Verohallinto haluaa edistää yhteiskunnan hyvinvointia yritysten toimintaympäristöä digitalisoimalla

Verohallinto haluaa edistää yhteiskunnan hyvinvointia yritysten toimintaympäristöä digitalisoimalla
Nixu Blog

Nixu Blog

Yritystoiminnan digitalisoinnissa otettiin iso harppaus Verohallinnon kokeillessa yrityksen sähköistä perustamista ulkomaalaiselle henkilölle ja yritysdatan reaaliaikaista siirtämistä luotettavasti eri organisaatioiden välillä. Kokeilu osoitti, että ulkomaisten ja kotimaisten yritysten palveluita pystytään nopeasti parantamaan, kun yritysdataa saadaan siirrettyä koneluettavasti yrityksen edustajan valtuutuksella eri toimijoiden välillä.

Kokeilun toteuttamiseen osallistuivat myös Patentti- ja rekisterihallitus, Sitra, Digi- ja väestötietovirasto, Digital Living ja Nixu.

Suomen talouden kestävyys ja hyvinvointi syntyvät yritystoiminnasta

Yritykset tuottavat yli puolet Suomen verokertymästä. Esteinä suomalaisten ja ulkomaisten yritysten nopealle kasvulle Suomessa ovat tällä hetkellä digitaalisen perusinfrastruktuurin ongelmat sekä osaamisen ja ulkomaisten investointien saatavuus. Esimerkiksi talous- ja yritystietoa ei pystytä hyödyntämään yritysten päivittäisessä toiminnassa eikä tieto liiku reaaliaikaisesti yksityisten ja julkisten palveluiden välillä. Tämä vaikuttaa suomalaisten yritysten kilpailukykyyn, mutta erityisesti myös Suomen houkuttelevuuteen kansainvälisten yritysten näkökulmasta.

"Nämä ovat ongelmia, joihin haluamme löytää pikaisia ratkaisuja ja kokeilu on yksi merkittävä askel eteenpäin. Haluamme turvata verotulojen kertymistä myös siten, että mahdollistamme virtaviivaisen ja asiakasystävällisen toimintaympäristön ulkomaisille yrittäjille ja yrityksille sekä samalla luomme edellytyksiä osaamispääoman saamiseksi Suomeen. Automaatio tuo organisaatioille myös mahdollisuudet merkittäviin kustannussäästöihin. Lisäksi haluamme esimerkillämme rohkaista johtajuuteen sellaisilla kasvua synnyttävillä poikkileikkaavilla alueilla, jotka eivät suoraan kuulu jonkin organisaation vastuulle", kertoo ylitarkastaja Miika Wires Verohallinnosta.

Kokeilu nähtiin tärkeänä myös hallitusohjelmaan sisältyvän reaaliaikatalouden teeman näkökulmasta. Reaaliaikatalous tarkoittaa käytännössä ajantasaisen taloustiedon saatavuutta koneluettavassa muodossa, jotta taloushallinnon ja verotuksen prosesseja pystyttäisiin tehostamaan automatisoinnilla.

Kokeilu osoitti tekniset valmiudet maailmanluokan perusinfrastruktuurin luomiseen

Verohallinto kokeili digitaalisen yritysdatan hyödyntämistä avoimien rajapintojen kautta Sitran reilun datatalouden IHAN-kokeilualustalla. Tavoitteena on kehittää palvelua, joka sujuvoittaa ulkomaisen yrityksen perustamisprosessia Suomessa. Kokeilussa hyödynnettiin yrityksen luvittamana yksityistä ja julkista dataa, esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksesta, joka vastaa yritysten rekisteröinnistä ja ylläpitää kaupparekisteriä. PRH:lta palveluun linkitettiin yrityksen julkiset rekisteritiedot.

Kokeilu todisti, että yritystoiminta helpottuu huomattavasti taloustiedon sähköisen liikkumisen mahdollistamisen myötä.  Ulkomaisen yrityksen edustajalle ja yritykselle luotiin kokeilussa digitaalinen identiteetti ja sähköinen tunnistusväline. Näiden avulla yrityksen edustaja pystyy sähköisesti ulkomailta käsin hoitamaan yrityksen perustamisen ja esimerkiksi tilitoimistoasiakkuuden luomisen ilman, että samoja tietoja joutuu syöttämään useaan kertaan eri toimijoiden lomakkeille. Samoja työkaluja voidaan hyödyntää myös suomalaisten yritysten palveluiden tehostamiseen.

”Patentti- ja rekisterihallitus haluaa olla mukana kokeiluissa, joiden keskiössä on yritykset ja yrittäjät. Haluamme, että asiakkaamme onnistuvat. Asiakaslähtöisillä palveluilla voimme tukea yrittäjiksi aikovia”, sanoo hankejohtaja Franck Mertens PRH:sta.    

Kokeilussa nostettiin esiin myös havaintoja esteistä, jotka liittyvät esimerkiksi yhteisen yksityis- ja julkissektorin digitaalisen henkilöidentiteetin ja tunnistamisen puutteeseen sekä tietojenkäsittelyn lainsäädäntöön.

”Verohallinnon hanke valmistui Sitran IHAN-kokeilualustan piloteista ensimmäisenä ja on erinomainen osoitus siitä, kuinka datan tuotteistamiseen pohjautuvia palveluita voidaan toteuttaa ketterästi ilman raskaita tiedon integraatioita”, sanoo johtava asiantuntija Juhani Luoma-Kyyny Sitrasta.

Digitaalisen yhteiskunnan kehitys houkuttelee yritystoimintaa Suomeen

"Reaaliaikatalous auttaa merkittävästi parantamaan Suomen kansainvälistä kilpailukykyä, investointien houkuttelua ja suomalaisten yritysten kasvua. Reaaliaikatalouden avulla voitaisiin helpottaa 400 000 suomalaisen yrityksen päivittäistä arkea ja tehostaa yritysten asiointia poistamalla hallinnollista kuormaa. Kokeillut datatalouden teknologiat mahdollistavat miljarditason tehostamisvaikutukset", kommentoi Verohallinnon kanssa kokeilua vetänyt toimitusjohtaja Pirkka Frosti Digital Living International Oy:stä.

Kokeilussa luotu taloustiedon jakamisen malli mahdollistaa hallitusohjelman mukaisten reaaliaikatalouden tavoitteiden toteutuksen verotuksen, e-kuitin ja verkkolaskun osalta. Julkisen sektorin palveluiden lisäksi malli auttaa automatisoimaan muun muassa pankkien, tilitoimistojen, vakuutusyhtiöiden palveluita merkittävästi.

Jotta yritysten ja investointien kasvulla voidaan luoda Suomeen hyvinvointia edellyttää se, että tiedon hallittua jakamista varten on luotu uusi kansallinen arkkitehtuuri ja digitalisaatioalusta, joka on avoin kaikille yksityissektorin toimijoille julkishallinnon lisäksi.

Lisätietoja

  • Nixu Blog

    Nixu Blog