Nixu kokosi Suomen kyberomavaraisuutta vahvistavat toimijat mukaan hävittäjähankinnan teolliseen yhteistyöhön

Nixu Oyj, lehdistötiedote 15. kesäkuuta kello 08:00

Suomen kyberturvallisuuden huoltovarmuus vahvistuu osana F-35-hävittäjähankinnan epäsuoraa teollista yhteistyötä. Puolustusministeriön pyynnöstä Nixu on koonnut kyberturvallisuuden ekosysteemin, johon on kuulunut kymmeniä yrityksiä sekä korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Nixu pääsee yhdessä Lockheed-Martinin kanssa kehittämään kansallista kyberkyvykkyyttä useammassa projektissa.

Suomen hävittäjähankintaan sisältyy 2,5 miljardin euron suora teollinen yhteistyö sekä 500 miljoonan euron arvoinen epäsuora teollinen yhteistyö hävittäjävalmistaja Lockheed Martinin ja suomalaisten yritysten kesken.

Puolustusministeriö esitti Nixulle jo runsaat kaksi vuotta sitten pyynnön koordinoida yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kyberalan osaajien ekosysteemin hyvissä ajoin ennen kuin hävittäjävalmistajat lähettävät tarjouksensa. Kyberalan teollisesta yhteistyöstä kiinnostui runsaat kolmekymmentä yritystä ja seitsemän korkeakoulua tai tutkimuslaitosta, joiden oli oltava valmiita sitoutumaan useaksi vuodeksi.

”Tavoitteena on aidosti yhdessä ekosysteemin osapuolten kesken synnyttää uusi tuote tai palvelu, josta on hyötyä koko suomalaiselle yhteiskunnalle digitaalisen huoltovarmuuden ja kyberomavaraisuuden kannalta”, sanoo Nixun tietoturvaratkaisujen johtaja Kim Westerlund.

”Yhteiskunnan digitalisaatio vie meidät tilanteisiin, joissa meillä pitää olla osaamista huoltovarmuuskriittisillä alueilla kaikissa olosuhteissa. Siksi on hyvin tärkeä vahvistaa resilienssiä eli rakentaa kyvykkyyksiä ja häiriön sietoa. Samalla Suomeen syntyy uutta liiketoimintaa ja uusia kyberalan työpaikkoja.”

Teknologiansiirtoa Yhdysvalloista Suomeen

Hävittäjävalmistaja Lockheed Martin on nyt valinnut osallistuvat organisaatiot ja esitetyt projektit (ja puolustusministeri on allekirjoittanut tähän liittyvän sopimuksen helmikuussa 2022). Yhtiö on merkittävä toimija myös kyberturvallisuudessa, ja se antaa projekteihin omaa osaamistaan ja omia teknologiakyvykkyyksiään. Kyse on arvokkaasta teknologiasiirrosta Yhdysvalloista Suomeen ja suomalaisen osaamisen kasvattamisesta.

”Kyberissä on vaikea ennustaa, mitä neljän vuoden päästä aikoo kehittää, mutta sellainen ennuste kaikkien piti antaa Lockheed Martinille. Se vaatii kaukonäköisyyttä”, Westerlund kertoo. ”Olemme kiitollisia, että saamme olla mukana kehittämässä suomalaista kyberomavaraisuutta ja kriittistä digitaalista infraa.”

Nixun projektien teema on kansallinen kybersietoisuus kriittisessä digitaalisessa infrassa. Niissä kehitetään kyvykkyyksiä mm. haavoittuvuustutkimuksen ja uhkatietotiedustelun automaatioon sekä kehittyneeseen hyökkäysten havainnointiin.

Nixu Oyj

Lisätietoja:
Kim Westerlund, tietoturvaratkaisujen johtaja, Nixu Oyj
puhelin: +358 40 5123125, sähköposti: kim.westerlund@nixu.com

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

www.nixu.com