Inhimillinen virhe on yksi yleisimmistä kyberhyökkäyksiin johtavista syistä – Nixu vahvistaa tietoturvakoulutuspalvelujaan

Nixu Oyj, Lehdistötiedote 24.5.2021 kello 8.30

Nixu on aloittanut yhteistyön alan suurimpiin kuuluvan tietoturvatietoisuutta lisäävän koulutusalustan kanssa. KnowBe4-ratkaisun avulla Nixun asiakasorganisaatiot voivat harjoitella tunnistamaan käyttäjän manipulointia ja kohdennettua tietojenkalastelua.

Yli kolmannekseen kaikista kyberhyökkäyksistä liittyy organisaation sisäisiä toimijoita, ja yli kolmannes sisältää käyttäjän manipulointia. Monet tietomurrot johtuvat puutteellisesta tietoturvasta ja yksityiskohtien huomioimatta jättämisestä. Käyttäjän manipulointi on myös nykyisin yhä kehittyneempää ja entistä tehokkaampaa. Organisaatioiden tulisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota inhimillisten virheiden mahdollisuuteen ja kyberturvakoulutukseen.

”Useimmat yritykset eivät kuitenkaan kouluta työntekijöitään turvallisuusasioissa riittävästi”, kertoo Anu Laitila, Nixun kyberharjoituksien ja -koulutuksien liiketoimintapäällikkö. Laitila tarjoaa tiiminsä kanssa eri toimialojen yrityksille ja organisaatioille tietoturvatietoisuutta lisääviä ohjelmia, jotka voivat sisältää luentoja, harjoituksia, pelejä, blogeja tai mitä tahansa kiinnostavaa sisältöä, joka auttaa ihmisiä muistamaan tietoturvatoimet. ”Olemme jopa luoneet työntekijöille pakohuonekokemuksen tarjoavan konseptin”, Laitila kertoo.

Monipuolinen oppimista tehostava työkalu

Nixu hyödyntää palveluissaan asiakasorganisaatioidensa tarpeen mukaan monipuolisesti entistä kehittyneempiä työkaluja tietoisuuden lisäämisen tehostamiseksi. Yksi Nixun käyttämistä tietoturvatietoisuutta tukevista alustoista on KnowBe4. Se sisältää alan kattavimman sisältökirjaston, jossa on muun muassa automatisoituja koulutuskampanjoita, simuloituja tietojenkalasteluhyökkäyksiä ja laaja valikoima muuta sisältöä eri muodoissa. Yritys on jopa luonut TV-sarjan ”The Inside Man”, joka käsittelee erilaisia käyttäjän manipulointitapoja.

KnowBe4-alustan avulla tietoturvajohtajat voivat helposti luoda automatisoituja, jatkuvia kampanjoita ja jatkoprosesseja tukea tarvitseville. Kampanjat voidaan kohdistaa tietylle osastolle, kuten henkilöstö- tai taloustiimille, jolloin yksilöllinen oppimispolku voidaan räätälöidä. Ryhmiä voidaan luoda myös oppimistason mukaan. KnowBe4:n tuottamat raportit tukevat kyberturvallisuusohjelmien ja yritysten yleisten käytäntöjen kehittämistä. Riskienhallintavastaavat, IT-päälliköt, kehityspäälliköt tai muut strategisissa tehtävissä olevat esimiehet voivat kulloinkin tarkastella henkilöstön tietoturvan kypsyystasoa.

Askel uuteen tietoturvallisuuden aikakauteen

Kyberturvallisuutta on pitkään pidetty vain teknisenä asiana. Monien valitettavien tietoturvatapahtumien, tietomurtotapausten ja lisääntyneen käyttäjien manipuloinnin vuoksi yritykset alkavat nähdä kokonaiskuvan ja siihen liittyvät inhimilliset tekijät.

 
KUVA: ”Muutaman vuoden kuluttua tarkastelemme tätä aikaa epäuskoisina ja mietimme, miksi emme korostaneet tietoturvatietoisuutta jo aiemmin”, Laitila ennakoi.

Yritysten kannattaa panostaa tekniseen puoleen, kuten tietoturvavalvomoihin, ohjelmistojen ja sovellusten tietoturvaan sekä identiteetin- ja pääsynhallintaan. Paletti on kuitenkin kasassa vasta sitten, kun käytössä on hyvä tietoturvatietoisuutta lisäävä ohjelma. Tämä koskee kaikenkokoisia yrityksiä. Yrityksissä on tapahtumassa kulttuurin muutos, ja edelläkävijäorganisaatiot omaksuvat nopeasti uusia työtapoja.

Nixu Oyj

Lisätietoja:
Anu Laitila Cybersecurity Awareness Business Manager, Nixu Oyj
puhelin: +358 40 845 5021 sähköposti: anu.laitila@nixu.com

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com