Nixu Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2023

Pörssitiedote 10.8.2023 kello 8.30

Tammi–kesäkuun 2023 pääkohdat:

  • DNV AS toteutti ostotarjouksen Nixun kaikista osakkeista ja optioista.

  • Liikevaihto 31 918 (28 580) tuhatta euroa, kasvua 12 %.

  • Käyttökate (EBITDA) -177 (377) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta -1 % (1 %).

  • Oikaistu käyttökate (EBITDA) 1 614 (352) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 5 % (1 %).

  • Liiketulos (EBIT) -1 084 (-553) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta -3 % (-2 %).

  • Oikaistu liiketulos (EBIT) 707 (-578) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 2 % (-2 %).

  • Rahoituksen maturiteettia pidennettiin.

Avainluvut

tuhatta euroa 1.1.-30.6.2023 1.1.-30.6.2022 1.1.-31.12.2022
Liikevaihto 31 918 28 580 60 222
Tilikauden tulos -1 058 -757 42
Osakekohtainen tulos, euroa -0,14 -0,10 0,01
Käyttökate -177 377 2 409
Käyttökate, % liikevaihdosta -0,6 % 1,3 % 4,0 %
Oikaistu käyttökate1 1 614 352 2 480
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1 5,1 % 1,2 % 4,1 %
Liiketulos -1 084 -553 564
Liiketulos, % liikevaihdosta -3,4 % -1,9 % 0,9 %
Oikaistu liiketulos1 707 -578 634
Oikaistu Liiketulos %1 2,2 % -2,0 % 1,1 %
1 Oikaisuerinä käsitellään poikkeukselliset ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat, jotka eivät ole 
toistuvia. Tällaisia poikkeuksellisia eriä ovat mm. liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät yrityskauppoihin ja uudelleenjärjestelyihin
liittyvät kertaluonteiset kulut. Tammi-kesäkuun 2023 liiketulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä -1 791 tuhatta euroa (+25 tuhatta euroa).
tuhatta euroa 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022
Omavaraisuusaste, % 28,0 % 30,6 % 30,6 %
Korollinen nettovelka 3 038 3 879 3 199
Nettovelkaantumisaste, % 26,1 % 32,4 % 25,2 %

Toimitusjohtaja Teemu Salmi:

Nixun kannattava kasvu jatkui vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla erittäin haastavasta ja vaikeasta makrotaloudellisesta ympäristöstä huolimatta. Konsernin liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja oli 31,9 (28,6) miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 707 (-578) tuhatta euroa.

Haastavaa makrotaloudellista tilannetta kuvaa asiakkaiden pidentyneet päätöksentekoajat, mikä lisää epävarmuutta Nixulle. Toimme esille pidentyneet päätöksentekoajat jo tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen tulosta raportoitaessa. Tästä huolimatta saadut tilaukset toisella vuosineljänneksellä päätyivät edellisvuoden tasolle ollen 15,5 (15,8) miljoonaa euroa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2023 saadut tilaukset olivat 30,3 (30,9) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten suhde liikevaihtoon oli 95 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja toisella kvartaalilla 101 %, mikä osoittaa, että katsauskauden jälkipuoliskolla on tapahtunut lievä positiivinen muutos. Muutoksen takia odotamme varovaista positiivista markkinoiden kehitystä vuoden 2023 toisella puoliskolla.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon kasvu näkyi kaikilla palvelualueilla. Alla liikevaihdon kasvu palvelualueittain:

Nixu Certification kasvoi 39 %.

Managed Services kasvoi 37 %.

Professional Services kasvoi 4 %.

IAM kasvoi 1 %.

Managed Services-palvelualueen ja jatkuvien palveluiden osuus kokonaisliikevaihdosta kasvaa tasaisesti, mikä on yksi aiemmin tänä vuonna lanseeratun Next Nixu -strategian kulmakivistä.

Tarve kyberturvallisuuspalveluille ja niiden kehittämiseen on olemassa. Nixun myynti kehittyi suotuisasti Ruotsia lukuun ottamatta. Markkinoiden kypsyys kyberturvallisuustoimintojen ulkoistamiselle on lisääntymässä. Tämä yhdessä kasvavan kyberturvallisuuden sääntelyn sekä enenevien kyberuhkien kanssa ovat tekijöitä, jotka saavat asiakkaamme lisäämään investointejaan ja parantamaan kyberturvallisuuden tasoa.

Markkinanäkökulmasta Suomen liikevaihto kasvoi 17 %, Tanskan 16 % ja Beneluxin 69 %. Ruotsin laski 22 %.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana DNV aloitti julkisen ostotarjousprosessin ostaakseen kaikki Nixun osakkeet ja optiot. Kesäkuun lopussa tuloksena oli, että DNV omisti 98,3 % kaikista ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista ja siten Nixun poistaminen Nasdaqin pörssistä voitiin aloittaa. Tämä prosessi on nyt käynnissä ja saatetaan päätökseen ajallaan.

Nixulla on hyvät mahdollisuudet jatkaa Next Nixu -strategian toteuttamista, ja haluankin lopuksi kiittää kaikkia Nixun työntekijöitä, asiakkaitamme ja sijoittajia jatkuvasta luottamuksesta.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023

Yhtiö arvioi liikevaihdon olevan 66–70 miljoonaa euroa ja kannattavuuden parantuvan.

Webcast

Analyytikoilla, sijoittajilla ja tiedotusvälineillä on mahdollisuus kuunnella lyhyt yhteenveto tuloksesta ja esittää kysymyksiä osallistumalla torstaina 10.8.2023 kello 10.00 pidettävään englanninkieliseen webcast-lähetykseen. Kysymyksiin vastaavat toimitusjohtaja Teemu Salmi ja talousjohtaja Janne Kärkkäinen.

Nixu Oyj