminnan ennustaminen on vallitsevassa tilanteessa edelleen hyvin haastavaa. Nixu antaa taloudellisen ennusteen, kun sillä on paremmat edellytykset arvioida koronaviruspandemian vaikutusten laajuutta liiketoimintaansa.

Avainluvut

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019
Liikevaihto 29 218 25 685 51 168
Tilikauden tulos -1 370 488 -3 518
Osakekohtainen tulos, euroa -0,18 0,07 -0,48
Käyttökate 147 1 975 1 047
Käyttökate, % liikevaihdosta 0,5 % 7,7 % 2,0 %
Oikaistu käyttökate1 999 2 054 1 525
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1 3,4 % 8,0 % 3,0 %
Liiketulos -978 1 036 -2 628
Liiketulos, % liikevaihdosta -3,3 % 4,0 % -5,1 %
Oikaistu liiketulos1 -126 1 115 -2 150
Oikaistu Liiketulos %1 -0,4 % 4,3 % -4,2 %
 

1 Oikaisuerinä käsitellään poikkeukselliset ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat, jotka eivät ole toistuvia. Tällaisia poikkeuksellisia eriä ovat mm. liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät yrityskauppoihin ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset kulut. Tammi-kesäkuun 2020 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 852 tuhatta euroa (78).

 

tuhatta euroa

30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Omavaraisuusaste, % 33,9 % 43,0 % 37,3 %
Korollinen nettovelka 2 538 8 223 6 988
Nettovelkaantumisaste, % 17,9 % 42,9 % 45,4 %
 

Täsmäytyslaskelmat (Oikaistusta tunnusluvusta)

 

1.1.-30.6.2020

1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019
Liiketulos -978 1 036 -2 628
+ Poistot 1 125 939 3 675
= Käyttökate 147 1 975 1 047
Käyttökate 147 1 975 1 047
+ Oikaisuerät 852 78 478
= Oikaistu käyttökate 999 2 054 1 525
Liiketulos -978 1 036 -2 628
+ Oikaisuerät 852 78 478
= Oikaistu liiketulos -126 1 115 -2 150
 

Puolivuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen:

Kulunut kevät osoitti digitalisaation mahdollisuudet ja erityisesti sen merkityksen nykyaikaisessa yhteiskunnassamme. Etätyö ja sähköinen asiointi muuttuivat COVID-19-pandemian myötä usein ainoiksi tavoiksi toimia liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa. Tällaisessa tilanteessa palveluntarjoajien on tietysti äärimmäisen tärkeää varmistaa palveluidensa saatavuus. Tätä tehtävää nixulaiset olivat kyberturvallisuuden osalta tukemassa pitämällä missiomme mukaisesti digitaalisen yhteiskunnan toiminnassa. Onnistuimme myös hallitsemaan hyvin omien palveluidemme saatavuuden ja siirtämään Nixun toiminnan pitkälti etätyöskentelyyn, jota edelleen jatkamme.

Asiakkaamme reagoivat pandemiaan moninaisesti. Osa asiakkaista kiihdytti ostojaan ja hankkeitaan, kun taas toiset jarruttivat kaikkia hankintojaan ja peruivat hankkeitaan. Olosuhteisiin nähden nyt saavutettu taloudellinen tulos on mielestäni tyydyttävä. Liikevaihtomme kasvoi +14 % ja käyttökate oli positiivinen kustannussäästöohjelman aiheuttamista kertaluonteisista eristä huolimatta. Liiketoiminnan jatkuvuuden ja kassan riittävyyden varmistaminen olivat Nixun päätavoitteita pandemian alettua. Kassan hallinnan osalta onnistuimme mielestäni erinomaisesti parantamaan rahoitusasemaamme erilaisin keinoin. Sovimme muun muassa uudesta neljän miljoonan euron luottolimiitistä, jota meidän ei kuitenkaan tarvinnut ottaa käyttöön.

Käynnistimme toukokuussa kustannussäästöohjelman, jonka seurauksena jouduimme päättämään joidenkin nixulaisten työsuhteen. Lisäksi useat nixulaiset ovat lomautettuina tai pitävät pidennettyjä lomia asiakastyötilanteen vaihdellessa. Säästöohjelman päätarkoituksena oli varmistaa kannattavuutemme tulevana syksynä, jonka suhteen näkyvyys on edelleen heikko pandemian vahvistuessa uudestaan Nixun markkina-alueilla ja maailmalla yleisesti. Uskon, että olemme nyt varautuneet hyvin syksyn epävarmuuteen ja toisaalta olemme hyvissä asemissa palvelemaan asiakkaitamme lisääntyvissä kyberturvatarpeissa.

COVID-19 eroaa muista taantumista siten, että asiakkaidemme digitalisaatiohankkeet ovat pääosin jatkuneet, vaikka kyberturvatyöstä olisikin lyhytnäköisesti leikattu. Uskon, että tietoturvahankkeiden leikkaamisesta aiheutuva velka tulee jossain kohtaa maksettavaksi, mikä näkyy edelleen kasvavana kyberturvapalvelujen kysyntänä. Lisäksi useilla asiakkailla nousi esiin myös uusia pandemiaan liittyviä kyberturvatarpeita, joihin räätälöimme uutta tarjontaa kevään aikana. Uusia tilauksia saatiin myös sisään kiitettävästi.

Nixun kansainvälisen toiminnan kannalta asiakkaidemme siirtyminen etätyöhön ja tottuminen virtuaaliseen asiakaspalveluun antaa myös erinomaisen mahdollisuuden tiivistää yhteistyötä eri toimintamaidemme välillä. Voimme näin hakea kilpailuetua koostamme ja kokonaisvaltaisesta palveluvalikoimastamme myös niillä markkinoilla, joilla Nixu ei ole vielä paikallisesti suurin toimija.

Katson tulevaisuuteen luottavaisena tehtyjen toimien jälkeen. Samalla kiitän Nixun henkilöstöä, joka on ymmärtänyt tilanteen vakavuuden ja tehtyjen toimien tarpeellisuuden sekä jaksanut poikkeuksellisessa etätyötilanteessa.

Taloudellinen tiedottaminen 2020

Nixu päivitti tiedonantopolitiikkaansa katsauskaudella. Keskeisimmät muutokset, jotka astuivat voimaan 1.6.2020, liittyvät hiljaiseen jaksoon sekä englantiin virallisena viestintäkielenä. Aiemmin hiljainen jakso oli kaksi kertaa vuodessa ennen tilinpäätöksen ja puolivuosikatsauksen julkaisua. Jatkossa hiljainen jakso alkaa vähintään 30 vuorokautta ennen tilinpäätöksen, puolivuotiskatsauksen sekä vuosineljännesten (Q1 ja Q3) liikevaihtotietojen julkistusta. Yhtiön sijoittajaviestinnässä käyttämät kielet ovat suomi ja 1.6.2020 alkaen lisäksi englanti.

Toimitusjohtajan katsaus ja liikevaihtotieto Q3/2020 julkaistaan 13.10.2020.

Tiedotustilaisuus

Nixu järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle tarkoitetun englanninkielisen tulostiedotustilaisuuden 13.8.2020 kello 9.30 webcast-lähetyksenä. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://nixu.videosync.fi/2020-q2-results.
 

Nixu Oyj

Liite: Nixu Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka yli 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com