Opetus- ja kulttuuriministeriö & SisuID-pilotti – Kansainvälisen opiskelijahaun parantaminen digitaalisen identiteetin avulla

With the SisuID, international students can use a strong level of authentication before they even arrive in Finland

Opetus- ja kulttuuriministeri osallistui SisuID-pilottiin tavoitteenaan parantaa kansainvälisten opiskelijoiden haku- ja maahantuloprosessia. SisuID:n avulla kansainväliset opiskelijat voisivat tunnistautua vahvasti jo ennen Suomeen saapumista.

Esteitä parhaan opiskelijakokemuksen tiellä

Suomessa on maailman paras koulutusjärjestelmä ja koulutus on huippuluokkaa. Jotta Suomen kansainvälinen houkuttelevuus koulutusmaana säilyy jatkossakin, on opiskelijan hakuprosessin, maahantulon ja yhteiskuntaan integroitumisen oltava sujuva.

Koulutukseen hakeutuminen sisältää useita eri vaiheita ja voi olla tällä hetkellä monimutkaista ja kestää kauan erityisesti EU-alueen ulkopuolisilla opiskelijoilla. Opiskelupaikan hakemisesta ja vastaanottamista varten koulutustoimija, Opetushallitus ja maahanmuuttovirasto keräävät opiskelijoilta hakeutumiseen liittyviä tietoja omia prosessejaan varten.

Lisäksi opiskelijan Suomeen muuttoon liittyy matkustamista, asunnon vuokraamista ja yhteiskunnan palvelujen käyttämistä. Tämä tarkoittaa käytännössä opiskelijalle henkilötietojen täyttämistä moneen eri paikkaan ja lukuisia fyysisiä asiointikäyntejä ulkomailla sekä Suomeen saavuttuaan.

Hakuprosessin aikana nämä eri tahot ovat erikseen yhteydessä opiskelijaan joko sähköpostilla tai pyytämällä käyttäjää luomaan jokaiseen palveluun erilliset käyttäjätunnukset. Tämän vuoksi kerättyä henkilötietoa tai prosessin tilatietoa ei pystytä luotettavasti siirtämään julkishallinnon toimijoiden välillä, julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välisestä tiedonvaihdosta puhumattakaan.

Kohti sujuvaa opiskelijakokemusta

SisuID-pilotissa muotoiltiin opiskelijalle asiointipolku, jossa ensimmäisessä asiointikontaktissa opiskelijalle luodaan digitaalinen identiteetti (yksilöivä koneluettava tunniste) ja tunnistusväline, jota voidaan hyödyntää kaikissa kanavissa ja yli sektorirajojen. Tunnistusvälineen avulla opiskelija voi kirjauta kaikkiin hakuprosessin asiointikanaviin. Digitaalisen identiteetin (yksilöivän tunnisteen) avulla henkilötietoa ja tietoa prosessin vaiheesta voidaan välittää saumattomasti sekä julkishallinnon, että yksityisen sektorin toimijoiden kesken.

Tämä malli nopeuttaisi hakuprosessin käsittelyaikaa, koska yhteisen digitaalisen identiteetin avulla tieto liikkuisi nopeammin eri toimijoiden välillä. Lisäksi se vähentäisi merkittävästi opiskelijalta vaadittavaan tietojensyöttöä, pudottaisi asiointikäynnit eri toimipisteissä yli kymmenestä vain muutamaan ja muuttaisi kymmenet muoviset lupakortit sähköisiksi luviksi.

Tämä tarkoittaisi paitsi kustannussäästöjä yhteiskunnalle myös sujuvampaa hakuprosessia ja yhteiskuntaan integroitumista kansainvälisille opiskelijoille.

Yhteinen yli sektorirajojen toimiva digitaalinen identiteetti ja luotettava sähköinen tunnistaminen auttaisi tekemään Suomesta yhä houkuttelevamman kohteen tuleville huippuosaajille.

 

Mikä SisuID?

SisuID on autentikointi- ja digitaalinen identiteettialusta, jota pyörittää ja hallitsee SisuID-yhteisö. Se tarjoaa tavanomaisen ja vahvan tason todentamisen palveluntarjoajille edulliseen hintaan. Se mahdollistaa myös datan ja digitaalisten palvelujen linkittämisen sinun suostumuksellasi. Se voi korvata salasanasi ja hankalat 2-tekijän todentamismekanismit palveluissasi. Kansalaisille ja ulkomaisille loppukäyttäjille se on ilmainen.

Vuonna 2018 käynnistynyt Sandbox of Trust on suomalaislähtöinen digitaalisen identiteetin hanke, jonka jäseninä ovat Nixu Oyj, Vastuu Group, Digital Living International ja Teknologiateollisuus ry. Hanketta rahoittaa Sitra yhdessä jäsentenorganisaatioiden kanssa ja kuuluu Teknologiateollisuuden Reaaliaikatalouden hankesateenvarjon alle.


Katso myös: https://sisuid.com/fi/