Yhteistyö Nixun kanssa vie Gardin identiteetin- ja pääsynhallinnan seuraavalle tasolle

Gard partners with Nixu
Nixu Blog

Nixu Blog

Maailmanlaajuinen merivakuutusyhtiö Gard tekee yhteistyötä Nixun kanssa toteuttaakseen nykyaikaisen ja turvallisen pilvipohjaisen identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisun.

Gard on kansainvälisen P&I-vakuutusyhteisön suurin jäsen ja yksi maailman suurimmista merivakuutusyhtiöistä. Jo yli sadan vuoden ajan Gard on keskittynyt tarjoamaan merenkulkualalle maailmanlaajuisesti kattavia vakuutusratkaisuja.

Gardilla on pitkä historia merivakuutustenantajana ja näin ollen kokonaisvaltainen ymmärrys turvallisuuden merkityksestä liiketoiminnalle. Gard halusi nykyaikaisen pilvipohjaisen ratkaisun vähentääkseen tehokkaasti riskejä, jotka liittyvät identiteetinhallintaan, salasanojen turvallisuuteen, käyttövaltuuksien ja vahvojen käyttäjätunnusten hallintaan.

Gard valitsi Nixun luotetuksi kumppanikseen kehitysohjelmaan, joka toteuttaa uuden identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisun (IAM) Gardille sen pilvistrategian mukaisesti. Tämä kokonaisuus sisältää identiteettien hallinnoinnin (IGA) ratkaisun sekä myöhemmässä vaiheessa toteutettavan vahvojen käyttäjätunnusten pääsynhallinnan (PAM) ratkaisun.

Nixun toimittama IGA-ratkaisu auttaa Gardia hallitsemaan työntekijöiden ja ulkopuolisten konsulttien oikeuksia eri IT-järjestelmiin. IGA- ja PAM-ratkaisut tarjoavat Gardille järjestelmät identiteettien hallintaan, käyttöoikeuksien hakemiseen ja myöntämiseen sekä käyttöoikeuksien sertifiointikampanjoiden pyörittämiseen. IGA- ja PAM-ratkaisut tarjoavat myös kehittyneitä ominaisuuksia riskianalyysiin sekä käyttäjäroolien tunnistamiseen ja hallitsemiseen.

Yhteistyön avulla Gardilla on käytössään skaalautuva ja kustannustehokas IGA-ratkaisun, joka turvaa Gardin arkaluontoiset tiedot varmistamalla, että oikeilla henkilöillä on pääsy oikeisiin resursseihin tarvittavan ajan. Ratkaisu lisää myös ketteryyttä ja organisaation tehokkuutta yksinkertaistamalla ja automatisoimalla käyttäjätilien hallintaan tarvittavaa työtä. Käyttöoikeuksien hallinta on nopeaa ja yksinkertaista sekä IT-järjestelmien ylläpitäjille ja pääkäyttäjille että esimiehille, jotka hakevat käyttöoikeuksia alaisilleen.

"Kyberturvan asiantuntijaorganisaation näkökulmasta on ollut etuoikeus olla mukana Gardin hankkeessa. Alusta asti Gardilla on ollut selkeä visio siitä, miten identiteetin- ja pääsynhallintaa tulisi nykyaikaistaa, jotta Gard voi edistää pilvistrategiansa toteuttamista. Lisäksi Gardin organisaatio on ollut hyvin omistautunut hankkeeseen, mikä on varmistanut yhteistyömme onnistumisen," kertoo Miska Laakkonen, Nixun IGA- ja PAM-liiketoiminnan johtaja.

"Vaatimustenmukaisuuden ja sisäisen valvonnan näkökulmasta oli tärkeää rakentaa vankka ja käyttäjäystävällinen pääsynhallintamalli kaikille Gardin käyttäjille. Näin voimme aina valvoa ja hallita Gardin järjestelmien ja infrastruktuurin käyttöoikeuksia. Projektin aikana olemme ottaneet käyttöön integroidun ja automatisoidun identiteetin- ja käyttöoikeuksienhallinnan työntekijöillemme ja alihankkijoillemme. Ammattitaitoisena kumppanina Nixu varmistaa, että toteutus perustuu parhaisiin käytäntöihin ja hyödyntää vakiotuotteiden tarjoamia toimintoja. Projektin ensimmäinen vaihe toimitettiin aikataulun mukaisesti, budjetissa pysyen ja laadusta tinkimättä, vaikka se julkaistiin COVID-19-pandemian puhkeamisen aikana. Tämä vahvisti Nixun mainetta ratkaisukeskeisenä kumppanina, jonka osaavat asiantuntijat pystyvät sopeutumaan uuteen tapaan työskennellä,” sanoo Thor Magnus Berg, Gard AS:n vaatimustenmukaisuuden ja laadunhallinnan johtaja.

Lisätietoja

  • Nixu Blog

    Nixu Blog